ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

best

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -best-, *best*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
All the best(phrase) โชคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
best(adj) ดีที่สุด, Syn. finest, Ant. worst
best(adv) เหมาะสมที่สุด
best(n) สิ่งที่ดีที่สุด, Syn. finest
best(vt) เอาชนะ, See also: ชนะ, เหนือกว่า, Syn. defeat, beat, Ant. lose
best(n) บุคคลที่ดีที่สุด
bestir(vt) กระตุ้นให้ทำ, Syn. rouse
bestow(vt) ให้, See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้, Syn. confer, donate
bestial(adj) โหดร้ายและน่าขยะแขยง
bestride(vt) นั่งหรือยืนคร่อม, See also: นั่งคร่อม, ข้าม, Syn. straddle
bestow on(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
best(เบสทฺ) { bested, besting, bests } adj., adv. ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด, ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด, ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า, Syn. outdo, Ant. lose
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
bestead(บิสเทด') { besteaded, besteading, besteads } vt. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์ต่อ, เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ, อยู่ในภาวะที่, Syn. assist, profit
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า, เหมือนสัตว์ป่า, โหดร้าย, ทารุณ, ซึ่งไร้เหตุผล, ไร้ปัญญา, Syn. animalistic, Ant. human, humane
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า, ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า, การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
bestir(บิสเทอร์') { bestirred, bestirring, bestirs } vt. กระตุ้น, ทำให้มุมานะ
bestow(บีส'โท) { bestowed, bestowing, bestows } vt. มอบของขวัญให้, มอบรางวัลให้, ให้ใช้, จ่าย, สละให้, เก็บ, วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present, grant
bestrew(บิสทรู') { bestrewed, bestrewn/bestrewed } vi. ปกคลุม, โปรย, ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew
bestride(บิสไทรดฺ') { bestrode, bestridden/bestrid } vt. ขี่, คร่อม, ข้าม, ยืนอยู่เหนือ, ควบคุม, Syn. strude

English-Thai: Nontri Dictionary
best(adj, adv) ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด, เยี่ยมที่สุด
best(n) สิ่งที่ดีที่สุด, สิ่งที่เหมาะสมที่สุด
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
bestead(adj) ตั้งอยู่, อยู่ในสภาพที่
bestead(vt) รับใช้, ช่วยเหลือ, เอื้ออำนวยแก่
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า, อย่างสัตว์เดรัจฉาน, โหดร้าย
bestiality(n) ลักษณะสัตว์ป่า
bestir(vt) กระตุ้น, ทำให้กระฉับกระเฉง
bestow(vt) ให้, มอบรางวัลให้, สละให้
bestrew(vt) โปรย, หว่าน, โรย, ทำให้เกลื่อนกลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
best fitการจัดแล้วพอดีที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bestialityความผิดฐานชำเรากับสัตว์ (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bestiality; zooerastiaการสมสู่กับสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Best Available Technologyเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี [สิ่งแวดล้อม]
Best booksหนังสือดีเด่น [TU Subject Heading]
Best Fitเหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Best Food Methodวิธีเบสต์ฟูด [การแพทย์]
Best Practicable Means, BPMวิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด, บีพีเอ็ม, Example: วิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Best practicesวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ [การจัดการความรู้]
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์, การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์, ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Bestiaryหนังสือรวมเรื่องสัตว์ในตำนาน, Example: <b>Bestiary</b> เป็นหนังสือรวมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน (ทั้งที่มีอยู่จริงหรือเป็นสัตว์ในจินตนาการ) ที่เขียนขึ้นในยุคกลางของยุโรป โดยมีเนื้อหาสาระและภาพประกอบที่ตั้งใจสอนทั้งประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและศีลธรรมจรรยาให้แก่ผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยผ่านนิทานเปรียบเทียบ เช่น การฟื้นคืนชีพมาใหม่ของนกฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์ของการคืนชีพของพระเยซูคริสต์ แต่เดิมหนังสือนี้เขียนด้วยภาษาละตินที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่พระในศาสนาคริสต์และใช้ในการเทศน์เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาและเรื่องเล่าต่าง ๆ โดยอาศัยผลงานที่เรียกว่า Physiologus ซึ่งเป็นตำราคำสอนที่เขียนหรือรวบรวมขึ้นในกรีกในเมืองอเล็กซานเดรียระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 2 ถึง 5 ซึ่ง Physiologus นี้ประกอบด้วยคำบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ นกและสัตว์ที่แปลกประหลาด บางครั้งเป็นพืชและหินต่าง ๆ ให้เนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรมพร้อมด้วยภาพประกอบของสัตว์นั้น ๆ งานเขียนนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาละตินประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6 หรือ 7 โดยสัตว์แต่ละตัวจะแสดงแง่มุมของการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าและซาตานเพื่อจิตวิญญาณของมนุษย์ สัตว์ในตำนานเหล่านี้ได้รับความนิยมแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ13 และมีเรื่องราวของสัตว์ในตำนานอื่น ๆ ในยุคกลางร่วมด้วย เช่น จากสารานุกรม ของบิชอป อิสิดอร์ แห่งเซวิลล์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็นต้น ซึ่งต่อมาภาพวาดในหนังสือนี้ได้ถูกแปลงมาเป็นวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ในโบสถ์ ด้วยการประดับประดา แกะสลัก ภาพเขียนและการประดับกระจกสีในโบสถ์เป็นภาพสัตว์ในตำนานต่าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
best of all[bes of all] ยิ่งไปกว่านั้น, ที่่ดีไปกว่านั้น, ที่ดีกว่าอะไรทั้งนั้น
bestest(slang) (informal) best of the best

