ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*perl*

P ER1 L   
346 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perl, -perl-
English-Thai: Longdo Dictionary
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
properly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably
improperly[ADV] อย่างไม่เหมาะสม, See also: อย่างไม่ถูกต้อง, อย่างไม่สมควร, Syn. unbecomingly, unsuitably, Ant. properly, suitably
superliner[N] เรือโดยสารท่องมหาสมุทรที่หรูหราและใหญ่โต
superlative[ADJ] ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด, See also: สูงสุด, สุดยอด, Syn. best, highest, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
superlative[ADJ] เกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด, Syn. comparative
superlative[N] คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
superlative[N] ผู้อยู่สูงสุด, See also: ผู้ที่ดีที่สุด, สิ่งที่ดีที่สุด
superlative[N] ขั้นสูงสุด, See also: ระดับสุดยอด, ระดับสูงสุด, ขั้นดีเลิศ, Syn. acme, height, peak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
perlเพิร์ล (ภาษา) ย่อมาจาก practical extraction and reporting langague เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งดู high level language ประกอบ
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner

English-Thai: Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
superlative(adj) สุดยอด,เยี่ยม,สูงสุด
superlative(n) ระดับสูงสุด,ชั้นเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perl (Practical Extraction and Reporting Language)(ภาษา)เพิร์ล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perlèche; cheilitis, angular; cheilosis, angular; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superlactation; hyperlactationการหลั่งน้ำนมเกิน (ปริมาณ, ระยะเวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superlethal-เกินระดับฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, angular; cheilitis, angular; cheilosis, angular; perlècheมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular stomatitis; cheilitis, angular; cheilosis, angular; perlècheมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular cheilitis; cheilosis, angular; perlèche; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular cheilosis; cheilitis, angular; perlèche; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheilosis, angular; cheilitis, angular; perlèche; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheilitis, angular; cheilosis, angular; perlèche; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipidemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoidaemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoidemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoproteinaemia; hyperlipoproteinemiaภาวะเลือดมีลิโพโปรตีนมาก, ภาวะลิโพโปรตีน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoproteinemia; hyperlipoproteinaemiaภาวะเลือดมีลิโพโปรตีนมาก, ภาวะลิโพโปรตีน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlactation; superlactationการหลั่งน้ำนมเกิน (ปริมาณ, ระยะเวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlethal-เกินกว่าขนาดตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipemia; hyperlipaemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipidaemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hyperlipidemiaภาวะสารไขมันสูงในเลือด [TU Subject Heading]
Perl (Computer program language)เพิร์ล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Superlattices as materialsสารกึ่งตัวนำซูเปอร์แลตทิชส์ [TU Subject Heading]
Braille Systems, Paperlessระบบเบรลลีที่ไม่ใช้กระดาษ [การแพทย์]
Filtered, Properlyผ่านการกรอง [การแพทย์]
Perlucidusเพอร์ลูซิดัส (pc) [อุตุนิยมวิทยา]
hyperlinkการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์, การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperlipidemia (n ) ไขมันในเลือดสูง
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beads,Perlenketten, The Hallelujah Trail (1965)
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
- Me? You're improperly dressed.คุณกำลังสวมใส่ไม่ถูกต้อง How I Won the War (1967)
Pepperland.เปเปอแลนด Yellow Submarine (1968)
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe.เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล Yellow Submarine (1968)
Today, Pepperland goes bluely!วันนี้ เปเปอแลนด ไปจะบลู Yellow Submarine (1968)
- Can you tell us the way to Pepperland?คุณสามารถบอกเราวิธีการ เปเปอ แลนด? Yellow Submarine (1968)
Pepperland. A bit salty around the edges.เปเปอแลนด เค็มนิด ๆ รอบขอบ Yellow Submarine (1968)
It's shrinking time in Pepperland.มันหดตัวในเวลา เปเปอแลนด Yellow Submarine (1968)
In Pepperland, all things are possible.ใน เปเปอแลนด ทุกสิ่งเป็นไปได้ Yellow Submarine (1968)
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย Airplane! (1980)
She may know much if properly motivated.เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Have I fulfilled the mission objectives properly?ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของภารกิจถูกต้อง หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้ Day of the Dead (1985)
