ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่สมควร

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สมควร-, *ไม่สมควร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้ The Great Dictator (1940)
Tell me, have you been doing anything you shouldn't?บอกฉันสิ ว่าเธอไม่ได้ทําอะไร ที่ไม่สมควรทําลงไปใช่มั้ย Rebecca (1940)
- Shut up. This man is not fit to plead.ชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะสารภาพ How I Won the War (1967)
And I say, smut and filth like this has ... no place in our schools.ฉันขอบอกว่าหนังสือลามก สกปรกโสโครกอย่างนี้... ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนเรา Field of Dreams (1989)
Some of them may not deserve it.บางคนก็อาจไม่สมควรได้รับมัน In the Name of the Father (1993)
I don't deserve to spend the rest of my life in here, do I?ฉันไม่สมควรที่จะใช้จ่าย ส่วนที่เหลือของชีวิตของผมใ? In the Name of the Father (1993)
It's you who have acted inappropriately.เป็นคุณ ที่ทำอะไรที่ไม่สมควร Squeeze (1993)
- He is so good. I don't deserve it.-เขาเป็นคนดีมาก ฉันไม่สมควรได้รับมันเลย Episode #1.5 (1995)
You are not to blame! No more than I, or Mr Darcy or anyone else deceived by Wickham.เธอไม่สมควรโดนตำหนิ ไม่ทั้งฉันและคุณดาร์ซี่ด้วย หรือใครอื่นที่ได้เคยโดนหลอกลวงโดยวิคแฮม Episode #1.5 (1995)
Had I not thought it beneath me to lay my private actions open, his character would have been exposed.ผมไม่ได้คิดถึงมันเพราะเห็นเป็นเรื่องไม่สมควร ที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผมออกไป นิสัยของเขาคงจะไม่ถูกเผยออกมา Episode #1.6 (1995)
It was not put in properly.มันถูกเขียนอย่างไม่สมควร มันเขียนแค่ว่า "ในที่สุดจอร์จ วิคแฮมก็แต่งงานกับมิสลิเดีย เบนเน็ต" Episode #1.6 (1995)
I send no compliments to your mother. You deserve no such attention.ฉันคงไม่บอกลาแม่เธอหรอก เธอไม่สมควรได้รับความสนใจเลย Episode #1.6 (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable
ไม่สมควรแก่เหตุ[adj.] (mai somkhūan kaē hēt) EN: unreasonable   

English-Thai: Longdo Dictionary
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improper[ADJ] ไม่เหมาะสม (คำทางการ), See also: ไม่สมควร, Syn. unbecoming, unsuitable, Ant. proper, suitable
look good[PHRV] ไม่สมควร, See also: ไม่เหมาะสม
undeserved[ADJ] ไม่สมควร, See also: ไม่เป็นการสมควร
unjustifiable[ADJ] ไม่สมควร, See also: ไม่มีเหตุผล, ไม่เหมาะสม, Syn. invalid, defective, illogical, indefensible, insupportable, irrational, Ant. logical, justifiable, tenable, supportable, defensible, sound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
improper(อิมพรอพ' เพอะ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ถูกต้อง, ผิดพลาด, ไม่สมควร., See also: improperly adv. improperness n., Syn. unbecoming, unsuitable ###A. suitable
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper
inapt(อินแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว., See also: inaptly adv. inaptness n., Syn. inept, clumsy
indign(อินไดนฺ') adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร., See also: indignly adv., Syn. undeserved
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก,ขาดคุณสมบัติ,ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility,ineligibleness n.
inexpedient(อินอิคซพี'เดียนทฺ) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สะดวก,ไม่ฉลาด,ไม่สมควร., See also: inexpedience,inexpediency n., Syn. impractical
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
misuse(n. มิสยูซฺ'v. มิสยูซ) n.,v. (การ) ใช้ในทางที่ผิดหรือไม่สมควร.

English-Thai: Nontri Dictionary
impolitic(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร
improper(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกต้อง,ไม่สมควร
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
inapt(adj) ไม่เหมาะ,ไม่เชี่ยวชาญ,ไม่สมควร
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง
indiscretion(n) ความไม่ระวังตัว,ความไม่สมควร,การสอพลอ
inept(adj) โง่เขลา,เซ่อ,ทึ่ม,ไม่ถูกที่,ไม่สมควร,ไม่เหมาะ
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สะดวกสบาย,ไม่สมควร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top