ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spring

S P R IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spring-, *spring*, spr
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spring onion(n) ต้นหอม, Syn. green onion
spring roll(n) เปาะเปี๊ยะ
karst spring(n, phrase) น้ำพุใต้ดิน, Syn. cave spring
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spring(vi) ดีดตัว, See also: เด้ง, กระโดด, สปริงตัว, Syn. bound, jump, leap
spring(n) สปริง, See also: ลวดสปริง, Syn. coiled spring
spring(n) ฤดูใบไม้ผลิ
spring(n) การกระโดด, See also: การดีดกลับ, Syn. bound, jump, leap
spring(n) น้ำพุธรรมชาติ, Syn. fountainhead
spring(n) แหล่งกำเนิด, See also: มูล, บ่อเกิด, Syn. source
springe(n) กับดัก, See also: หลุมพราง, บ่วงแร้ว, Syn. snare, trap
springe(vt) สร้างหลุมพราง, See also: วางกับดัก, Syn. snare
springy(adj) เป็นสปริง, See also: ซึ่งเด้งได้, Syn. bouncy, resilient
springy(adj) ยืดหยุ่น, Syn. elastic, flexible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spring(สพริง) { sprang/sprung, sprung, springing, springs } vi., vt. (ทำให้) กระโดด, เด้ง, ดีด, ดีดตัว, ทะลัก, ไหลทะลัก, พรั่งพรู, ผลิ, โผล่, งอก, เกิด, ปรากฎ, ปรากฎขึ้นกะทันหัน, ขึ้นสูง, ระเบิด n. สปริง, ลวดสปริง, ลาน, ความยืดหยุ่น, ฤดูใบไม้ผลิ, น้ำพุธรรมชาติ, การกระโดด, แหล่งกำเนิด, ระยะแรกเริ่ม
spring balancen. ตาชั่งระบบสปริง
springal(d) (สพริง'กัล) n. เด็กวัยรุ่น
springboardn. กระดาน กระโดด, จุดเริ่มต้น., Syn. spur
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ, ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle
springbuck(สพริง'บัค) n. =springbok (ดู)
coil springn. ขดลวดสปริง
dayspring(เด'สพริง) n. รุ่งอรุณ
handspringn. การยืนกลับ, การยืนด้วยมือทั้งสอง ที่ยันพื้นและเท้าทั้งสองชี้ฟ้า
headspringn. ต้นน้ำ, แหล่งน้ำ, แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead, source