Handled properly, this thing could be worth a million in free publicity.และที่จรืงถ้าให้สื่อมวลชนรู้ จะไต้โปรโมทฟรีด้วยซ้ำ The Bodyguard (1992)
Jack, just eat it up properly.แจ็ค กินมันเข้าไปซะ The Cement Garden (1993)
And Thomas, sit up properly! Let your mother eat her food in peace.แล้วก็ โทมัส นั่งให้มันดีๆ อย่ารบกวนแม่ตอนกินข้าว The Cement Garden (1993)
You don't even wash properly and you're rude to your sisters and to me.น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย The Cement Garden (1993)
My name is Regina Perlman, not Elsa Krause.ชื่อจริงฉัน เรจิน่า เพิร์ลแมน Schindler's List (1993)
Their names are Chana and Jakob Perlman.ชาน่ากับยาค็อบ เพิร์ลแมน Schindler's List (1993)
"Perlman."เพิร์ลแมน Schindler's List (1993)
[ Shouting ] Perlman !เพิร์ลแมน Schindler's List (1993)
Jakob and Chana Perlman !ยาค็อบกับชาน่า เพิร์ลแมน Schindler's List (1993)
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed.ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย Schindler's List (1993)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
I am sure there was some great neglect on their part, for she is not the kind of girl to do that sort of thing, if she had been properly looked after!หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรแบบนั้น ถ้าเพียงหล่อนมีคนดูแลที่เหมาะสม Episode #1.5 (1995)
It was not put in properly.มันถูกเขียนอย่างไม่สมควร มันเขียนแค่ว่า "ในที่สุดจอร์จ วิคแฮมก็แต่งงานกับมิสลิเดีย เบนเน็ต" Episode #1.6 (1995)
Wait here forjust a moment. I'll go in and announce you properly.รออยู่นี่ก่อนนะ ฉันจะขึ้นไป และประกาศชื่อเธออย่างสมเกียรติ Anastasia (1997)
I have museum-trained experts sent out here making sure... that these relics are preserved and catalogued properly.ผมมี จนท.พิพิธภัณฑ์ ควบคุมให้แน่ใจว่า สิ่งของเหล่านี้ได้รับการทะนุถนอมไว้ Titanic (1997)
Mr. Ismay... I would prefer not to push the engines until they've been properly run in.ผมไม่อยากฝืนกำลังเครื่องยนต์ จนกว่าจะเดินเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว Titanic (1997)
You get tired, rundown, it won't run properly.คุณเหนื่อยเชื่องช้า มันไม่เกี่ยวกัน eXistenZ (1999)
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย? GTO (1999)
I want to seem properly contrite for having gotten you into this golf match, but not seem that what I did was ill-intentioned, because it was not.ฉันอยากให้คุณร่วม แข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้... ...ไม่ใช่เพราะฉันหวังร้ายกับคุณนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Look in properly. Go on, stand there.ดูมันให้ดี ๆ ซิ มานี่ ยืนตรงนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
"Properly brewed, the Polyjuice Potion allows the drinker to transform himself temporarily into the physical form of another."ต้มอย่างถูกต้อง น้ำยาสรรพรส มีสรรพคุณในการทำให้ผู้ดื่ม เปลี่ยนสภาพเป็นคนอื่นได้ชั่วคราว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Not properly doneงี่เง่าจริงๆ Sex Is Zero (2002)
She can't speak English properly.เธอพูดอังกฤษไม่ค่อยได้น่ะ Love Actually (2003)
It, uh, looks like you had some kind of infection that wasn't taken care of properly.มันดูเหมือนว่าจากการติดเชื้อบางชนิด นั่นเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง 21 Grams (2003)
Um, you know, there's the damage from the abortion that wasn't handled properly,อ้อ.. คุณรู้หรือเปล่าว่า มดลูกเธอไม่ดี จากการทำแท้งมันไม่ใช่ภาวะอุดตัน ท่อรังไข่ 21 Grams (2003)
I didn't even say good-bye properly.ฉันไม่ได้แม้แต่จะกล่าวคำลา Uninvited (2003)
The angle has to be just right for the lights to work properlyมุมขวาพอดี /Nไฟใช้การได้ดีแล้ว Uninvited (2003)
And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person.และตอนท้ายสุด จะแสดงให้ดู การใส่ถุงยางที่ถูกต้องเหมาะสม .... The Girl Next Door (2004)
She has been properly punctured and her memory modified.เธอได้รับการช่วยเหลือและแปลงความทรงจำเสียใหม่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly?ถ้าตำรวจใช้อำนาจมืดไม่เป็น Around the World in 80 Days (2004)
Since I don't have time to properly train you, I'm laying down three rules.ตอนนี้ชั้นไม่มีเวลาฝึกพวกคุณ ชั้นมีกฎ 3 ข้อ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Please, let me greet you properly.ขอแสดงความเคารพนะครับ Spin Kick (2004)
I don't think you've heard me properly,ผมไม่คิดว่ามันสมควร Formula 17 (2004)
In light of today's severe summer heat, officials suspect that the lunches were improperly storedเพราะอากาศในวันนี้ร้อนมาก จึงทำให้อาหารกลางวันเสีย Swing Girls (2004)
We won't be able to live properly this way.แล้วเราจะอยู่แบบนี้ได้ยังไง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perlIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
perlWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
perlMy boy can't do addition properly yet.
