ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก้น

   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้น-, *ก้น*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หัวหกก้นขวิด (phrase colloq ) gallivanting about, on the go
ไร้ก้นบึ้ง (adj ) bottomless เช่น หลุมที่ไร้ก้นบึ้ง คือ bottomless pit

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โบง (n ) ก้น
โมง (n ) ก้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้น[N] bottom, See also: buttocks, ass, fanny, Syn. ตูด, Example: นางแบบคนนี้เอวเล็กแต่ก้นใหญ่, Count unit: ก้น, Thai definition: ส่วนท้ายของลำตัว
ก้นกบ[N] coccyx, Syn. กระดูกก้นกบ, Example: เขาหกล้มจนกระดูกก้นกบหัก, Thai definition: ปลายกระดูกสันหลังที่สุดลงมาข้างล่าง
ก้นขบ[N] cylindrophis ruffus, See also: species of non-poisonous snake, Syn. งูก้นขบ, Example: งูก้นขบมีสีดำแกมม่วงมีลายขาวเป็นปล้องๆ, Count unit: ตัว
ก้นถุง[N] reserve money, Syn. ่เงินก้นถุง, Example: คุณยายเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากบ้านมา แม้แต่เงินก้นถุงยังไม่ลืม, Thai definition: ใช้เรียกเงินที่ให้เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
ก้นปอด[N] lean buttocks, See also: flat buttocks, Syn. ก้นแฟบ, Example: เด็กคนนี้มีพุงโต ก้นปอด, Thai definition: ก้นที่สอบเล็กผิดปกติ, ก้นที่ไม่ใคร่มีเนื้อ
ก้นหอย[N] spiral, See also: helix, finger whorl, whorl, Example: มีผู้ขุดพบหม้อโบราณเขียนเป็นลายก้นหอยที่จังหวัดอุบลราชธานี, Thai definition: รอยเส้นขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างรูปก้นหอยมีที่นิ้วมือเป็นต้น
ก้นกรอง[N] cigarette butt, Syn. ก้นกรองบุหรี่, Thai definition: ส่วนสำหรับกรองควันที่ปลายด้านหนึ่งของบุหรี่ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
ก้นกุฏิ[N] one's favorite disciple, See also: factotum, majordomo, Example: ครูเผือดนักระนาดซึ่งยกย่องกันว่าเป็นศิษย์เอกก้นกุฏิระนาดเอกของหลวงประดิษฐ์ฯ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้
ก้นบึ้ง[N] abyss, See also: one's innermost feelings, Syn. ส่วนลึก, Example: สิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาทางตัวเขียนนั้นออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขา, Thai definition: ส่วนลึกที่สุด
ก้นย้อย[N] fat buttocks, Syn. ก้นห้อย, Ant. ก้นปอด, Example: คนที่มีก้นย้อยใส่กางเกงรัดรูปแล้วดูตลกๆ, Thai definition: เนื้อก้นสองข้างที่ยุ้ยออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้นน. ส่วนเบื้องล่างของลำตัวของคนหรือส่วนท้ายของลำตัวของสัตว์, โดยปริยายหมายความถึงบริเวณก้นด้วย เช่น ล้างก้น
ก้นส่วนล่างของภาชนะ เช่น ก้นหม้อ, ส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง เช่น ก้นบ่อ ก้นเหว ก้นคลอง, ตรงข้ามกับ ปาก
ก้นส่วนสุดที่เหลือ เช่น ก้นเทียน ก้นบุหรี่.
ก่น ๑ก. ตั้งหน้า, มุ่ง, เช่น อยู่เย็นยงงก่นเกอดพิจลการ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ก่น ๒ก. ขุดโค่น.
ก้นกบน. ปลายกระดูกสันหลังที่สุดลงมาข้างล่าง, พายัพเรียก ก้นหย่อน, โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ก้นกบว่าวจุฬา.
ก้นกรองน. ส่วนท้ายของบุหรี่ชนิดที่มีที่กรองสารพิษเช่นนิโคตินซึ่งอยู่ในควันบุหรี่, เดิมเรียกว่า ก้นก๊อก, เรียกบุหรี่ที่มีที่กรองสารพิษนี้ ว่า บุหรี่ก้นกรอง.
ก้นกระดกว. ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ.
ก้นก๊อกดู ก้นกรอง.
ก้นกุฏิ(-กุดติ,-กุติ) ว. ที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breechก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular fundus; eyeground; fundus, eyeก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus, eye; eyeground; fundus, ocularก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus, ocular; eyeground; fundus, eyeก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye fundus; eyeground; fundus, ocularก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyeground; fundus, eye; fundus, ocularก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus uteriก้นมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breechก้นเด็ก,ท่าก้น [การแพทย์]
Buttocks, Soreก้นเปื่อย [การแพทย์]
Central Pocket Loop Whorlก้นหอยกระเป๋ากลาง(ของลายนื้วมือ) [การแพทย์]
Gluteal Foldก้นย้อย, [การแพทย์]
Gluteal Regionก้นย้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could kick myself in the shins, I could...ผมต้องเตะก้นตัวเองซะแล้ว The Great Dictator (1940)
- What kind of a bum is he?- ชนิดของก้นเขาคืออะไร? 12 Angry Men (1957)
This is where the war will be fought.สงครามของการเคลื่อนไหวก้น ของฉัน How I Won the War (1967)
- Left it up the Khyber Pass.ติดขึ้นก้นเซอร์ How I Won the War (1967)
Bum on, bum on, on to Tunis.บอมบนก้นบนเพื่อตูนิส How I Won the War (1967)
I put a special tape on the trigger and the butt. Try it.ฉันใส่เทปพิเศษในการเรียกและก้น ลอง The Godfather (1972)
The little bastard shot me in the ass!ไอ้เด็กเปรตนั่นยิงเข้าที่ก้นฉัน Blazing Saddles (1974)
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy.ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน Jaws (1975)
I think it's a mako.- ฉันว่ามาโก้นะ Jaws (1975)
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ! Jaws (1975)
A delicious bum, solid yet bouncyก้นอันบอบบางแถมยังอวบอั๋น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน ,\ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate   
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in   
ก้น[n.] (kon) EN: bottom ; bed   FR: fond [m] ; cul [m] ; lit [m]
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นกบ[n.] (konkop) EN: coccyx   FR: coccyx [m]
ก้นกรอง[n. exp.] (kon krøng) EN: filter tip   
ก้นกระเป๋า[n. exp.] (kon krapao) EN: bottom of a pocket   
ก้นกุฏิ[n.] (konkuti) EN: factotum ; majordomo   
ก้นขวด[n. exp.] (kon khūat) EN: bottom of a bottle   FR: fond d'une bouteille [f]
ก้นครัว[n.] (konkhrūa) EN: mistress ; paramour   