English-Thai: Nontri Dictionary
spring(n) ลวดสปริง, การกระโดด, ฤดูใบไม้ผลิ, น้ำพุ, สาเหตุ, ลานนาฬิกา
spring(vi) ผุดขึ้น, กระโดด, ผลิ, เกิดขึ้น, โผล่, ดีดตัว, ปะทุ
spring(vt) ก่อ, ทำให้เกิดขึ้น, ออก, วางกับดับ, ทำให้เด้ง, ทำให้ระเบิด
springboard(n) กระดานกระโดดน้ำ
springtime(n) ฤดูใบไม้ผลิ
dayspring(n) รุ่งเช้า, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, รุ่งแจ้ง
mainspring(n) สายสำคัญ, กำลังสำคัญ, ต้นเหตุสำคัญ
offspring(n) ลูกหลาน, ผล, ผลิตผล, ทายาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
springสปริง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
springน้ำพุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spring clipตัวรัดแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring eyeหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring retainer; valve spring ratainerฐานสปริงลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring shackle; shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring wood; early woodเนื้อไม้ต้นฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spring constantค่าคงตัวสปริง, แรงที่ทำให้สปริงยืดหรือหดต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Springsน้ำพุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
April. Spring in Tomainia.เมษา ฤดูใบไม้ผลิใน โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
He might spring out on us at any time.เขาอาจจะออกมาในฤดูใบไม้ ผลิเราได้ตลอดเวลา Pinocchio (1940)
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง The Old Man and the Sea (1958)
The gay face of spring is set before the worldหน้าร่าเริงของ spring is ตั้งก่อนโลก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ The Thing (1982)
By spring it could be all of us.ใช่ ฉันคิดว่าน่าจะมีการทดสอบ โดยการตรวจเลือด The Thing (1982)
After six years, the return of spring fashion.หลังจาก 6 ปี, แฟชั่นฤดูใบไม้ผลิก็กลับมาอีกครั้ง. Cinema Paradiso (1988)
He'd put on 50 pounds, and his spring was gone from his step ... but he could still hit.เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ และไม่มีแรงกระโดดแล้ว แต่เขายังตีลูกได้ Field of Dreams (1989)
Before the spring was out, ก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะจบลง Wuthering Heights (1992)
Well, perhaps they just spring out and scare girls and boysบางทีนะมันอาจจะเด้งขึ้นมา ทำให้เด็กๆ ตกใจ The Nightmare Before Christmas (1993)
And he springs this serious gourmet shit on us.และเขาสปริงอึร้านอาหารนี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับเรา Pulp Fiction (1994)
But then, in the spring of 1949, the powers that be decided that...แต่แล้วในฤดูใบไม้ผลิของปี 1949, อำนาจที่จะตัดสินใจว่า ... The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
springAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
springA great many tourists visit Kyoto in spring.
springA lot of flowers begin to bloom in spring.
springApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
springA spring rain revived the flower.
springAt last spring has come to this part of Japan.
springAutumn is suitable for study, compared with spring.
springBirds make a nest in the springtime to raise their babies in.
springCuckoos visit here in spring.
springDo you like spring or autumn?
springDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
springEvery spring I am anxious to get out in the garden again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงสปริง(n) spring bed, Example: คนสูงอายุไม่ชอบนอนเตียงสปริงเพราะทำให้ปวดหลัง, Thai Definition: เตียงชนิดที่มีสปริงอยู่ที่พื้นเตียงใต้ที่นอน
แร้ว(n) spring-trap, See also: snare, Syn. กับดัก, Example: หลังจากราชสีห์ติดบ่วงแร้วนายพราน หนูตัวที่มันเคยตะครุบเล่นได้มาช่วย, Thai Definition: เครื่องสำหรับดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีบ่วงติดกับปลายไม้ เอาโคนปักไว้ที่ดิน
ฤดูใบไม้ผลิ(n) spring, Example: ปลาในเขตหนาวจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์, Count Unit: ฤดู
ลวดสปริง(n) spring, Syn. สปริง, Count Unit: ขด, เส้น, Thai Definition: ลวดที่ทำเป็นขดๆ สามารถยืดหยุ่นได้
วสันต์(n) spring, Syn. ฤดูใบไม้ผลิ, Example: การเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์ของเรามีต้นเหตุมาจากเล่นสนุกในฤดูวสันต์ของอินเดีย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด้ง(v) bounce, See also: spring, bound, leap, Syn. กระดอน, กระเด้ง, ดีดกลับ, ตีกลับ, สะท้อน, Example: ลูกปิงปองเด้งไปใต้โต๊ะ, Thai Definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น
ตาน้ำ(n) spring, See also: natural fountain, mouth of a spring, subterranean course of water, Example: เขาใช้เครื่องมือตรวจสอบหาตาน้ำ, Count Unit: แห่ง, ตา, Thai Definition: ทางน้ำใต้ดินที่มีน้ำไหลไม่ขาดสาย
น้ำเกิด(n) spring tide, See also: flood tide, rising tide, high water, Syn. น้ำขึ้น, Ant. น้ำลง, น้ำทรง, Example: เราไปทะเลในช่วงน้ำเกิดพอดี, Thai Definition: น้ำขึ้นมากในทะเล และแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเล หรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล มีระดับน้ำขึ้นสูงมากและลงต่ำมาก เนื่องมาจากความดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
