ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unjustified

AH0 N JH AH1 S T AH0 F AY2 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unjustified-, *unjustified*, unjustifi, unjustifie
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Or an unjustified means by which consumes one..."หรือวิธีการที่ไม่ยุติธรรม โดยที่กินหนึ่ง ... American Sniper (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ปราศจากเหตุผล[X] (prātsajāk hētphon) EN: without reason ; unjustified   FR: sans raison ; injustifié

CMU English Pronouncing Dictionary
UNJUSTIFIED    AH0 N JH AH1 S T AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unjustified    (j) ˈʌnʤˈʌstɪfaɪd (uh1 n jh uh1 s t i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungerechtfertigt {adj} | ungerechtfertigter | am ungerechtfertigtstenunjustified | more unjustified | most unjustified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unjustified
   adj 1: lacking justification or authorization; "desire for undue
       private profit"; "unwarranted limitations of personal
       freedom" [syn: {undue}, {unjustified}, {unwarranted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top