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now try your best to stay calm Brush up your Sunday Salaamเอาละ สงบใจไว้ ทำความสะอาดวันอาทิตย์ของเจ้าเสียใหม่ ซาลาม Aladdin (1992)
Why are you bringing me into this? Face it, Jafar--you're still just second best!ยอมรับซะ จาฟา เจ้าเป็นแค่ ที่สองเท่านั้น Aladdin (1992)
It's best to start with a clean slate.มันจะที่ดีที่สุดถ้าจะเริ่ม กับคนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณเลย Basic Instinct (1992)
So I assume you weren't the best of friends?งั้นก็เดาได้ว่า คุณไม่ใช่เพื่อนสนิทเขา? Basic Instinct (1992)
His best opportunity to get even.โอกาสที่ดีที่สุดของเขาที่จะได้เข้าเรื่อง Basic Instinct (1992)
But we heard that you were the best.พอร์ทแมนสนใจ แต่เราได้ยินว่าคุณมือหนึ่ง The Bodyguard (1992)
This year, the smart money's on Rachel Marron for best actress.ปีนี้ราเชล มาร์รอนเต็งหาม ผู้แสดงนำหญิง The Bodyguard (1992)
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้ The Bodyguard (1992)
And the award for Best Achievement in Sound goes to Kay Colvin and Mychal Smith for Hot and Cold.รางวัลสำหรับเสียงประกอบ ได้แก่.. เคย์ คอลวิน The Bodyguard (1992)
- Okay. Right now, it's Best Sound. Then another song, then you.ตอนนี้เสียง ด่อไปเพลงแล้วถึงคิวคุณ The Bodyguard (1992)
The couple that won Best Sound did you ever see a woman who worked on sound that looked like that?เคยเห็นสาวทำเสียงงามขนาดนี้ไหม The Bodyguard (1992)
Presenting the award for Best Song Hollywood's newest royal couple.ผู้แจกรางวัลเพลงดีเด่นได้แก่.. ดาราคู่ขวัญใหม่ของฮอลลีวู้ด The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bestAccidents will happen in the best-regulated families.
bestAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
bestA dog is a man's best friend.
bestAdversity is the best school.
bestA good book is the best of friends, the same today and forever.
bestAll I can do is to do my best.
bestAll my friends encouraged me to try my best.
bestAll our best to that little boy.
bestAll the best wishes on this wonderful day.
bestAll the players did their best.
bestAll we have to do is to try our best.
bestAll you have to do is do your best.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยี่ยมยอด(adj) excellent, See also: best, supreme, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง, Thai Definition: ลักษณะที่ดีที่สุด
ทูนหัว(v) give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai Definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
มอบให้(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5, 000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบ(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
เพื่อนเจ้าบ่าว(n) best man, Example: ข้าต้องรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้เอ็งแน่นอนไม่ต้องห่วง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวในพิธีแต่งงาน
เอื้ออำนวย(v) provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai Definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
อุตดม(adj) best, See also: most, excellent, highest, superb, Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกอุ(adj) excellent, See also: best, brilliant, unsurpassed, Syn. เอกอุดม, เลิศ, Thai Definition: เอกเป็นเลิศ
ยอดดี(adj) best, Syn. ดีที่สุด, เยี่ยม, ยอด, Example: ขุนแผนเป็นทหารเอกยอดดีของสมเด็จพระพันวษาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ประสิทธิ์ประสาท(v) bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai Definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
ดีที่สุด[dī thīsut] (x) EN: best ; the best  FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux
ด้วยความปรารถนาดี[dūay khwām prātthanādī] (xp) EN: with best wishes
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
หัวกะทิ[hūakathi] (x) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality  FR: crème (fig.) [ f ] ; élite [ f ] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [ f ] (litt.)
จอร์จ เบสต์[Jøj Bēst] (n, prop) EN: Georges Best  FR: Georges Best
คำตอบที่ดีที่สุด[khamtøp thī dī thīsut] (n, exp) EN: best alternative
คร่อม[khrǿm] (v) EN: bestride ; straddle ; bridge  FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
ควรบริโภคก่อน ...[khūan børiphōk køn ...] (v, exp) EN: best before ...  FR: à consommer avant ...
กระวาน[krawān] (n) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom  FR: cardamome [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
best
beste
best's
bested
bester
bestow
bestul
bestial
besting
bestows

