ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมควร

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมควร-, *สมควร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมควร[ADV] suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
สมควร[V] should, See also: ought to, Syn. ควร, เหมาะ, Example: เราสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมควรว. ควรยิ่ง, เหมาะสมยิ่ง, เช่น เขาทำงานดีสมควรขึ้นเงินเดือนให้ ๒ ขั้น.
เหมาะสมสมควร, ควรแก่กรณี, เช่น เขาถูกลงโทษเหมาะสมกับความผิดแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้ The Great Dictator (1940)
You deserve to have your wish come true.คุณสมควรที่จะมีความ ปรารถนาของคุณเป็นจริง Pinocchio (1940)
He deserved to be a real boy.เขาสมควรที่จะเป็นเด็กจริง Pinocchio (1940)
Tell me, have you been doing anything you shouldn't?บอกฉันสิ ว่าเธอไม่ได้ทําอะไร ที่ไม่สมควรทําลงไปใช่มั้ย Rebecca (1940)
Let's have whatever you think that Mrs. De Winter would have ordered.งั้นก็เอาตามที่คุณนายเดอ วินเทอร์ คงจะเห็นสมควรเถอะค่ะ Rebecca (1940)
- Shut up. This man is not fit to plead.ชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะสารภาพ How I Won the War (1967)
Why do you come to me? Why do I deserve this generosity?ทำไมคุณมากับผมหรือเปล่า ทำไมฉันสมควรได้รับความเอื้ออาทรนี้ The Godfather (1972)
You'll get what you deserve\ NYou 'จะได้สิ่งซึ่งคุณสมควรจะได้รับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She really felt terrible when they kicked her out, but she really deserved it.เธอคงรู้สึกแย่ที่โดนไล่ออก แต่เธอก็สมควรถูกไล่ออก. Suspiria (1977)
Odd that it should end this way, after so many stimulating encounters.บางครั้ง มันก็สมควรจบแบบนี้, หลังจะการแข่งขันที่กระตือรือร้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You must have a deathwish!เจ้าสมควรตาย! Return of the Condor Heroes (1983)
I think that deserves a thrashing, don't you?ฉันคิดว่าสมควรได้รับการนวด, คุณไม่? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate   FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately   FR: convenablement
สมควรแก่เหตุ[adj.] (somkhūan kaē hēt) EN: reasonable   

English-Thai: Longdo Dictionary
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit to[PHRV] ถือว่าเป็นของ, See also: สมควรเป็นของ
becoming[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable
befit[VT] เหมาะสม, See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ, Syn. become
be cut out for[PHRV] เหมาะสมสำหรับ, See also: สมควรกับ
be cut out to be[PHRV] เหมาะที่จะเป็น, See also: สมควรจะเป็น
be in keeping with[IDM] เหมาะสม, See also: สมควรกับ, Syn. be out of
be in the running for[IDM] มีค่าคู่ควรกับ, See also: สมควรกับ, Syn. be out of
call for[PHRV] สมควรได้รับ, See also: ควรได้
deserve of[PHRV] สมควรได้รับจาก
decent[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, น่านับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
condign(คันไดน์') adj. พอเพียง,เหมาะสม,สมควร, Syn. deserved,adequate,meet
correct(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect

English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
correct(adj) ถูกต้อง,เหมาะ,สมควร
deserve(vt) สมควรได้รับ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
deserve[ดีเซิร์ฟว] สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
値する[あたいする, ataisuru] สมควร,คู่ควร,เหมาะสม

German-Thai: Longdo Dictionary
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, See also: S. gemäß,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top