ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongly-, *wrongly*, wrong
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongly(adv) อย่างผิดพลาด, Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably

WordNet (3.0)
wrongly(adv) without justice or fairness; - Shakespeare
incorrectly(adv) in an inaccurate manner, Syn. wrong, wrongly, Ant. right, correctly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Wrongly

adv. In a wrong manner; unjustly; erroneously; wrong; amiss; as, he judges wrongly of my motives. “And yet wouldst wrongly win.” Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're wrong.ผิดแล้ว Muse of Fire (2012)
Wrong.ผิด What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
The law is wrong. You've only got three more days!เจ้ามีเวลาอีกแค่ 3 วัน! Aladdin (1992)
Oh, dearest. What's wrong?โอ้ยอดรัก มันอะไรรึ? Aladdin (1992)
Yeah, but am I wrong?ใช่ ฉันเดาผิดรึเปล่าล่ะ? Basic Instinct (1992)
Wrong! I can't make anybody fall in love, remember?ข้าไม่สามารถทำให้ใครตกหลุมรักได้ จำได้มั้ย Aladdin (1992)
Father, what's wrong with you? I know what's wrong!ข้ารู้ว่าเพราะอะไร Aladdin (1992)
Would it bother you if you were wrong?มันจะรบกวนจิตใจคุณรึเปล่า ถ้าคุณเดาผิด? Basic Instinct (1992)
You didn't do anything wrong.คุณไม่ได้ทำอะไรผิดนิ่ Basic Instinct (1992)
What's wrong?มีอะไรคะ? Basic Instinct (1992)
I thought I could help her but I was wrong.ผมคิดว่าผมจะช่วยเธอได้ แต่ผมคิดผิด Basic Instinct (1992)
- Have I done something wrong?ฉันทำอะไรผิดเหรอ The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wronglyHaving been wrongly addressed, the letter never reached him.
wronglyHer name was wrongly spelled.
wronglyIf it is wrongly used, the medicine will be a poison.
wronglyI'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
wronglyOn the other hand, when public officials act wrongly, Americans feel a responsibility to protest.
wronglyThat woman has wrongly accused me.
wronglyThe letter was wrongly addressed.
wronglyThe words were wrongly spelled.
wronglyThis letter is wrongly addressed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ในทางที่ผิด[chai nai thāng thī phit] (v, exp) EN: use wrongly ; abuse
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
ถูกใส่ความ[thūk saikhwām] (v, exp) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled  FR: être dénigré

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wrongly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ,  ] wrongly written and mispronounced character #56,734 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp, adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp, adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly [Add to Longdo]
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r, vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top