ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conventionally

K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conventionally-, *conventionally*, conventional
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In fact, many people that we find conventionally attractive are proportioned based on that ratio.โดยทั่วไป คนหลายๆคนที่เราเห็นว่ามีหน้าตาดีโดยธรรมชาติ ก็จะความสัมพันธ์กับสัดส่วนนี้ด้วย Masterpiece (2008)
With everything else you act obviously and conventionally so why are you pretending to be refreshing at a time like this?ทีเรื่องอื่นๆ คุณไม่เห็นคิดมากขนาดนี้ แล้วทําไมในเวลาแบบนี้ ต้องแกล้งทําเป็นไม่ชอบด้วย Episode #1.13 (2010)
Happy little boys don't conventionally dream of slicing up bodies.เด็กน้อยคงไม่ฝันอยากโตขึ้นมา เป็นฆาตกรหั่นศพหรอก Out of Control (2012)
Now, these pirate recordings do not only feature the lovable alien, there's also a rather bizarre intermission featuring a conventionally pretty young lady.วิดีโอเถื่อนนีไม่ได้มีแค่ภาพ ของมนุษย์ต่างดาวที่น่ารัก แต่ยังมีการคั่นกลางเรื่องที่แปลก คือมีหญิงสาวหน้าตาดีมาแสดง Close Encounters (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
ผ่าเหล่า[phālāo] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox  FR: contrevenir à la tradition ; être le mouton noir
แหวกแนว[waēknaēo] (adv) EN: unconventionally

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONVENTIONALLY K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conventionally (a) kˈənvˈɛnʃənəliː (k @1 n v e1 n sh @ n @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conventionally \Con*ven"tion*al*ly\, adv.
   In a conventional manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conventionally
   adv 1: in a conventional manner; "he usually behaves rather
       conventionally" [ant: {unconventionally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top