ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ditches

D IH1 CH AH0 Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ditches-, *ditches*, ditche
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ditchesคลองส่งน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One night, after the slimy frog ditches his super-hot senior-poll-most-popular girlfriend, he meets his princess. "คืนหนึ่ง หลังจากที่กบในโคลน ตกหลุมรัก... ..สาวที่ฮอตยอดนิยมที่สุด เขาได้พบกับเจ้าหญิง" A Cinderella Story (2004)
While you dig ditches by the side of the road.While you dig ditches by the side of the road. There's No 'I' in Team (2008)
Every day, new bodies appear along MuIhoIIand and in the ditches of our cities, the work of police Chief James Davis and his aptly named Gun Squad;ทุกวัน ศพใหม่ๆ ปรากฏอยู่ทั่วเมืองมูวฮอลแลน และตามคูน้ำของเมืองเรา ด้วยผลงานของผู้กำกับเจมส์ เดวิส และลูกสมันของเขาในนาม กัน สควอร์ช Changeling (2008)
They've made ditches here, someone should come to fill them.ไม่เห็นเหรอว่าสกปรกขนาดไหน ? เสร็จยัง ? อะไร ? Gomorrah (2008)
Tell them to start with the ditches.มีร่องรอยอะไรบ้างมั้ย อะไรก็ได้ Solitary Man (2010)
You know, this is typical Hanna. She makes a big deal about coming to this thing together, and then she ditches me.แฮนนา ก็เป็นแบบนี้ เค้าเจ้ากี้เจ้าการ ให้ผมมางานนี้ There's No Place Like Homecoming (2010)
This is typical Hanna. She makes a big deal about coming to this thing, and then she ditches me.แฮนนา เจ้ากี้เจ้าการให้ผมมางานนี้ แล้วก็มาทิ้งผม The Homecoming Hangover (2010)
Unless the President ditches the Writer Lee... he would never leave the President.นอกเสียจากว่าท่านประธานจะปล่อยเขาไป แต่คนอย่างนักเขียนลีจะไม่มีวันทิ้งท่านประธานไปหรอก Episode #1.6 (2010)
I mean, if your dad ditches Isabel, would she--ชั้นหมายถึง ถ้าพ่อเธอทิ้งอิโซเบล เธอจะ... Save the Date (2011)
So he ditches it and keeps moving.เขาเลยทิ้งมันไว้ แล้วไปต่อ 47 Seconds (2012)
The women he killed were beaten and left in open ditches.ผู้หญิงที่เขาฆ่าถูกซ้อม และทิ้งศพในร่องน้ำ The Silencer (2012)
No more imaginary office ditches, Karen.ไม่มีอะไรสร้างสรรค์กว่านั้น ที่ทำงานเหมือนอยู่ในท่อ คาเรน Demolition (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่องระบายน้ำ[n. exp.] (rǿng rabāi nām) EN: drainage ditches   

CMU English Pronouncing Dictionary
DITCHES    D IH1 CH AH0 Z
DITCHES    D IH1 CH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ditches    (v) dˈɪtʃɪz (d i1 ch i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\ (?; 224), n.; pl. {Ditches}. [OE. dich, orig. the
   same word as dik. See {Dike}.]
   1. A trench made in the earth by digging, particularly a
    trench for draining wet land, for guarding or fencing
    inclosures, or for preventing an approach to a town or
    fortress. In the latter sense, it is called also a {moat}
    or a {fosse}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long, narrow receptacle for water on the surface of
    the earth.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top