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
best
bests
bested
bestir
bestow
bestial
besting
bestirs
bestows
bestrew

WordNet (3.0)
Best(n) Canadian physiologist (born in the United States) who assisted F. G. Banting in research leading to the discovery of insulin (1899-1978), Syn. Charles Herbert Best, C. H. Best
best(n) the supreme effort one can make, Ant. worst
best(n) the person who is most outstanding or excellent; someone who tops all others, Syn. topper
best(adj) (superlative of `good') having the most positive qualities, Ant. worst
best(adv) in a most excellent way or manner
best(adv) it would be sensible
bestiality(n) the stupid brutal quality of a beast
bestiality(n) sexual activity between a person and an animal, Syn. zooerasty, zooerastia
bestialize(v) make brutal and depraved; give animal-like qualities to, Syn. bestialise
bestially(adv) in an inhumane manner, Syn. in a beastly manner, brutishly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Best

adv.; superl. of Well. 1. In the highest degree; beyond all others. “Thou serpent! That name best befits thee.” Milton. [ 1913 Webster ]

He prayeth best, who loveth best
All things both great and small. Coleridge. [ 1913 Webster ]

2. To the most advantage; with the most success, case, profit, benefit, or propriety. [ 1913 Webster ]

Had we best retire? I see a storm. Milton. [ 1913 Webster ]

Had I not best go to her? Thackeray. [ 1913 Webster ]

3. Most intimately; most thoroughly or correctly; as, what is expedient is best known to himself. [ 1913 Webster ]

Best

n. Utmost; highest endeavor or state; most nearly perfect thing, or being, or action; as, to do one's best; to the best of our ability. [ 1913 Webster ]


At best, in the utmost degree or extent applicable to the case; under the most favorable circumstances; as, life is at best very short. --
For best, finally. [ Obs. ] “Those constitutions . . . are now established for best, and not to be mended.” Milton. --
To get the best of, to gain an advantage over, whether fairly or unfairly. --
To make the best of. (a) To improve to the utmost; to use or dispose of to the greatest advantage. “Let there be freedom to carry their commodities where they can make the best of them.” Bacon. (b) To reduce to the least possible inconvenience; as, to make the best of ill fortune or a bad bargain.
[ 1913 Webster ]

Best

a.; superl. of Good. [ AS. besta, best, contr. from betest, betst, betsta; akin to Goth. batists, OHG. pezzisto, G. best, beste, D. best, Icel. beztr, Dan. best, Sw. bäst. This word has no connection in origin with good. See Better. ] 1. Having good qualities in the highest degree; most good, kind, desirable, suitable, etc.; most excellent; as, the best man; the best road; the best cloth; the best abilities. [ 1913 Webster ]

When he is best, he is a little worse than a man. Shak. [ 1913 Webster ]

Heaven's last, best gift, my ever new delight. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Most advanced; most correct or complete; as, the best scholar; the best view of a subject. [ 1913 Webster ]

3. Most; largest; as, the best part of a week. [ 1913 Webster ]


Best man, the only or principal groomsman at a wedding ceremony.
[ 1913 Webster ]

Best

v. t. To get the better of. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

Bestad

imp. & p. p. of Bestead. Beset; put in peril. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Bestain

v. t. To stain. [ 1913 Webster ]

Bestar

v. t. [ imp. & p. p. Bestarred ] To sprinkle with, or as with, stars; to decorate with, or as with, stars; to bestud. “Bestarred with anemones.” W. Black. [ 1913 Webster ]

Bestead

v. t. [ imp. & p. p. Bestead or Bested, also (Obs.) Bestad. In sense 3 imp. also Besteaded. ] [ Pref. be- + stead a place. ] 1. To put in a certain situation or condition; to circumstance; to place. [ Only in p. p. ] [ 1913 Webster ]

They shall pass through it, hardly bestead and hungry: . . . and curse their king and their God. Is. viii. 21. [ 1913 Webster ]

Many far worse bestead than ourselves. Barrow. [ 1913 Webster ]

2. To put in peril; to beset. [ Only in p. p. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

3. To serve; to assist; to profit; to avail. Milton. [ 1913 Webster ]

bested

adj. same as defeated.
Syn. -- outdone. [ WordNet 1.5 ]