น้ำพุ(n) fountain, See also: spring, Example: ี่น้ำใต้ดินลดลงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำพุเหือดแห้ง, Count Unit: สาย, ที่, แห่ง, Thai Definition: น้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
กระเด้ง(v) bounce, See also: spring, leap, Syn. เด้ง, กระดอน, Example: ลูกบอลนี้กระเด้งได้สูงมาก, Thai Definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
บ่อน้ำแร่[bø nāmraē] (n, exp) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [ f ]
บ่อน้ำร้อน[bø nām røn] (n, exp) EN: hot spring  FR: source d'eau chaude [ f ]
บุตร[but] (n) EN: child ; son ; daughter ; offspring  FR: enfant [ m, f ] ; fils [ m ] ; fille [ f ] ; progéniture [ f ]
เด้ง[deng] (v) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound  FR: rebondir
ฟักข้าว[fak khāo] (n, exp) EN: Spring Bitter Cucumber
หอม[høm] (n) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot  FR: oignon [ m ] ; ciboule [ f ] ; échalote [ f ]
โจม[jōm] (v) EN: rush ; spring ; pounce
โจน[jōn] (v) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive  FR: bondir ; sauter ; plonger
เกิดขึ้น[koētkheun] (v) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form  FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPRING S P R IH1 NG
SPRING S P ER0 IH1 NG
SPRINGS S P R IH1 NG Z
SPRINGS S P ER0 IH1 NG Z
SPRING'S S P R IH1 NG Z
SPRINGER S P R IH1 NG ER0
SPRINGMAN S P R IH1 NG M AH0 N
SPRINGING S P R IH1 NG IH0 NG
SPRINGBORN S P R IH1 NG G B ER0 N
SPRINGTIME S P R IH1 NG T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spring (v) sprˈɪŋ (s p r i1 ng)
springs (v) sprˈɪŋz (s p r i1 ng z)
springy (j) sprˈɪŋiː (s p r i1 ng ii)
springbok (n) sprˈɪŋbɒk (s p r i1 ng b o k)
springier (j) sprˈɪŋɪəʳr (s p r i1 ng i@ r)
springing (v) sprˈɪŋɪŋ (s p r i1 ng i ng)
spring-gun (n) sprˈɪŋ-gʌn (s p r i1 ng - g uh n)
springboks (n) sprˈɪŋbɒks (s p r i1 ng b o k s)
springiest (j) sprˈɪŋɪɪst (s p r i1 ng i i s t)
springless (j) sprˈɪŋləs (s p r i1 ng l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life, #1,459 [Add to Longdo]
春节[chūn jié, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Spring Festival (Chinese New Year), #1,870 [Add to Longdo]
春天[chūn tiān, ㄔㄨㄣ ㄊㄧㄢ, ] spring (season), #4,457 [Add to Longdo]
春秋[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a, #7,093 [Add to Longdo]
春季[chūn jì, ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ, ] springtime, #7,945 [Add to Longdo]
春风[chūn fēng, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, / ] spring wind, #10,941 [Add to Longdo]
泉水[quán shuǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] spring water, #17,637 [Add to Longdo]
弹簧[tán huáng, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] spring, #17,901 [Add to Longdo]
春光[chūn guāng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ, ] spring sunshine, #23,891 [Add to Longdo]
春联[chūn lián, ㄔㄨㄣ ㄌㄧㄢˊ, / ] Spring Festival couplets; New Year scrolls, #24,562 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebspese { f } [ techn. ]spring belt [Add to Longdo]
Bogenansatz { m } [ arch. ]spring of an arch; springing of an arch [Add to Longdo]
Federzirkel { m }spring dividers [Add to Longdo]
Feder { f } [ techn. ] | Parallelschaltung { f } von Federn | Reihenschaltung { f } von Federnspring | springs in parallel | springs in series [Add to Longdo]
Federbride { f }; Federbügel { m }spring clamp [Add to Longdo]
Federelement { n }spring element [Add to Longdo]
Federisolator { m }spring isolator [Add to Longdo]
Federkennlinie { f } [ techn. ]spring characteristics [Add to Longdo]
Federklammer { f }spring clip [Add to Longdo]
Federkonstante { f }spring constant [Add to Longdo]
Federkörner { m }spring center punch [Add to Longdo]
Federmanometer { n }spring pressure gauge [Add to Longdo]
Federring { m } [ techn. ] | geschlitzter Federringspring washer | spring lock ring [Add to Longdo]
Federscheibe { f }spring washer [Add to Longdo]
Federsonde { f }spring probe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n, adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n, adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[pekon ; pekori ; pekorin] (adv, adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
もちもち[mochimochi] (adj-no, vs) springy (texture) [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
噴水[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
跳ぶ[とぶ, tobu] springen, huepfen [Add to Longdo]
躍る[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spring \Spring\ (spr[i^]ng), v. i. [imp. {Sprang} (spr[a^]ng) or
   {Sprung} (spr[u^]ng); p. p. {Sprung}; p. pr. & vb. n.
   {Springing}.] [AS. springan; akin to D. & G. springen, OS. &
   OHG. springan, Icel. & Sw. springa, Dan. springe; cf. Gr.
   spe`rchesqai to hasten. Cf. {Springe}, {Sprinkle}.]
   [1913 Webster]
   1. To leap; to bound; to jump.
    [1913 Webster]
 
