ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baseline

B EY1 S L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baseline-, *baseline*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baseline(n) เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา, See also: เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baseline(เบส'ไลนฺ) n. เส้นฐาน, เส้นหลังของสนามเทนนิส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baseline๑. เส้นหลักล่าง๒. เส้นเชื่อมฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseline eventเหตุการณ์ที่เป็นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
baselinesเส้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baselineเส้นตรง, ระดับเส้นฐาน, แนวฐาน, เส้นพื้น [การแพทย์]
Baseline Sampleซีรั่มตัวอย่าง [การแพทย์]
Baseline, Irregularเส้นพื้นฐานไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Baseline, Wanderingเส้นพื้นฐานแกว่งขึ้นลงช้าๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baseline(n) บรรทัดฐาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you established a reliable baseline For Miss Dawson's ability?คุณได้ปักใจเชื่ออย่างแน่ชัดหรือยัง ว่า คุณ ดอว์สัน มีความสามารถอะไร ? Chapter Six 'The Line' (2007)
Baseline thyrotropin's 1.1วัดค่าไทรอยด์ออกมาได้1.1 The Right Stuff (2007)
I needed to get a baseline on this guy, see how he acts when he's not threatened.ฉันอยากเห็นพื้นฐานของหมอนี่ ว่าเขาเป็นไง ตอนไม่รู้สึกกลัว Broad Daylight (2010)
Baseline recording.บันทึกภาพ Salt (2010)
I've been trying to determine whether trace memory and human consciousness exist after the subject has transformed, but I had no baseline to work off of till now.ผมกำลังพยายาม มุ่งมั่นค้นหาถึง ร่องรอยความจำ และความมีอยู่ของสติสัมปัชชัญญะ ภายหลังจากผู้รับการทดลอง กลายร่างไปแล้ว When the Dead Come Knocking (2012)
Try lying on one of the baseline questions, it might trick the test into thinking that everything you say is normal.ลองโกหกคำถามเบื้องต้นไปซักข้อสิ มันอาจจะหลอกเครื่องได้ เเล้วทุกอย่างที่คุณพูดไปมันจะดูปกติไปหมด Booked Solid (2013)
DUNCAN: A polygraph requires an accurate baseline reading.เครื่องจับเท็จต้องการการอ่านพื้นฐานที่แม่นยำ Invisible Leash (2013)
I need the data to be able to prove a baseline here... that this isn't a fantasy, that I'm not what you think I am.พ่อต้องเอาข้อมูล ไปพิสูจน์ ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน พ่อไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกคิด Godzilla (2014)
Baseline green. We got the boat.เราล้อมเรือไว้แล้ว ไม่มีอะไรบดบัง Patriots Day (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baselineBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
baselineDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
baselineThe players had to throw the ball from one to another to try to get the ball over the other team's baseline.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นหลัง[sen lang] (n, exp) EN: end line ; baseline  FR: ligne de fond [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BASELINE B EY1 S L AY2 N
BASELINES B EY1 S L AY2 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationslinie { f } | Operationslinien { pl }baseline | baselines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベースライン[be-surain] (n) baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[be-suraindokyumento] (n) { comp } baseline document [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] (n) { comp } developmental baseline [Add to Longdo]
基本設計[きほんせっけい, kihonsekkei] (n) baseline design; preliminary design; basic design [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベースライン[べーすらいん, be-surain] baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[べーすらいんどきゅめんと, be-suraindokyumento] baseline document [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 baseline \baseline\ n.
   1. an imaginary line or standard by which things are measured
    or compared; as, they established a baseline for the
    budget.
    [WordNet 1.5]
 
   2. the back line at each end of a tennis court.
    [WordNet 1.5]
 
   3. (Baseball) the lines between bases on a baseball field
    along which a baseball player must run while running the
    bases.
    [WordNet 1.5]
 
   4. a measurement that represents the value of a physical
    quantity (such as a voltage, or a level of radioactivity)
    in the absence of effects from other variables in a
    measurement, test or experiment; a control value.
    [PJC]
 
   5. any horizontal line in a plot, graph, or diagram, or on a
    visual display in an electronic device, used as a
    reference point to which other values are referred.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baseline
   n 1: an imaginary line or standard by which things are measured
      or compared; "the established a baseline for the budget"
   2: the back line bounding each end of a tennis or handball
     court; when serving the server must not step over this line
     [syn: {service line}, {baseline}]
   3: the lines a baseball player must follow while running the
     bases

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top