ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากคลอง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากคลอง-, *ปากคลอง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ปากคลอง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ปากคลอง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคลอง[N] mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count unit: แห่ง
ปากคลอง[N] mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count unit: แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แง้มน. ริม, ข้าง, เช่น ปากคลองบางกอกน้อยแง้มขวา.
จุกช่องก. อารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์ที่สำคัญ ตามช่องทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อเสด็จไปนอกพระราชวัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้รักษาการณ์อยู่ตามช่องทาง เช่น ตรอก ซอย ปากคลอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
head regulatorhead regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
offtake regulatorofftake regulator, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
offtake structureofftake structure, อาคารบังคับน้ำปากคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top