       The mountain stag that springs
       From height to height, and bounds along the plains.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
   2. To issue with speed and violence; to move with activity;
    to dart; to shoot.
    [1913 Webster]
 
       And sudden light
       Sprung through the vaulted roof.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To start or rise suddenly, as from a covert.
    [1913 Webster]
 
       Watchful as fowlers when their game will spring.
                          --Otway.
    [1913 Webster]
 
   4. To fly back; as, a bow, when bent, springs back by its
    elastic power.
    [1913 Webster]
 
   5. To bend from a straight direction or plane surface; to
    become warped; as, a piece of timber, or a plank,
    sometimes springs in seasoning.
    [1913 Webster]
 
   6. To shoot up, out, or forth; to come to the light; to begin
    to appear; to emerge; as a plant from its seed, as streams
    from their source, and the like; -- often followed by up,
    forth, or out.
    [1913 Webster]
 
       Till well nigh the day began to spring. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To satisfy the desolate and waste ground, and to
       cause the bud of the tender herb to spring forth.
                          --Job xxxviii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Do not blast my springing hopes.   --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       O, spring to light; auspicious Babe, be born.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. To issue or proceed, as from a parent or ancestor; to
    result, as from a cause, motive, reason, or principle.
    [1913 Webster]
 
       [They found] new hope to spring
       Out of despair, joy, but with fear yet linked.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. To grow; to thrive; to prosper.
    [1913 Webster]
 
       What makes all this, but Jupiter the king,
       At whose command we perish, and we spring? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To spring at}, to leap toward; to attempt to reach by a
    leap.
 
   {To spring forth}, to leap out; to rush out.
 
   {To spring in}, to rush in; to enter with a leap or in haste.
    
 
   {To spring on} or {To spring upon}, to leap on; to rush on
    with haste or violence; to assault.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spring \Spring\ (spr[i^]ng), v. t.
   1. To cause to spring up; to start or rouse, as game; to
    cause to rise from the earth, or from a covert; as, to
    spring a pheasant.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce or disclose suddenly or unexpectedly; as, to
    spring a surprise on someone; to spring a joke.
    [1913 Webster]
 
       She starts, and leaves her bed, and springs a light.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The friends to the cause sprang a new project.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to explode; as, to spring a mine.
    [1913 Webster]
 
   4. To crack or split; to bend or strain so as to weaken; as,
    to spring a mast or a yard.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to close suddenly, as the parts of a trap
    operated by a spring; as, to spring a trap.
    [1913 Webster]
 
   6. To bend by force, as something stiff or strong; to force
    or put by bending, as a beam into its sockets, and
    allowing it to straighten when in place; -- often with in,
    out, etc.; as, to spring in a slat or a bar.
    [1913 Webster]
 
   7. To pass over by leaping; as, to spring a fence.
    [1913 Webster]
 
   8. To release (a person) from confinement, especially from a
    prison. [colloquial]
    [PJC]
 
   {To spring a butt} (Naut.), to loosen the end of a plank in a
    ship's bottom.
 
