หรือคุณหมายถึง süz?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suez

S UW1 EH0 Z   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suez-, *suez*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Suez[N] คลองสุเอซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suez(ซูเอซ') n. เมืองท่าในอียิปต์ ใกล้ปลาย คลองสุเอซด้านใต้,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Suez Canal Clauseข้อกำหนดคลองสุเอซ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suezShould the Suez and Panama Canals be internationalized?
suezThe ship went through the Suez Canal.

CMU English Pronouncing Dictionary
SUEZ    S UW1 EH0 Z
SUEZ'S    S UW1 EH0 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Suez    (n) sˈuːɛz (s uu1 e z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏伊士运河[Sū yī shì yùn hé, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] Suez Canal, #53,288 [Add to Longdo]
苏伊士[Sū yī shì, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ, / ] Suez (canal), #90,174 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suezkanal {m}; Sueskanal {m}Suez Canal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スエズ運河[スエズうんが, suezu unga] (n) Suez Canal [Add to Longdo]
スエズ戦争[スエズせんそう, suezu sensou] (n) (See スエズ動乱) Suez War (1956) [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything [Add to Longdo]
据え膳;据膳[すえぜん, suezen] (n) (1) meal set before one; (2) women's advances [Add to Longdo]
据え膳食わぬは男の恥[すえぜんくわぬはおとこのはじ, suezenkuwanuhaotokonohaji] (exp) (id) When petticoats woo, breeks may come speed [Add to Longdo]
末々;末末[すえずえ, suezue] (n-adv,n-t) distant future; descendants; lower classes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Suez
      n 1: a city in northeastern Egypt at the head of the Gulf of
           Suez and at the southern end of the Suez Canal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top