ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำนอง

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำนอง-, *ทำนอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำนอง[N] rhythm, See also: cadence, Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, จังหวะเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ, Example: ระยะแรกที่เขาเริ่มเรียนร้องเพลง เขาร้องไม่ถูกทำนองเลย, Count unit: ทำนอง, Thai definition: ระเบียบของการร้อง
ทำนอง[N] way, See also: style, manner, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: เรื่องทำนองนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ทำนองเพลง[N] melody, See also: tune, Syn. ท่วงทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนอง, Example: เขาเป็นผู้แต่งทำนองเพลงให้กับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง, Count unit: ทำนอง, Thai definition: เสียงสูงต่ำของเพลง
ทำนองเสนาะ[N] rhythm of prose, Example: นักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่าน ทำนองเสนาะ ระดับเทศบาล ปีการศึกษา 2543, Thai definition: วิธิการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโคลงฉันทน์ กาพย์ กลอน
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
ทำนองคลองธรรม[N] ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
ทำนองเดียวกับ[CONJ] likewise, See also: in the same way as, in the same manner as, Syn. เช่นเดียวกับ, Example: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำนองน. ทาง, แบบ, แบบอย่าง, เช่น ทำนองคลองธรรม ทำนองเดียวกัน
ทำนองกลุ่มเสียงสูงต่ำที่จัดให้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ มีจังหวะสั้นยาว เช่น ทำนองสวด ทำนองเพลง ทำนองเทศน์.
ทำนองเก็บดู เก็บ ๒.
ทำนองเสนาะน. วิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน.
เนื้อเพลง ๑ทำนองเพลง
ประการทำนอง, แบบ, เช่น ด้วยประการฉะนี้.
ร่าย ๑ทำนองร้องสำหรับดำเนินเรื่องของโขนละคร มี ๒ อย่าง คือ ร่ายในและร่ายนอก ร่ายในสำหรับโขนและละครใน ร่ายนอกสำหรับละครนอกและละครทั่วไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intonationทำนองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising intonationทำนองเสียงขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rise-fall intonationทำนองเสียงขึ้น-ลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling intonationทำนองเสียงลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
fall-rise intonationทำนองเสียงลง-ขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Possibly.ทำนองนั้น The Devil You Know (2011)
It's along those lines.อะไรทำนองนั้น Oh, God! (1977)
That somebody already told me about it-Or something similar.เหมือนกับมีใครบางคนเล่าให้ฟังแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้--หรือบางอย่างทำนองนี้. Suspiria (1977)
Something like that. There wasn't time to tell me very much...อะไรทำนองนั้นครับ ไม่มีเวลาเล่าให้ผมฟังมากนัก Airplane! (1980)
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this.นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน The Road Warrior (1981)
All Russian personnel are similarly ordered to evacuate American territory.บุคลากรรัสเซียทั้งหมดจะได้รับ คำสั่งในทำนองเดียวกัน อพยพไปยังดินแดนอเมริกัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Is there, like, a sound truck on the highway? Nope.- มีเสียงรถจากถนนหรืออะไรทำนองนั้นรึเปล่า Field of Dreams (1989)
Sort of.ทำนองนั้น Cool Runnings (1993)
I know the stories and I know the rhymesฉันรู้เรื่องราว รู้ทุกท่วงทำนอง The Nightmare Before Christmas (1993)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
They had a hi-fi phono and boy did they let it blastพวกเขามีท่วงทำนอง Hi-Fi และเด็กพวกเขาไม่ปล่อยให้มันระเบิด Pulp Fiction (1994)
It's this year's Hula-Hoop. Something like that.อย่างกับเล่นฮูล่าฮูปมาทั้งปี หรืออะไรทำนองนั้น In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: way ; style ; manner ; characteristic style ; vein ; pattern   
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody   FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng khløng tham) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice   
ทำนองนี้[X] (thamnøng nī) EN: like ; of the same sort ; in this vein   
ทำนองเดียวกัน[adv.] (thamnøng dīokan) EN: similarly ; in the same vein   
ทำนองเดียวกับ[conj.] (thamnøng dīo kap) EN: likewise ; in the same way as ; in the same manner as   
ทำนองเพลง [n. exp.] (thamnøng phlēng) EN: melody ; tune   FR: mélodie [f]
ทำนองเสนาะ[n. prop.] (thamnøng sanǿ) EN: rhythm of prose ; tonal recitation   
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sīeng) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm   

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[N] ท่วงทำนอง, See also: ทำนอง, เพลง, Syn. tune, theme, melody
alt[N] เสียงสูง, See also: ทำนองสูง
aria[N] ทำนอง
cadence[N] ทำนองเสียงในการพูด, Syn. intonation
chant[N] ทำนองเสียงระดับเดียว, Syn. monotone
fantasia[N] ดนตรีผสมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน, See also: ทำนองเสียงผสม, Syn. rhapsody, rouldad
harmonic[N] เสียงประสาน, See also: ทำนองประสาน
harmonic[ADV] เสียงประสาน, See also: ทำนองประสาน
sort of[IDM] ทำนองนั้น, See also: ประเภทนั้น, จำพวกนั้น
melody[N] ทำนองเพลง, See also: เสียงดนตรี, เสียงประสาน, Syn. song, tune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
alt(แอลท) adj., n. เสียงสูง (ดนตรี) ทำนอง abbr. (ดูที่ SGPT)
anap(a) est (แอน' นะเพสทฺ) n. ท่วงทำนองที่มีหนึ่งพยางค์ที่หนักและมีสองพยางค์ที่ไม่หนัก
aria(อาร์'เรีย) n. ท่วงทำนอง (air,melody)
arietta(อารีเอท'ทะ) n., (pl. -ettas, -ette) ท่วงทำนองที่สั้น., Syn. ariette
ariose(แอร์'ริโอส) adj. คล้ายเพลง, มีทำนอง
arioso(อารีโอ'โซ) adj.,adv. ท่วงทำนอง
atonal(เอโทน'เนิล) adj. ไร้ท่วงทำนองเสียง.
bass(เบส) n. เสียงต่ำของผู้ชาย,ท่วงทำนองเสียงต่ำ,นักร้องเสียงต่ำ,ดนตรีเสียงต่ำ adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำ, See also: bassdrum n. กลองใหญ่
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
likewise(adv) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ในทำนองเดียวกัน
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top