ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทาง-, *ทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
omvei[อม-ไว] (n) ทางอ้อม (en)
snarvei[สะ-นา-ไว] (n) ทางลัด (en)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทางหนีไฟ(n) fire exit
ทางออกฉุกเฉิน(n) emergency exit
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(n, phrase) English for Business Communication
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(n) intangible cultural heritage
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ(n, phrase) English for Business Presentation
อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์(n, phrase) scientific genius

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาง(n) way, Syn. ช่อง, โอกาส, Example: หากเขายังเกียจคร้านอยู่อย่างนี้ เขาไม่มีทางจะสำเร็จได้
ทาง(n) way, See also: path, road, route, trail, passage, Syn. เส้นทาง, Example: ทางสายนี้จะพาพงศ์ตรงไปยังชายแดนเขมรได้, Count Unit: ทาง, สาย, เส้น, Thai Definition: แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
ทาง(n) side, Syn. ฝ่าย, ข้าง, ส่วน, Example: เขาพาผู้หญิงไปเที่ยวบ่อยๆ อย่างนี้ ทางพ่อแม่ผู้หญิงเขาจะว่าอย่างไร
ทาง(prep) by, Syn. โดย, Example: เขาสะดวกที่จะส่งเงินทางธนาณัติ มากกว่าโอนทางธนาคาร
ทาง(prep) from, Syn. แถว, แถบ, ถิ่น, Example: เขาเป็นคนทางเชียงราย
ทาง(n) palm leaf, Example: ในวันหยุด พ่อมักจะใช้เวลาว่างในการตัดทางมะพร้าวที่เกะกะทิ้ง, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ใบของต้นไม้บางชนิด
ทาง(clas) qualifier for palm leaves, Example: พ่อตัดทางมะพร้าว 10 ทาง เพื่อนำมาคลุมต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่เพิ่งปลูก, Thai Definition: ลักษณนามเรียกใบของต้นไม้บางชนิด
ทางบก(adj) by land, Example: การขนส่งทางบกในปัจจุบันกำลังมีปัญหา เพราะมีการห้ามรถบรรทุกสิบล้อวิ่งในเขตเมือง
ทางลง(n) route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
ทางโท(n) secondary way, Syn. ทางรอง, ทางสายรอง, Ant. ทางเอก, Example: เขาขับรถมาในทางโทจึงต้องหยุดรถให้รถทางเอกไปก่อน, Count Unit: สาย, Thai Definition: ทางรถที่ต้องยอมให้รถทางเอกผ่านไปได้ก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางน. ที่สำหรับเดินไปมา, แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร, เช่น ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง
ทางช่อง เช่น ทางประตู ทางหน้าต่าง
ทางโอกาส เช่น ไม่มีทางจะสำเร็จ
ทางแนว เช่น เดินทางใน
ทางวิธี, กลยุทธ์, เช่น แก้ทาง รู้ทาง แพ้ทาง
ทางวิธีการ เช่น ส่งเงินทางธนาณัติ
ทางแถว, แถบ, ถิ่น, เช่น เป็นคนทางไหน
ทางฝ่าย, ข้าง, ส่วน, (ในลักษณะที่แยกแนวกัน) เช่น ทางโจทก์ ทางจำเลย
ทางวิธีดำเนินทำนองโดยเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละอย่าง เช่น ทางระนาดเอก ทางจะเข้, วิธีดำเนินทำนองของเพลงที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะ เช่น ทางครู ก. ทางครู ข. ทางเดี่ยว ทางหมู่.
ทางน. เรียกก้านช่อใบของต้นไม้บางชนิด เช่น มะพร้าว ตาล, ลักษณนามเรียก ใบมะพร้าว ใบตาล ใบกล้วย เป็นต้น ว่า ทาง เช่น ใบมะพร้าว ๒ ทาง ใบกล้วยทางหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wayทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per vaginamทางช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suction inletทางดูดเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Sanctionทางบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Parellel portทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
serial portทางเข้า/ออกแบบขนาน, Example: ตัวเชื่อมต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ยอมให้ส่งข้อมูลผ่านไปมาได้ทีละหนึ่งบิต [คอมพิวเตอร์]
Information superhighwayทางด่วนข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Urinary organทางเดินปัสสาวะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternatives to imprisonmentทางเลือกแทนการจำคุก [TU Subject Heading]
Biliary tractทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No way!ไม่มีทาง! Hocus Pocus (1993)
No.ไม่มีทาง The Corporation (2003)
Where?ทางไหน? National Treasure (2004)
No.ทางนี้ X-Men: The Last Stand (2006)
- No way.- ไม่มีทาง Fun Town (2008)
Hey.เฮ้ มีทางไหนไหม.. Not Cancer (2008)
Asian.ทางเอเชีย White to Play (2009)
This way.ทางนี้ Surrogates (2009)
No way.ไม่มีทาง Eight Hours (2011)
No way.ไม่มีทาง If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
Listen to me!ฟังทางนี้ Sunset (2012)
No way.ไม่มีทาง Not One Red Cent (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาง[thāng] (n) EN: way ; path ; road ; route ; trail ; passage ; pass  FR: chemin [ m ] ; route [ f ] ; voie [ f ] ; passage [ m ] ; sentier [ m ]
ทาง[thāng] (n) EN: side ; direction  FR: direction [ f ] ; côté [ m ]
ทาง[thāng] (n) EN: way ; means ; chance ; occasion ; opportunity  FR: moyen [ m ] ; métode [ f ]
ทาง[thāng] (x) EN: in ; by ; in the field of  FR: en ; à ; par ; au moyen de ; à travers ; dans le domaine de(s)
ทาง มีองค์ 8[thāng mī ong paēt] (xp) EN: Noble Eight fold Path  FR: Chemin Octuple [ m ] ; Octuple Noble Sentier [ m ] ; sentier aux huit embranchements [ m ]
ทางกฎหมาย[thāng kotmāi] (adj) EN: legislative ; legal  FR: légal
ทางกาย[thāng kāi] (adj) EN: physical  FR: physique
ทางกายภาพ[thāng khāiyaphāp] (adj) EN: physical ; physiological
ทางกายภาพ[thāng khāiyaphāp] (adv) EN: physiologically
ทางการ[thāngkān] (n) EN: government authorities