Bestial

a. [ F. bestial, L. bestialis, fr. bestia beast. See Beast. ] 1. Belonging to a beast, or to the class of beasts. [ 1913 Webster ]

Among the bestial herds to range. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Having the qualities of a beast; brutal; below the dignity of reason or humanity; irrational; carnal; beastly; sensual. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Brutish; beastly; brutal; carnal; vile; low; depraved; sensual; filthy. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms #332 [Add to Longdo]
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ,  ] best; (you) had better (do what we suggest) #822 [Add to Longdo]
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ,   /  ] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul #6,965 [Add to Longdo]
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ,   /  ] best seller; chart-topping #10,702 [Add to Longdo]
集锦[jí jǐn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄣˇ,   /  ] best of the best; collection of the best (of sth) #24,921 [Add to Longdo]
尖子[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙,  ] best of its kind; cream of the crop #33,216 [Add to Longdo]
至交[zhì jiāo, ㄓˋ ㄐㄧㄠ,  ] best friend #47,080 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, / ] best man; entertain #50,068 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] bestow; confer #85,635 [Add to Longdo]
至好[zhì hǎo, ㄓˋ ㄏㄠˇ,  ] best friend #122,112 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bestดีที่สุด, -ที่สุด
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ
bestechen(vt) | bestach, bestochen |ติดสินบน, ยัดเงิน
Besteck(n) |das, pl. Bestecke| ช้อนส้อม มีด
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestehen(vi) |bestand, hat bestanden| มีอยู่ เช่น Die Firma besteht seit drei Jahren., Syn. existieren
bestehen(vt) |bestand, hat bestanden| ผ่าน, ทำได้สำเร็จ เช่น Er hat die Prüfung bestanden., Syn. schaffen
bestehen auf(vi) |bestand, hat bestanden, auf +D| ยืนกราน เช่น Sie besteht auf einer Herabsetzung der Rechnung.
bestehen aus(vi) |bestand, hat bestanden, aus +D| ประกอบด้วย เช่น Das Frühstück bestand aus Brot und saurer Milch., Syn. sich aus etwas zusammensetzen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bestimmtheit(n) ความแน่นอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestattung { f }burial; interment [Add to Longdo]
Beständigkeit { f }constancy [Add to Longdo]
Beständigkeit { f }fixity [Add to Longdo]
Beständigkeit { f }invariance [Add to Longdo]
Beständigkeit { f } | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray [Add to Longdo]
Beständigkeit { f }perpetualness [Add to Longdo]
Beständigkeit { f }; Stetigkeit { f }consistency [Add to Longdo]
Beständigkeit { f }resistiveness [Add to Longdo]
Beständigkeiten { pl }stable properties [Add to Longdo]
Bestätiger { m }certifier [Add to Longdo]
Bestätigung { f }; Zusage { f }; Zusicherung { f } | Bestätigungen { pl }; Zusagen { pl }; Zusicherungen { pl } | Bestätigung des Zahlungseingangsconfirmation | confirmations | confirmation of receipt of payment [Add to Longdo]
Bestätigung { f } | Bestätigungen { pl }corroboration | corroborations [Add to Longdo]
Bestätigung { f }; Befürwortung { f }endorsement [Add to Longdo]
Bestätigung { f } | Bestätigungen { pl }validation | validations [Add to Longdo]
Bestätigung { f }; Quittung { f }; Quittierung { f }; Rückmeldung { f }acknowledgement [ Br. ]; acknowledgment [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
ベスト[besuto] (adj-na) (1) best; (n) (2) vest; (P) #1,196 [Add to Longdo]
限り[かぎり, kagiri] (n-adv, n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) #1,323 [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest #2,106 [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n-adv) (1) best; first; number one; (2) game; round; bout; fall; event (in a meet); (P) #2,107 [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠, 束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t, adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) #3,038 [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n, vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) #4,085 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受かる[うかる, ukaru] bestehen [Add to Longdo]
固執[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]
壮年[そうねん, sounen] bestes_Mannesalter, beste_Lebensjahre [Add to Longdo]
定期[ていき, teiki] bestimmte_Zeit(dauer), festgesetzte_Zeit(dauer) [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] Bestimmungsort, Empfaenger [Add to Longdo]
恒久[こうきゅう, koukyuu] Bestaendigkeit, Permanenz, Ewigkeit [Add to Longdo]
恒常[こうじょう, koujou] Bestaendigkeit, Stetigkeit [Add to Longdo]
最上[さいじょう, saijou] beste, hoechste, oberste [Add to Longdo]
注文[ちゅうもん, chuumon] Bestellung, Auftrag [Add to Longdo]
発注[はっちゅう, hacchuu] Bestellung, Auftrag [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top