perlThe motor does not function properly.
perlYou've been properly led up the garden path.
perlI can't get the door to shut properly.
perlProperly used, certain poisons will prove beneficial.
perlNot everyone is properly rewarded for his efforts.
perlHe doesn't have the ability to do the work properly.
perlNot doing one's work properly may be worse than not doing it at all.
perlChew your food well so it can be digested properly.
perlFood must be chewed well to be digested properly.
perlThe machine broke because he had not looked after it properly.
perlMake sure that the sick are properly cared for.
perlIf it is used properly, this tool will be a great help.
perlWe'll do it properly next time. It rained Friday and we're way behind. We've too much work.
perlCertain poisons, properly used, are useful.
perlThe man in charge of the merry-go-round decided to make sure everything was working properly.
perlThe questionnaire form was distributed properly.
perlWould you see to it that they get properly fed?
perlHis sons are not properly brought up.
perlI haven't met him properly yet.
perlThe toilet doesn't flush properly.
perlIt is important for us to learn to handle defeats as well as triumphs properly.
perlThe coat does not fit properly across the shoulders.
perlThey vote in secret, may seek public office, and may demand the removal of public officials who behave improperly.
perlMay we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?
perlThe artificial satellite launched at the cost of the welfare budget did not work properly.
perlThis medicine, properly used, will do you a lot of good.
perlI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
perlMrs, Brown warned Beth if she didn't eat properly she would be permanently overweight.
perlThey may properly claim the protection of the lay.
perlMusical talent can be developed if it's properly trained.
perlMake sure that the sick are properly attended.
perl"What're you doing?" "The household books. Our finances are pretty tight so we have to do things properly."
perlThe monkey, trained properly, will be able to do a lot of tricks.
perlThis promotion properly reflects the quality and diligence of your work.
perlYou must eat properly to keep up your strength.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
สมวัย[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
ตามอัตภาพ[ADV] on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
อย่างเหมาะสม[ADV] suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
สมควร[ADV] suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
เหมาะเหม็ง[ADV] appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
กุกกัก[ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. สะดวก, ราบรื่น, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไป จนพูดกุกกักและเก้อเขิน
กุกๆ กักๆ[ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. กุกกัก, ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. ราบรื่น, Example: พี่ใหญ่เดินเข้ามาชิดหลังผมแล้วพูดกุกๆ กักๆ ด้วยความหวาดกลัว
เกินไป[ADV] too much, See also: over, excessively, improperly, immoderately, Syn. เกินพอดี, เกินดี, Example: ถ้าแบตเตอรี่มีกำลังอ่อนเกินไป ควรหาแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยน, Thai definition: เกินพอดี
เกินหน้า[ADV] too far, See also: too much, excessively, improperly, immoderately, Syn. เกินหน้าเกินตา, Example: ผู้ที่สร้างสีสันให้กับงาน ปาร์ตี้ดนตรีและสีขาวเห็นจะไม่มีใครเด่นเกินหน้า ดารุณี กฤตบุญญาลัย สาวสังคมที่มาในชุดขาวพลิ้วพราย, Thai definition: มากกว่า, เด่นกว่า
โดยมิชอบ[ADV] improperly, See also: wrongfully, Syn. โดยไม่ถูกต้อง, Ant. โดยชอบ, Example: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ
ตั้งธาตุ[V] set the digestive system properly, Thai definition: จัดระบบการย่อยอาหารให้เป็นปกติ
ตามสมควร[ADV] properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
สาสม[ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
