ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seaway

S IY1 W EY2   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaway-, *seaway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaway[N] ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, See also: คลองน้ำลึกหรือแม่น้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, Syn. waterway
seaway[N] เส้นทางในทะเล, See also: เส้นทางเดินเรือในทะเล, Syn. route
seaway[N] ทะเลมีคลื่น, See also: ทะเลที่มีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaway(ซี'เว) n. ทางทะเล,เส้นทางทะเล,การแล่นเรือผ่านคลื่น,ทะเลที่มีลูกคลื่นค่อนข้างมาก,แม่น้ำน้ำลึกหรือครองน้ำลึกที่เรือเดินสมุทรแล่นได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like those fucking steak cooks who go down seaways because their mum's a one-legged lesbian.เหมือนกับพวกนักเรียนเกรดซีที่เข้าอ๊อกฟอร์ดได้ เพราะมีแม่เป็นตัวช่วย Kingsman: The Secret Service (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAWAY    S IY1 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaway    (n) sˈiːwɛɪ (s ii1 w ei)
seaways    (n) sˈiːwɛɪz (s ii1 w ei z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  seaway
      n 1: a lane at sea that is a regularly used route for vessels
           [syn: {seaway}, {sea lane}, {ship route}, {trade route}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top