Search result for

มีพื้นฐาน

(17 entries)
(0.2179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีพื้นฐาน-, *มีพื้นฐาน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
I treated her based on the symptoms she presented.ผมรักษาเธอโดยมีพื้นฐาน จากอาการเธอในปัจจุบัน Emancipation (2008)
You treated her based on empathetic orphan syndrome, and almost killed her in the process.คุณรักษาเธอโดยมีพื้นฐาน จาก"อาการโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าต่างชาติ" และเกือบฆ่าเธอ ระหว่างกระบวนการ Emancipation (2008)
Mr. Ferris, here in Jordan to the fundamentalists, you see, I am, myself, the enemy.คุณแฟร์ริส ในจอร์แดนเรา มีพื้นฐานทางความคิดเหมือนกัน ไม่ว่าผม หรือศัตรู Body of Lies (2008)
I think you and wes may be filling a need for each other that's based on grief.ฉันว่าคุณกับเวส \ กำลังเติมเต็มกันและกัน โดยมีพื้นฐานบนความเศร้า You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
If I had your background and doting parentsถ้าฉันมีพื้นฐานของเธอ และทำเหมือนเป็นพ่อ Invitation Only (2009)
He argues that all wars are based on deception.เขาแย้งว่า สงครามมีพื้นฐาน จากความเข้าใจผิด The Bond in the Boot (2009)
Actually, there's an entire forensic discipline based on this principle.ความจริงแล้ว ทั้งหมดนี้เป็น เรื่องเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีพื้นฐานบนหลักการนี้ Out of Time (2009)
This is what happens when two people from different disciplines find each other and work together closely.นี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อคนสองคน ที่มีพื้นฐานต่างกันมาพบกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
What sort of foundation do you have? Did you take any science classes in school?เธอมีพื้นฐานอะไรบ้าง The Gorilla Experiment (2009)
I tell you most kids with his background wouldn't come within two hundred miles of this place.ผมจะบอกให้ เด็กส่วนมากที่มีพื้นฐานแบบนี้ จะไม่เข้ามาอยู่แถวนี้ในรัศมี 200 ไมล์ The Blind Side (2009)
I got a good foundation here. You know, like I said. I'm just...ผมมีพื้นฐานที่ดี/ คุณก็เห็นใช่มั้ย, ผมก็แค่ The Karate Kid (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ground on[PHRV] ตั้งอยู่บน, See also: มีพื้นฐานอยู่บน, Syn. base on, found on
root[VI] มีกำเนิดจาก, See also: มีพื้นฐานจาก, Syn. be based

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
ungrounded(อันเกรา'ดิด) adj. ไม่มีพื้นฐาน,ไม่มั่นคง,ไม่แข็งแรง,ไม่มีมูลเหตุ,ไร้เหตุผล,ไม่เชื่อมต่อกับพื้นดิน,ไม่มีมูลความจริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
基づく[もとづく, motoduku] (vt) มีพื้นฐานจาก,อ้างอิงจาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top