เหมาะสม[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส
อย่างดี[ADV] well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
อย่างดี[ADV] well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
มิดีมิร้าย[ADV] improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thuktǿng) EN: improperly   
โดยมิชอบ[adv.] (dōi michøp) EN: improperly ; unlawfully   
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat   
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl   FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk thammachāt) EN: natural pearl   FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
ลูกปัด[n.] (lūk pat) EN: bead   FR: perle de verre [f]
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
มากที่สุด[X] (māk thīsut) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest   FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif]
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿ mēng) EN: appropriately ; properly   
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably   
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer   FR: perle [f] ; nacre [f]
มุกดา[n.] (mukdā) EN: pearl   FR: perle [f]
นกอัญชันเล็กลายจุด[n. exp.] (nok anchan lek lāi jut) EN: Spotted Crake   FR: Marouette ponctuée [f] ; Porzane ponctuée [f] ; Râle marouette [m] ; Râle perlé [m]
นกอีแพรดอกลาย[n. exp.] (nok ī-phraēt ok lāi) EN: Spotted Fantail   FR: Rhipidure perlé [m]
นกกระทาทุ่ง[n. exp.] (nok krathā thung) EN: Chinese Francolin   FR: Francolin perlé [m] ; Francolin chinois [m] ; Francolin de Chine [m]
ภาษาเพิร์ล[TM] (phāsā Phoēl) EN: Perl language   FR: langage Perl [m]
เพิร์ล[n. prop.] (Phoēl) EN: Perl   FR: Perl [m]
ร้อยไข่มุก[v. exp.] (røi khaimuk) FR: enfiler des perles
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately   FR: convenablement
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly   
อย่างเหมาะสม[adv.] (yāng mǿsom) EN: properly   
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thuktǿng) EN: properly   
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist   FR: suinter ; perler ; exsuder

CMU English Pronouncing Dictionary
PERL    P ER1 L
PERLA    P ER1 L AH0
PERLS    P ER1 L Z
PERLE    P ER1 L
SPERL    S P ER1 L
PERLIS    P ER1 L IH2 S
PERLIN    P ER1 L IH0 N
PERLEY    P ER1 L IY0
PERLOW    P ER1 L OW0
SPERLE    S P ER1 L
LAPERLE    L AE1 P ER0 AH0 L
EPPERLY    EH1 P ER0 L IY0
PERLMAN    P ER1 L M AH0 N
PERLITE    P ER1 L AY0 T
PROPERLY    P R AA1 P ER0 L IY0
SPERLICH    S P ER1 L IH0 K
SPERLING    S P ER1 L IH0 NG
AUPPERLE    AW1 P ER0 L IY0
PERLBERG    P ER1 L B ER0 G
PAPERLESS    P EY1 P ER0 L AH0 S
PERLSTEIN    P ER1 L S T AY0 N
PERLSTEIN    P ER1 L S T IY0 N
HYPERLINK    HH AY1 P ER0 L IH0 NG K
HYPERLINKS    HH AY1 P ER0 L IH0 NG K S
IMPROPERLY    IH2 M P R AA1 P ER0 L IY0
PERLMUTTER    P ER1 L M AH2 T ER0
SUPERLATIVE    S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V
SUPERLATIVES    S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Perlman    (n) pˈɜːʳlmən (p @@1 l m @ n)
properly    (a) prˈɒpəliː (p r o1 p @ l ii)
paperless    (j) pˈɛɪpəlɪs (p ei1 p @ l i s)
improperly    (a) ˈɪmprˈɒpəliː (i1 m p r o1 p @ l ii)
supperless    (j) sˈʌpələs (s uh1 p @ l @ s)
superlative    (n) sˈuːpˈɜːʳlətɪv (s uu1 p @@1 l @ t i v)
superlatives    (n) sˈuːpˈɜːʳlətɪvz (s uu1 p @@1 l @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好好[hǎo hǎo, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ, ] good; nicely; properly, #1,069 [Add to Longdo]
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, ] excellent; superlative, #15,765 [Add to Longdo]
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, / ] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system), #17,764 [Add to Longdo]
臃肿[yōng zhǒng, ㄩㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] lit. overweight, so unable to move; fig. (of an organization) oversized or overstaffed, so unable to function properly, #20,241 [Add to Longdo]
