ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excessively

IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excessively-, *excessively*, excessive
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excessively(adv) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น, Syn. immoderately, inordinately

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, no, I am excessively diverted. It's all so strange.โอไม่หรอกค่ะ หนูรู้สึกสนุกที่สุด มันแปลกมากๆ เลย Episode #1.6 (1995)
Well, excessively charming, I thought.แหม ผมคิดว่ามีเสน่ห์เหลือเกิน Becoming Jane (2007)
That night wasn't excessively what I signed up for either.คืนนั้นก็แย่เลยที่ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย The Grandfather (2009)
What is this excessively environmentally friendly present?เป็นของขวัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นน่ะครับ Episode #1.4 (2010)
Yeah, you keep this apartment excessively warm.ใช่ อพาร์ทเม้นที่นี่ร้อนเกินไป Rhodes to Perdition (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excessivelyExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลยเถิด(adv) inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai Definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
เติบ(adv) excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai Definition: มากเกินสมควร
เกินงาม(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่ดี
งอหาย(adv) uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai Definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
ล้นหลาม(adv) overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
สุดเหวี่ยง(adv) extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. เต็มที่, สุดฤทธิ์, สุดฤทธิ์สุดเดช, Example: เขาเต้นสุดเหวี่ยงในผับเมื่อคืนนี้, Thai Definition: อย่างเต็มที่
สุดฤทธิ์(adv) extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. สุดฤทธิ์สุดเดช, สุดกำลัง, สุดแรง, สุดเหวี่ยง, Example: เขาต่อสู้สุดฤทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเขาไม่ใช่คนผิด, Thai Definition: อย่างเต็มกำลังความสามารถ
สิ้นดี(adv) extremely, See also: excessively, immensely, Example: ผมเห็นว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไร้สาระสิ้นดี, Thai Definition: อย่างมาก, เหลือเกิน, อย่างที่สุด
ตะเหลนเป๋น(adv) overly long, See also: excessively (tall), unduly (long), high and erect (rise), Syn. กะเหลนเป๋น, สูงชะลูด, Thai Definition: ใช้ประกอบคำสูงหรือยาว หมายความว่าสูงผิดส่วน ยาวผิดส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
จ๋อย[jǿi] (adv) EN: excessively
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop
เกินควร[koēn khūan] (adv) EN: excessively
เกินไป[koēnpai] (adv) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately  FR: trop ; excessivement
เลยเถิด[loēithoēt] (adv) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively
นัก[nak] (adv) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly  FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
ปรี่[prī] (adv) EN: full to the brim ; excessively ; extremely  FR: plein à ras bord
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCESSIVELY IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excessively (a) ˈɪksˈɛsɪvliː (i1 k s e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease #32,625 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp, adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone [Add to Longdo]
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it [Add to Longdo]
馬鹿丁寧[ばかていねい, bakateinei] (adj-na, n) overly polite; excessively polite; polite to a fault [Add to Longdo]
無性に[むしょうに, mushouni] (adv) excessively; very much; (P) [Add to Longdo]
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp, v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na, adv, adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively [Add to Longdo]
余りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excessive \Ex*cess"ive\ ([e^]k*s[e^]s"[i^]v), a. [Cf. F.
   excessif.]
   Characterized by, or exhibiting, excess; overmuch.
   [1913 Webster]
 
      Excessive grief [is] the enemy to the living. --Shak.
 
   Syn: Undue; exorbitant; extreme; overmuch; enormous;
     immoderate; monstrous; intemperate; unreasonable. See
     {Enormous} --{Ex*cess*ive*ly}, adv. -{Ex*cess"ive*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excessively
   adv 1: to a degree exceeding normal or proper limits; "too big"
       [syn: {excessively}, {overly}, {to a fault}, {too}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top