ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hyperlink

HH AY1 P ER0 L IH0 NG K   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hyperlink-, *hyperlink*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
hyperlinkการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์, การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hyperlinkMay we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPERLINK HH AY1 P ER0 L IH0 NG K
HYPERLINKS HH AY1 P ER0 L IH0 NG K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回页首[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hyperlink to top of webpage [Add to Longdo]
超级链接[chāo jí liàn jiē, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] hyperlink (in HTML) [Add to Longdo]
超联[chāo lián, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超联结[chāo lián jié, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超连结[chāo lián jié, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超链接[chāo liàn jiē, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] hyperlink, link [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイパーリンク[, haipa-rinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]
ハイパリンク[, haiparinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]
辿る[たどる, tadoru] (v5r,vt) to follow (road); to pursue (course); to follow up; to follow (hyperlink); (P) [Add to Longdo]
超連結子[ちょうれんけつし, chourenketsushi] (n) hyperlink [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
ハイパーリンク[はいぱーりんく, haipa-rinku] hyperlink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hyperlink
   n 1: a link from a hypertext file to another location or file;
      typically activated by clicking on a highlighted word or
      icon at a particular location on the screen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top