English-Thai: Longdo Dictionary
coccygeal(adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, R. coccyx
dog-end(n slang) ก้นบุหรี่, S. cigarette end,
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ass[N] ก้น (คำสแลง), See also: บั้นท้าย
backside[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. bottom, buttocks
bottom[N] ส่วนที่ลึกที่สุด, See also: ก้น, ส่วนต่ำที่สุด
bottom[N] ฐาน, See also: ก้น, ปลาย, Syn. base
bottom[N] ก้น, See also: ตูด
breech[N] ก้น, See also: สะโพก, Syn. bottom
bum[N] ก้น, See also: สะโพก, Syn. bottom
buttocks[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ, Syn. bottom
cheek[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), Syn. buttock
Davy Jones's locker[IDM] ก้นทะเล, See also: ที่ฝังศพของคนจมน้ำตายในทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
breech(บรีช) n. ก้น,ตะโพก,ท้ายปืน -S.buttocks
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler

English-Thai: Nontri Dictionary
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
floor(n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก
griddle(n) กระทะก้นแบน,จานทอดของ,ตะแกรงปิ้งขนมปัง
inmost(adj) ข้างในสุด,ชั้นในสุด,มิดชิด,ลึกสุด,ก้นบึ้ง
locksmith(n) ช่างทำหรือแก้นาฬิกา,ช่างทำกุญแจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
volute (n ) ก้นหอย สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับก้นหอย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
船底[ふなぞこ, funazoko] (n) ก้นท้องเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お尻[おしり, oshiri] (n) ก้น, บั้นท้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค
Gesäß(n) |das, pl. Gesäße| ก้น , See also: S. Po,
Po(n) |der, nur Sg.| ก้น, ตูด, See also: S. Gesäß,
Meeresgrund(n) |der, pl. Meeresgründe| ก้นทะเล, ใต้ท้องทะเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top