坐好[zuò hǎo, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄠˇ, ] to sit properly; to sit up straight, #37,057 [Add to Longdo]
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship, #49,840 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] dark gray; superlative; variegated, #106,893 [Add to Longdo]
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship, #207,604 [Add to Longdo]
回页首[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hyperlink to top of webpage [Add to Longdo]
挂好[guà hǎo, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˇ, / ] to hang up properly (telephone, picture, clothes etc) [Add to Longdo]
无纸化办公[wú zhǐ huà bàn gōng, ㄨˊ ㄓˇ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] paperless office [Add to Longdo]
走扇[zǒu shàn, ㄗㄡˇ ㄕㄢˋ, ] not closing properly (of door, window etc) [Add to Longdo]
超级链接[chāo jí liàn jiē, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] hyperlink (in HTML) [Add to Longdo]
超联[chāo lián, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超联结[chāo lián jié, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超连结[chāo lián jié, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超链接[chāo liàn jiē, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] hyperlink, link [Add to Longdo]
高脂血症[gāo zhī xuè zhèng, ㄍㄠ ㄓ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, ] high blood fat disease; hyperlipidemia; hypertriglyceridemia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
körperliche Bewegung {f}physical exercise [Add to Longdo]
Defekt {m}; Mangel {m}; Schaden {m} | Defekte {pl}; Mängel {pl} | körperlicher Defekt; körperlicher Schaden | geistiger Defekt; geistiger Schaden | mechanischer Defektdefect; fault | defects | physical defect | mental defect | mechanical defect [Add to Longdo]
Entkörperlichung {f}disembodiment [Add to Longdo]
Fähigkeit {f}; Vermögen {n} | Fähigkeiten {pl} | körperliche oder geistige Fähigkeit {f} | Fähigkeiten {pl}capability | capabilities | capability | faculties [Add to Longdo]
Gebetsperlen {pl}prayer beads [Add to Longdo]
Glasperle {f} | Glasperlen {pl}glass bead | glass beads [Add to Longdo]
Größtrechner {m} [comp.]superlarge computer [Add to Longdo]
Kasper {m}; Kasperle {n}Punch [Add to Longdo]
Kasperletheater {n}Punch and Judy (show) [Add to Longdo]
Körperlichkeit {f}corporeality [Add to Longdo]
Körperlichkeit {f}physicalness [Add to Longdo]
Melonenperle {f}melon bead [Add to Longdo]
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Perle {f}; Muschelperle {f} | Perlen {pl} | Perlen vor die Säue werfenpearl | pearls | to throw pearls before swine [Add to Longdo]
Perlenfischerei {f}pearl fishery [Add to Longdo]
Perlenkette {f}pearl; necklace; pearl necklet [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
Perlhuhn {n} [ornith.]guinea fowl; guinea hen [Add to Longdo]
Perlmutt {n}nacre [Add to Longdo]
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button [Add to Longdo]
Perlwein {m}sparkling wine [Add to Longdo]
Perlweiß {n}pearl powder [Add to Longdo]
Querverweis {m}hyperlink [Add to Longdo]
Schweißperle {f} | Schweißperlen {pl}bead of sweat | beads of sweat [Add to Longdo]
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]
Stofflichkeit {f}; Körperlichkeit {f}materiality [Add to Longdo]
Superlativ {m} | Superlative {pl}superlative | superlatives [Add to Longdo]
Zimperlichkeit {f}prissiness [Add to Longdo]
Zimperlichkeit {f}prudery [Add to Longdo]
Zimperlichkeit {f}prudishness [Add to Longdo]
Zimperliese {f} | Zimperliesen {pl}prude | prudes [Add to Longdo]
Zuchtperle {f} | Zuchtperlen {pl}culture pearl | culture pearls [Add to Longdo]
adrett {adv}dapperly [Add to Longdo]
äußerst; hervorragend {adj}superlative [Add to Longdo]
mit Perlen besticktsewn with pearls [Add to Longdo]
