ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีสาระ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีสาระ-, *มีสาระ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าเรื่องมีสาระ, ได้เรื่องได้ราว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They won't disembowel us, you see.พวกเขาจะไม่คว้านไส้พุงเราที่คุณ เห็น นั่นคือพูดเรื่องไม่มีสาระทั้งหมด คว้านไส้พุงออก Help! (1965)
All right, lads, time to stow the gab and turn to.โอเคเด็กเวลาที่จะ เก็บพูดเรื่องไม่มีสาระและหันไป Yellow Submarine (1968)
She used to spit on her own floor. That never made any sense to me.เธอถุยน้ำลายในบ้านตัวเอง ฉันไม่เห็นว่ามีสาระตรงไหน Goodfellas (1990)
Comrade Xiang has shown her wisdom.ความเห็นสหายเซียงมีสาระดีมาก The Red Violin (1998)
I've read comic books with less fiction than your rag.ฉันเคยอ่านพวกหนังสือการ์ตูนมาแล้ว นั่นยังมีสาระมากกว่าหนังสือของนายด้วยซ้ำ X-Ray (2001)
Honestly Lilian. I don't think it really matters.จริง ๆ เลยนะ ลิเลียน.ฉันไม่คิดว่า มันจะมีสาระสักเท่าไหร่ Shrek 2 (2004)
Candy doesn't have to have a point.ลูกกวาดไม่จำเป็นต้องมีสาระ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Maybe you're just a case of someone who, not having made much of themselves, says that the world is lost and all these things don't matter.บางทีลุงอาจเป็นแค่ใครคนนึง ที่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคนอื่น พูดอย่างกับว่าโลกนี้เสียหายนัก แต่ทั้งหมดพวกนี้มันก็ไม่มีสาระเลย Peaceful Warrior (2006)
Stuff that makes no sense.เรื่องไม่มีสาระ In the Valley of Elah (2007)
Why are you two serious for no reason?ทำไมเธอสองคนมาเครียดกับสิ่งที่ไม่มีสาระBeethoven Virus (2008)
It makes complete sense to me.มันมีสาระมากเลยครับสำหรับผม Invictus (2009)
This daniel purcell thing makes no sense.เรื่องแดนนี่ พาเซล นี่ไม่มีสาระ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
pithy(adj) มีสาระ เช่น For many years I have collected quips, quotes, and pithy sayings.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
substantive[ADJ] สำคัญ, See also: มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ, Syn. essential, important

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง,ความว่างเปล่า,ช่องว่าง,สูญญากาศ,ความไม่มีสาระ,การไร้ความคิดหรือปัญญา,สิ่งที่ว่างเปล่า,พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด,จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm,vold
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง
vacuous(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีสาระ,เหม่อ,ไม่มีความคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top