   {To spring a leak} (Naut.), to begin to leak.
 
   {To spring an arch} (Arch.), to build an arch; -- a common
    term among masons; as, to spring an arch over a lintel.
 
   {To spring a rattle}, to cause a rattle to sound. See
    {Watchman's rattle}, under {Watchman}.
 
   {To spring the luff} (Naut.), to ease the helm, and sail
    nearer to the wind than before; -- said of a vessel.
    --Mar. Dict.
 
   {To spring a mast} or {To spring a spar} (Naut.), to strain
    it so that it is unserviceable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spring \Spring\, n. [AS. spring a fountain, a leap. See
   {Spring}, v. i.]
   1. A leap; a bound; a jump.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner, with a spring, from prison broke.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A flying back; the resilience of a body recovering its
    former state by its elasticity; as, the spring of a bow.
    [1913 Webster]
 
   3. Elastic power or force.
    [1913 Webster]
 
       Heavens! what a spring was in his arm! --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. An elastic body of any kind, as steel, India rubber, tough
    wood, or compressed air, used for various mechanical
    purposes, as receiving and imparting power, diminishing
    concussion, regulating motion, measuring weight or other
    force.
    [1913 Webster]
 
   Note: The principal varieties of springs used in mechanisms
      are the {spiral spring} (Fig. a), the {coil spring}
      (Fig. b), the {elliptic spring} (Fig. c), the
      {half-elliptic spring} (Fig. d), the {volute spring},
      the {India-rubber spring}, the {atmospheric spring},
      etc.
      [1913 Webster]
 
   5. Any source of supply; especially, the source from which a
    stream proceeds; an issue of water from the earth; a
    natural fountain. "All my springs are in thee." --Ps.
    lxxxvii. 7. "A secret spring of spiritual joy." --Bentley.
    "The sacred spring whence right and honor streams." --Sir
    J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   6. Any active power; that by which action, or motion, is
    produced or propagated; cause; origin; motive.
    [1913 Webster]
 
       Our author shuns by vulgar springs to move
       The hero's glory, or the virgin's love. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. That which springs, or is originated, from a source; as:
    (a) A race; lineage. [Obs.] --Chapman.
    (b) A youth; a springal. [Obs.] --Spenser.
    (c) A shoot; a plant; a young tree; also, a grove of
      trees; woodland. [Obs.] --Spenser. Milton.
      [1913 Webster]
 
   8. That which causes one to spring; specifically, a lively
    tune. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   9. The season of the year when plants begin to vegetate and
    grow; the vernal season, usually comprehending the months
    of March, April, and May, in the middle latitudes north of
    the equator. "The green lap of the new-come spring."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spring of the astronomical year begins with the vernal
      equinox, about March 21st, and ends with the summer
      solstice, about June 21st.
      [1913 Webster]
 
   10. The time of growth and progress; early portion; first
     stage; as, the spring of life. "The spring of the day."
     --1 Sam. ix. 26.
     [1913 Webster]
 
        O how this spring of love resembleth
        The uncertain glory of an April day. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. (Naut.)
     (a) A crack or fissure in a mast or yard, running
       obliquely or transversely.
     (b) A line led from a vessel's quarter to her cable so
       that by tightening or slacking it she can be made to
       lie in any desired position; a line led diagonally
       from the bow or stern of a vessel to some point upon
       the wharf to which she is moored.
       [1913 Webster]
 
   {Air spring}, {Boiling spring}, etc. See under {Air},
    {Boiling}, etc.
 
   {Spring back} (Bookbinding), a back with a curved piece of
    thin sheet iron or of stiff pasteboard fastened to the
    inside, the effect of which is to make the leaves of a
    book thus bound (as a ledger or other account or blank
    book) spring up and lie flat.
 
   {Spring balance}, a contrivance for measuring weight or force
    by the elasticity of a spiral spring of steel.
 
