ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไร้สาระ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร้สาระ-, *ไร้สาระ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สาระ[ADJ] nonsensical

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dribble?ไร้สาระ Burn After Reading (2008)
"Freedom of speech is objectionable.""สิทธิในการพูด ไร้สาระสิ้นดี" The Great Dictator (1940)
Oh, nonsense, nonsense. It's just like coming back home.- ไร้สาระน่า ก็เเค่กลับมาบ้าน Rebecca (1940)
It's ridiculous, even listening to all this.ฟังดูเหลวไหลไร้สาระสิ้นดี Rebecca (1940)
If we're gonna wade through that nonsense about the body...ถ้าเราจะลุยผ่านเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับร่างกายที่ ... 12 Angry Men (1957)
Must not think such nonsense.ไม่ต้องคิดเรื่องไร้สาระดังกล่าว The Old Man and the Sea (1958)
And I for one won't stand for a dirty tradition.จะไม่ยืนเป็นประเพณีที่สกปรก ได้รับเรื่องไร้สาระออกจากพวก เขา How I Won the War (1967)
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ How I Won the War (1967)
"What can I do? What can I do?" What is that nonsense?"สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไรฉันจะทำอะไร" เรื่องไร้สาระที่คืออะไร The Godfather (1972)
Ridiculous.ไร้สาระ The Godfather (1972)
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense.เพียงแค่ไปข้างนอกและสนุกกับตัวเองและลืมเกี่ยวกับทุกเรื่องไร้สาระนี้ The Godfather (1972)
She threw it all away just to make me look ridiculous!เธอโยนมันทั้งหมดออกไปเพียงเพื่อให้ฉันดูไร้สาระThe Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้สาระ[adj.] (rai sāra) EN: absurd ; nonsensical ;ridiculous   FR: absurde ; dénué de sens

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absurd[ADJ] ไร้สาระ, See also: ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. ridiculous, senseless, Ant. sensible, logical
crap[ADJ] ไร้สาระ, See also: ไร้ค่า, Syn. worthless, useless
stuff and nonsense[IDM] ไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เชื่อไม่ได้, ไม่มีประโยชน์
boche[SL] ไร้สาระ
bosh[SL] ไร้สาระ
cack[SL] ไร้สาระ
chuff[SL] ไร้สาระ
cobblers[SL] ไร้สาระ
cock[SL] ไร้สาระ
codswallop[SL] ไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
blah ###SW. blah (บลา,บลา'บลา) interj. เหลวไหล! ไร้สาระ! n. คำพูดที่เหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
fudge(n) สิ่งไร้สาระ,ขนมหวาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nonsense (adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無駄[むだ, muda] ไร้สาระ

German-Thai: Longdo Dictionary
Quatsch!(n) เหลวไหล! ไร้สาระ
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
bescheuert(adj) งี่เง่าเต่าตุ่น, ปัญญาอ่อน, ไร้สาระ, บ้า , See also: S. blöd, doof, blödsinnig, dämlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top