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
slag off(vt, slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [ to slag someone off ]
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
nerdy(adj, slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, See also: nerd, geek
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract(adj) ทางทฤษฎี, See also: ทางหลักวิชา, ทางหลักการ, ทางวิชาการ, Syn. theoretical
academic(adj) ด้านวิชาการ, See also: ทางวิชาการ
access(n) ทางเข้า, Syn. entrance, passage, way
adit(n) ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง
affective(adj) เกี่ยวกับอารมณ์, See also: ทางด้านอารมณ์, Syn. emotional
aft(adv) ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind
airstrip(n) ทางวิ่งของเครื่องบิน
aisle(n) ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle(n) ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)
alameda(n) ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาของต้นไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep., adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ
aboard(อะบอร์ด') adv. , prep. บนเรือ, บนเครื่องบิน, บนรถ, ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
abuse(อะบิวซ) vt., n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง, ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า, อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
acclivity(อะคลิฟ' วิที) n. ที่ชันขึ้น, ทางขึ้น.
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง, ผงะ, งง, ถอยหลัง
acclivity(n) เนิน, ทางขึ้น
affectation(n) การเสแสร้ง, การออกท่าออกทาง, การแสดงท่า
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ, ข้างท้ายเรือ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
air(n) อากาศ, ท่าทาง, อาการ, ทำนอง
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว, ทางเดินระหว่างที่นั่ง
alternative(n) ทางเลือก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archwayทางลอด
bicycle way(n) ทางจักรยาน, See also: cycleway, Syn. bike way
cadencial[เเคเดินเชิล] (adj) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
casional[เเคเชอะเนิล] (adj) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
cycleway(n) ทางจักรยาน
idencial[ไอเดินเชิล] (adj) ทางเอกลักษณ์, ทางอัตลักษณ์
middle of the road(n) ทางสายกลาง
School Bus Turn Around(slang) ทางรถบัสกลับรถ, See also: A. ead, ead, Syn. ead
Skywalk(n) ทางเชื่อมระหว่างตึก
socioeconomic[โซชิโอเอโคโนมิค] (adj) ทางสังคมและเศรษฐกิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
入口[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
出入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
出口[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
正面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่
片道[かたみち, katamichi] (n) ทางเดียว(one-way)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
小径[しょうけい, shoukei] (n) ทาง เส้นทาง เลน
踏み切り[ふみきり, fumikiri] (n) ทางข้ามทางรถไฟ
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) ทางม้าลาย, ทางคนข้าม
鉄道[てつどう, tetsudou] ทางรถไฟ
銀河[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) ทางด่วน
こちら[こちら, kochira, kochira , kochira] (n) ทางนี้, ตรงนี้ (คำสุภาพของ ここ), See also: S. ここ
そちら[そちら, sochira, sochira , sochira] (pron) ทางนั้น, ตรงนั้น (คำสุภาพของ そこ), See also: S. そこ
あちら[あちら, achira, achira , achira] (pron) ทางโน้น, ตรงโน้น (คำสุภาพของ あそこ), See also: S. あそこ
どちら[どちら, dochira, dochira , dochira] (pron) ทางไหน, ที่ไหน (คำสุภาพของ どこ), See also: S. どこ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] TH: ทางเดินในป่า  EN: path through forest
海路[かいろ, kairo] TH: ทางเดินทะเล  EN: sea route
運河[うんが, unga] TH: ทางน้ำ  EN: waterway
化学的[かがくてき, kagakuteki] TH: ทางเคมี  EN: chemical (an)
行き方[いきかた, ikikata] TH: ทางไป(ยังจุดหมาย)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Münchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคมี
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holunderblüte { f } [ bot. ][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p
Notausgang { m }(n) ทางออกฉุกเฉิน

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison de passe
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว, Syn. aller, provenir
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล, ทางไปรษณีย์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sémantico-cognitif, -ive(adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top