   {Spring beam}, a beam that supports the side of a paddle box.
    See {Paddle beam}, under {Paddle}, n.
 
   {Spring beauty}.
     (a) (Bot.) Any plant of the genus {Claytonia}, delicate
       herbs with somewhat fleshy leaves and pretty
       blossoms, appearing in springtime.
     (b) (Zool.) A small, elegant American butterfly ({Erora
       laeta}) which appears in spring. The hind wings of
       the male are brown, bordered with deep blue; those of
       the female are mostly blue.
 
   {Spring bed}, a mattress, under bed, or bed bottom, in which
    springs, as of metal, are employed to give the required
    elasticity.
 
   {Spring beetle} (Zool.), a snapping beetle; an elater.
 
   {Spring box}, the box or barrel in a watch, or other piece of
    mechanism, in which the spring is contained.
 
   {Spring fly} (Zool.), a caddice fly; -- so called because it
    appears in the spring.
 
   {Spring grass} (Bot.), vernal grass. See under {Vernal}.
 
   {Spring gun}, a firearm discharged by a spring, when this is
    trodden upon or is otherwise moved.
 
   {Spring hook} (Locomotive Engines), one of the hooks which
    fix the driving-wheel spring to the frame.
 
   {Spring latch}, a latch that fastens with a spring.
 
   {Spring lock}, a lock that fastens with a spring.
 
   {Spring mattress}, a spring bed.
 
   {Spring of an arch} (Arch.) See {Springing line of an arch},
    under {Springing}.
 
   {Spring of pork}, the lower part of a fore quarter, which is
    divided from the neck, and has the leg and foot without
    the shoulder. [Obs.] --Nares.
 
       Sir, pray hand the spring of pork to me. --Gayton.
 
   {Spring pin} (Locomotive Engines), an iron rod fitted between
    the springs and the axle boxes, to sustain and regulate
    the pressure on the axles.
 
   {Spring rye}, a kind of rye sown in the spring; -- in
    distinction from winter rye, sown in autumn.
 
   {Spring stay} (Naut.), a preventer stay, to assist the
    regular one. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Spring tide}, the tide which happens at, or soon after, the
    new and the full moon, and which rises higher than common
    tides. See {Tide}.
 
   {Spring wagon}, a wagon in which springs are interposed
    between the body and the axles to form elastic supports.
    
 
   {Spring wheat}, any kind of wheat sown in the spring; -- in
    distinction from winter wheat, which is sown in autumn.
    [1913 Webster] Springald
    Springal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spring
   n 1: the season of growth; "the emerging buds were a sure sign
      of spring"; "he will hold office until the spring of next
      year" [syn: {spring}, {springtime}]
   2: a metal elastic device that returns to its shape or position
     when pushed or pulled or pressed; "the spring was broken"
   3: a natural flow of ground water [syn: {spring}, {fountain},
     {outflow}, {outpouring}, {natural spring}]
   4: a point at which water issues forth
   5: the elasticity of something that can be stretched and returns
     to its original length [syn: {give}, {spring}, {springiness}]
   6: a light, self-propelled movement upwards or forwards [syn:
     {leap}, {leaping}, {spring}, {saltation}, {bound}, {bounce}]
   v 1: move forward by leaps and bounds; "The horse bounded across
      the meadow"; "The child leapt across the puddle"; "Can you
      jump over the fence?" [syn: {jump}, {leap}, {bound},
      {spring}]
   2: develop into a distinctive entity; "our plans began to take
     shape" [syn: {form}, {take form}, {take shape}, {spring}]
   3: spring back; spring away from an impact; "The rubber ball
     bounced"; "These particles do not resile but they unite after
     they collide" [syn: {bounce}, {resile}, {take a hop},
     {spring}, {bound}, {rebound}, {recoil}, {reverberate},
     {ricochet}]
   4: develop suddenly; "The tire sprang a leak"
   5: produce or disclose suddenly or unexpectedly; "He sprang
     these news on me just as I was leaving"

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 spring
  jump; leap

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top