ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระดับสูงสุด

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระดับสูงสุด-, *ระดับสูงสุด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No games at the table, please. Yes. 260. And I've reached the omega level.เยี่ยม 260 ฉันขึ้นถึงระดับสูงสุดแล้ว I Heart Huckabees (2004)
Destroyer. Destroyer.ขึ้นถึงระดับสูงสุดจริงเหรอ I Heart Huckabees (2004)
That's maximum security, Your Honor."ระดับ1"? นั่นเป็นการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดนะคะท่าน Pilot (2005)
Bortac's on high alert.เจ้าหน้าที่พรมแดน เตรียมพร้อมระดับสูงสุด Otis (2006)
Our bases worldwide are, as of now, at DEFCON Delta, our highest readiness level.ล่าสุดฐานทัพของเราทั่วโลก \ เตรียมพร้อมในระดับเดลต้า พร้อมรบระดับสูงสุด Transformers (2007)
all right people, we got a nuclear alert. code red.เอาหล่ะพวกเรา ตอนนี้ สัญญาณ นีวเภลียร์ ถึง ระดับสูงสุด Next (2007)
And as the weather systems die down, the seismic activity peaks, when the rotation of the planet stops.ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละน้อย แผ่นดินไหวระดับสูงสุด เมื่อมันสิ้นสุดลง 2012 Doomsday (2008)
code red.เตือนภัยระดับสูงสุด Automatic for the People (2008)
Worked strategic planning; top secret clearance.ทำงานด้านเขียนผังงานด้านความปอดภัยระดับสูงสุดLast Man Standing (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ne plus ultra[N] ระดับสูงสุดของความยอดเยี่ยม
summit[N] ระดับสูงสุด, See also: จุดสูงสุด, Syn. acme, apex, peak, top
utmost[N] ระดับสูงสุด, Syn. highest, Ant. lowest
uttermost[N] ระดับสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, Syn. utmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
tenor(เทน'เนอะ) n. แนวโน้ม,วิถีทางชีวิต,เสียงร้องระดับสูงสุดของผู้ชาย ที่เป็นผู้ใหญ่,ฉบับคัดลอกที่ถูกต้อง. adj. เกี่ยวกับเสียงร้องดังกล่าว
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement

English-Thai: Nontri Dictionary
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
superlative(n) ระดับสูงสุด,ชั้นเยี่ยม
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด
uttermost(n) ระดับสูงสุด,ความเต็มที่,ความยิ่งยวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top