ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุกดา

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุกดา-, *มุกดา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มุกดาหาร[Muk-Da Harn] (n name uniq ) Moonstone

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุกดา[N] pearl, See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem, Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก, Example: ท่านเจ้าสัวอยากซื้อของมีค่าราคาแพงอย่างฉากฝังมุกดา เป็นลวดลายในเทพนิยายของจีน, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อนๆ
มุกดาหาร[N] Mukdahan, See also: name of a province in north-eastern Thailand, Syn. จังหวัดมุกดาหาร, Example: มุกดาหารเป็นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรี มีวิถีชีวิตแบบชนบท, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุกดา, มุกดาหารน. ไข่มุก
มุกดา, มุกดาหารชื่อรัตนะอย่างหนึ่งในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อน ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุกดา[n.] (mukdā) EN: pearl   FR: perle [f]
มุกดาหาร[n. prop.] (Mukdāhān) EN: Mukdahan (Northeast)   FR: Mukdahan (Nord-Est)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
girasoln. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
girasolen. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
girosoln. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top