entkörperlichen | entkörperlichend | entkörperlicht | entkörperlichtto disembody | disembodying | disembodies | disembodied [Add to Longdo]
funktionstüchtig {adj}functioning properly [Add to Longdo]
geeignet {adv}properly [Add to Longdo]
genau {adv}properly [Add to Longdo]
größt...superlarge [Add to Longdo]
höchst {adv}superlatively [Add to Longdo]
körperlich {adv}bodily [Add to Longdo]
körperlich {adv}corporally [Add to Longdo]
körperlichcorporeal [Add to Longdo]
körperlichphysical [Add to Longdo]
körperlich; somatisch {adj}somatic [Add to Longdo]
körperliche Beschaffenheit {f}corporality [Add to Longdo]
körperlich {adv}somatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
アクティブパール[, akuteibupa-ru] (n) {comp} Active Perl [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
スーパーレディー[, su-pa-redei-] (n) superlady [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[, tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
ハイパーリンク[, haipa-rinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]
ハイパリンク[, haiparinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]
パーライト[, pa-raito] (n) (1) (also written as 波来土) pearlite; (2) perlite [Add to Longdo]
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
パールティーケー[, pa-rutei-ke-] (n) {comp} Perl-Tk [Add to Longdo]
ペーパーレス[, pe-pa-resu] (adj-f) paperless [Add to Longdo]
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
居直る[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly [Add to Longdo]
言いこなす;言い熟す[いいこなす, iikonasu] (v5s,vt) to express properly; to explain well [Add to Longdo]
高リポ蛋白血症[こうリポたんぱくけっしょう, kou ripo tanpakukesshou] (n) hyperlipoproteinemia [Add to Longdo]
高脂血症[こうしけっしょう, koushikesshou] (n) hyperlipidaemia (hyperlipidemia, hyperlipemia); excessive fat in blood [Add to Longdo]
最上級[さいじょうきゅう, saijoukyuu] (n) highest grade; superlative degree [Add to Longdo]
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) preeminence; superlativeness [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly [Add to Longdo]
川螻蛄[かわげら;カワゲラ, kawagera ; kawagera] (n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae) [Add to Longdo]
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly [Add to Longdo]
辿る[たどる, tadoru] (v5r,vt) to follow (road); to pursue (course); to follow up; to follow (hyperlink); (P) [Add to Longdo]
端座;端坐[たんざ, tanza] (n,vs) sitting upright (properly) [Add to Longdo]
超格子[ちょうこうし, choukoushi] (n) superlattice [Add to Longdo]
超連結子[ちょうれんけつし, chourenketsushi] (n) hyperlink [Add to Longdo]
程良く[ほどよく, hodoyoku] (adv) rightly; properly; moderately [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [Add to Longdo]
天下の景[てんかのけい, tenkanokei] (n) superlative view [Add to Longdo]
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards [Add to Longdo]
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]
本来であれば[ほんらいであれば, honraideareba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]
本来なら[ほんらいなら, honrainara] (exp) by all rights; properly speaking; legally speaking [Add to Longdo]
名訳[めいやく, meiyaku] (n) superlative translation [Add to Longdo]
良う;善う;能う[よう, you] (adv) (1) (uk) (See 良く・1) well; properly; skillfully; (2) (See 良く・2) often [Add to Longdo]
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl [Add to Longdo]
ハイパーリンク[はいぱーりんく, haipa-rinku] hyperlink [Add to Longdo]
パールティーケー[ぱーるていーけー, pa-rutei-ke-] Perl-Tk [Add to Longdo]
パール[ぱーる, pa-ru] Perl [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]
猫に小判[ねこにこばん, nekonikoban] Perlen_vor_die_Saeue [Add to Longdo]
[しゅ, shu] PERLE [Add to Longdo]
真珠[しんじゅ, shinju] -Perle [Add to Longdo]
貝ボタン[かいぼたん, kaibotan] Perlmutterknopf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PERL
     Pathologically Eclectic Rubbish Lister (slang)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PERL
     Practical Extraction and Report Language (PERL)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top