Search result for

มากที่สุด

(38 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มากที่สุด-, *มากที่สุด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าไส้มากที่สุด เช่น เกลียดเข้าไส้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know what was my favorite part of the evening?รู้รึเปล่าว่าคืนนี้ฉันประทับใจอะไรมากที่สุดCommitted (2008)
The girls who you think are the most inhibited...พวกผู้หญิงจะทำมากที่สุด Adverse Events (2008)
I'm having fun, cramming as much life into my life as I can.ฉันสนุก ใช้ชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Lucky Thirteen (2008)
The edema was acute. Vasculitis makes more sense.การบวมน้ำเกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคเส้นเลือดอักเสบน่าเป็นไปได้มากที่สุด Emancipation (2008)
Hold it out as far as you can.ถือมันให้ห่างตัวมากที่สุด Last Resort (2008)
No, R2, tune the scanners for life forms.ไม่ อาร์ทู เปิดเครื่องสแกนสัญญานสิ่งมีชีวิต เอาแบบละเอียดมากที่สุดนะ ทำไมเราต้องสแกนหาสัญญานสิ่งมีชีวิต Rising Malevolence (2008)
Merlin, you are to stay here, and help the people as best you can.เมอร์ลิน, เจ้าต้องอยู่ที่นี่ และช่วยผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
If it isn't Skywalker's filthy, obnoxious little petแล้วนี่ใช่สัตว์เลี้ยงที่น่าขยะแยง มากถึงมากที่สุด ของสกายวอล์คเกอร์รึเปล่า Cloak of Darkness (2008)
You know who misses Woo-Rahm the most, and whom he misses the most right now.นายรู้มั๊ยใคร คิดถึงอูแรมมากที่สุด แล้วก็ใครคือคนที่อูแรมคิดถึง มากที่สุดตอนนี้ Baby and I (2008)
She was our library's 'Reading Champion' last year.เธอเป็นแชมป์คนที่อ่านมากที่สุดของห้องสมุดเราเมื่อปีที่แล้ว Heartbreak Library (2008)
I would do anything for her.ฉันรักมากที่สุด ฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอนะ Bolt (2008)
Absolutely redonkulous!แปลกมากที่สุดBolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากที่สุด[X] (māk thīsut) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest   FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maximum[ADJ] สูงสุด, See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด, Syn. supreme, highest, most
most[ADJ] มากที่สุด
most[ADJ] มากที่สุด, Syn. greatest, many, Ant. few, scant
most[ADV] ที่สุด, See also: มากที่สุด, มาก, Syn. much

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
decathlon(ดิแคธ'ลอน) n. การแข่งขันกรีฑา 10 ประเภท ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
dirt poorn. จนมากที่สุด (poverty-stricken)

English-Thai: Nontri Dictionary
farthest(adj) มากที่สุด,ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
furthest(adj) มากที่สุด
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
most(n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด

German-Thai: Longdo Dictionary
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

French-Thai: Longdo Dictionary
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top