ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*melancholy*

M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: melancholy, -melancholy-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melancholy(adj) เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
melancholy(n) ภาวะเศร้าโศก, See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่, Syn. sadness, gloominess, Ant. happiness, joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy, dismal, gloom

English-Thai: Nontri Dictionary
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
melancholy(n) ความเศร้าโศก,ความหดหู่ใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melancholyAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
melancholyHence, loathed melancholy.
melancholyHer words were filled with melancholy.
melancholyHe was overcome by a feeling of melancholy.
melancholyShe fell prey to melancholy.
melancholyWe sensed a melancholy note in his voice.
melancholyYou are truly an antidote for my melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละห้อย(adv) woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai Definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
เศร้าสลด(v) sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด(v) grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai Definition: เศร้าเสียใจ
สลดใจ(v) be sorrowful, See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve, Ant. ชุ่มชื่นใจ, Example: เมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้ว พวกเรารู้สึกสลดใจ, Thai Definition: รู้สึกหดหู่ที่ได้รู้เห็นความทุกข์ หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้อื่น
น่าเศร้า(v) be sad, See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy, Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ, Example: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่
ขุ่นมัว(v) depress, See also: be melancholy, be gloomy, Syn. หม่นหมอง, ขุ่นหมอง, Ant. พอใจ, Example: เดี๋ยวนี้อารมณ์ฉันมักจะขุ่นมัวได้ง่าย เห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด, Thai Definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่เบิกบานต่อสิ่งรอบข้าง
ความหดหู่(n) melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai Definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ(n) depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai Definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
หมอง(v) look sad, See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy, Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า, หมองคล้ำ, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: หน้าพ่อหมองลงกว่าคราวก่อนที่มาเยี่ยม
ตันอกตันใจ(v) constrain, See also: depress, downcast, melancholy, be at one's wit end, be helpless, Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ, Ant. โล่งอก, โล่งใจ, Example: เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ, Thai Definition: ตัดสินใจไม่ถูก
ตาละห้อย(adv) with sad eyes, See also: with melancholy eyes, Example: เขานั่งตาละห้อยอ้อนแม่ขอไปเที่ยวทะเลด้วย, Thai Definition: อย่างทำตาแสดงอาการโอดครวญน่าสงสาร
เจ้าทุกข์(adj) depressed, See also: sad, sorrowful, melancholy, Example: แม่บอกว่าเด็กถอนใจไม่ดี เดี๋ยวใครเขาจะว่าเป็นคนเจ้าทุกข์, Thai Definition: ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ
ปรอย(v) be sad, See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy, Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น, Example: เธอชอบทำตาปรอย, Thai Definition: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
มลาน(adj) sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
ความคิดล่องลอย(n) autism, See also: imagination, melancholy, conjecture, Syn. ความคิดฝัน, ความเพ้อฝัน
โทมนัส(n) sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)
ความรันทด(n) melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย
หม่น(v) be melancholy, See also: be pensive, be sorrowful, be gloomy, Syn. หมอง, หม่นหมอง, Ant. ใส, สดใส, Example: สีหน้าเขาหม่นลงเมื่อพูดถึงคนรักเก่า
เศร้าใจ(v) feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop, Syn. หดหู่, Example: ผมมองเห็นสภาพของเขาแล้วเศร้าใจ, Thai Definition: รู้สึกหดหู่ สาเหตุมักเป็นเพราะคนอื่น
สลด(v) feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop, Syn. เศร้าใจ, เสียใจ, Example: ชายหนุ่มวัยรุ่นรู้สึกสลดเข้าไปในจิตใจทันทีเมื่อนึกถึงโลกอันมืดมิดของชายคนนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุ่น[khun] (v) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
ความหดหู่[khwām hothū] (n) EN: depression ; melancholy
ความคิดล่องลอย[khwāmkhit lǿngløi] (n, exp) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture
ความเศร้าโศก[khwām saosōk] (n) EN: distress ; melancholy
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
เศร้าใจ[saojai] (v) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre

CMU English Pronouncing Dictionary
MELANCHOLY M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melancholy (n) mˈɛləŋkɒliː (m e1 l @ ng k o l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] dense (growth); melancholy, #16,513 [Add to Longdo]
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] melancholy; depression, #17,437 [Add to Longdo]
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, / ] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy, #19,136 [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality, #30,450 [Add to Longdo]
解闷[jiě mèn, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] to relieve boredom or melancholy; a diversion, #42,653 [Add to Longdo]
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] melancholy, #55,203 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy, #123,007 [Add to Longdo]
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, ] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly, #226,657 [Add to Longdo]
消愁解闷[xiāo chóu jiě mèn, ㄒㄧㄠ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] lit. to eliminate worry and dispel melancholy (成语 saw); diversion from boredom; to dispel depression or melancholy; to relieve stress; a relaxing pass-time, #234,441 [Add to Longdo]
散闷[sàn mèn, ㄙㄢˋ ㄇㄣˋ, / ] to divert oneself from melancholy, #382,869 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] melancholy; sincere, #388,828 [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] restless, melancholy, #853,184 [Add to Longdo]
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, ] melancholy [Add to Longdo]
解愁[jiě chóu, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄡˊ, ] to relieve melancholy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melancholie {f}; Schwermut {m}melancholy [Add to Longdo]
schwermütig {adv}melancholy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリー[merankori-] (n) melancholy [Add to Longdo]
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy [Add to Longdo]
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na,n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy [Add to Longdo]
遣悶[けんもん, kenmon] (n,vs) driving away melancholy [Add to Longdo]
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air [Add to Longdo]
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression [Add to Longdo]
物悲しい;もの悲しい;物哀しい[ものがなしい, monoganashii] (adj-i) sad; melancholy [Add to Longdo]
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy [Add to Longdo]
幽愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n) deep contemplation; melancholy; gloom [Add to Longdo]
憂さ[うさ, usa] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
憂愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief [Add to Longdo]
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom [Add to Longdo]
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P) [Add to Longdo]
鬱々;鬱鬱[うつうつ, utsuutsu] (adj-t,adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic [Add to Longdo]
鬱を散じる[うつをさんじる, utsuwosanjiru] (exp,v1) (obsc) to chase one's gloom away; to free one's thoughts from melancholy [Add to Longdo]
鬱気[うっき, ukki] (n) gloomy; melancholy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melancholy \Mel"an*chol*y\, n. [OE. melancolie, F.
   m['e]lancolie, L. melancholia, fr. Gr. ?; me`las, me`lanos,
   black + ? gall, bile. See {Malice}, and 1st {Gall}.]
   [1913 Webster]
   1. Depression of spirits; a gloomy state continuing a
    considerable time; deep dejection; gloominess. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Great and continued depression of spirits, amounting to
    mental unsoundness; melancholia.
    [1913 Webster]
 
   3. Pensive maditation; serious thoughtfulness. [Obs.] "Hail,
    divinest Melancholy !" --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Ill nature. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melancholy \Mel"an*chol*y\, a.
   1. Depressed in spirits; dejected; gloomy dismal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing great evil and grief; causing dejection;
    calamitous; afflictive; as, a melancholy event.
    [1913 Webster]
 
   3. Somewhat deranged in mind; having the jugment impaired.
    [Obs.] --Bp. Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   4. Favorable to meditation; somber.
    [1913 Webster]
 
       A pretty, melancholy seat, well wooded and watered.
                          --Evelin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Gloomy; sad; dispirited; low-spirited; downhearted;
     unhappy; hypochondriac; disconsolate; heavy, doleful;
     dismal; calamitous; afflictive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melancholy
   adj 1: characterized by or causing or expressing sadness;
       "growing more melancholy every hour"; "her melancholic
       smile"; "we acquainted him with the melancholy truth"
       [syn: {melancholy}, {melancholic}]
   2: grave or even gloomy in character; "solemn and mournful
     music"; "a suit of somber black"; "a somber mood" [syn:
     {somber}, {sombre}, {melancholy}]
   n 1: a feeling of thoughtful sadness
   2: a constitutional tendency to be gloomy and depressed
   3: a humor that was once believed to be secreted by the kidneys
     or spleen and to cause sadness and melancholy [syn: {black
     bile}, {melancholy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top