ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grieve

G R IY1 V   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grieve-, *grieve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grieve[VI] เศร้าโศก, See also: เสียใจ, Syn. distress, torment, Ant. comfort
grieve[VT] ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้โศกเศร้าเสียใจ, Syn. distress, Ant. comfort
grieve for[PHRV] แสดงความเสียใจกับ, See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ, Syn. lament for, mourn for
grieve over[PHRV] รู้สึกเสียใจกับ, See also: เศร้าโศกกับ, Syn. lament for, sorrow over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful

English-Thai: Nontri Dictionary
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It grieves us that our tribe spawned a demon.เราเสียใจเราว่าชนเผ่าของเรากลับกลายเป็นปีศาจ Princess Mononoke (1997)
And, much as it grieves me to say it, it might be that the people I love is, in fact... you.และถึงจะแย่ก็เหอะ แต่ฉันก็คงต้องบอกว่า จริงๆแล้ว คนที่ฉันรักที่สุดก็คือ นายไงล่ะ Love Actually (2003)
I know it's difficult to deal with mundane financial matters while your heart still grieves for a loved one.ผมรู้ว่ามันยากที่จะต้องวุ่นวาย กับเรื่องการเงินที่แสนน่าเบื่อ ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงโศกเศร้ากับคนที่เรารัก Four Brothers (2005)
I grieve equally for every family that has been visited with the same... unimaginable news that we have received today.ผมขอแสดงความเสียใจไปยังทุกๆครอบครัว ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนแบบนี้ เหมือนที่เราได้รับวันนี้ Our Father (2008)
You have decided but it grieves you.ถึงท่านจะตัดสินใจไปแล้ว แต่ท่านยังคงพะวง The Other Boleyn Girl (2008)
We are people who grieve the future of Earth.พวกเราคือคนที่เศร้าใจกับอนาคตของโลกใบนี้นะสิ Death Note: L Change the World (2008)
Grieve no longer for our dead brothers.ดูหน้าเขาสิ Agora (2009)
I know you need to grieve a relationship. It's only natural.ฉันรู้ เธอเสียใจมาก แต่มันเรื่องของธรรมชาตินะ 17 Again (2009)
Mr. Grieves moved here three months ago.คุณกรีฟส์ย้ายเข้ามาที่นี่ สัก 3 เดือนก่อน In This Home on Ice (2010)
Would you please show Mr. Grieves to his new digs?กรุณาช่วยพาคุณกรีฟส์ไปยัง ที่พักใหม่ด้วย? Slight of Hand (2010)
The same things I remembered when Mr. Grieves hypnotized me.เรื่องเดิมที่ฉันจำได้ ตอนที่คุณกรีฟสะกดจิตฉัน Questions and Antlers (2010)
Perhaps we should be directing our venom to Mr. Grieves as well.บางทีเราควรชี้นำเรื่องนังอสรพิษ ให้กับคุณกรีฟส์เสียเลยน่ะ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grieveDon't grieve about your past errors.
grieveHe grieved at the death of his best friend.
grieveHe grieved over his failures.
grieveI advised him not to grieve over the past.
grieveI grieved that he should take offence.
grieveShe did nothing but grieve over her husband's death.
grieveShe has grieved over his loss for nearly ten years.
grieveShe is grieved at her husband's death.
grieveUse a brief expression of condolence, such as: "On this sad occasion we grieve with you".
grieveWe cannot grieve over his death too deeply.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศกเศร้า[V] grieve, See also: lament, Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศกสลด[V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ
หม่นหมอง[V] grieve, See also: be mournful, be sad, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: ดวงตะวันในยามโพล้เพล้ชวนให้หม่นหมอง จนไม่อยากพูดคุยกับใครทั้งนั้น, Thai definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ
ตรมใจ[V] grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรอมใจ, กรอมใจ, Example: นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai definition: ระทมใจอยู่ภายในเรื่อยไป
ตรอม[V] grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรม, ตรอมตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
อาดูร[V] lament, See also: grieve, mourn, Syn. เดือดร้อน, ทุกขเวทนา, เจ็บปวด, Ant. สบายใจ, สุขใจ, ดีใจ, Example: บรรดานักกีฬาที่พ่ายแพ้ในการแข่งขันต่างพากันโศกาอาดูร เศร้าโศก เสียใจ ร้องไห้กันระงม, Thai definition: เดือดร้อน, ทนทุกขเวทนาทั้งกาย และใจ
บาดใจ[V] grieve, See also: hurt one's feeling, offend, Syn. เสียดแทงใจ, ทิ่มแทงใจ, ทำร้ายจิตใจ, แทงใจดำ, Example: แววตาอ้อนวอนของแม่บาดใจเขา จนเขาไม่อยากทำร้ายจิตใจแม่อีกต่อไป, Thai definition: รู้สึกเจ็บปวดในใจ
ร้าวราน[V] regret, See also: grieve, lament, feel sad, Syn. ปวดร้าว, ปวดใจ, เจ็บใจ, Example: บทอวสานของละครกรีดกระชากความรู้สึกของผู้อ่านให้ร้าวรานตามตัวละครไป
ตกใน[V] grieve, See also: be tormented, cry silently to oneself, Syn. น้ำตาตกใน, Example: ภรรยาต้องน้ำตาตกในเพราะได้สามีที่เจ้าชู้, Thai definition: โดยปริยายใช้เรียกอาการที่ต้องกล้ำกลืนความทุกข์ไว้ ไม่แสดงออกมาว่า น้ำตาตกใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā toknai) EN: grieve ; be tormented ; cry silently   FR: souffrir en silence
ระกำ[v.] (rakam) EN: be sorrowful ; grieve   
สลด[v.] (salot) EN: sadden ; grieve   FR: attrister
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve   FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer
โศก[v.] (sōk) EN: grieve ; sadden   
โศกเศร้า[v.] (sōksao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIEVE G R IY1 V
GRIEVED G R IY1 V D
GRIEVER G R IY1 V ER0
GRIEVES G R IY1 V Z
GRIEVERS G R IY1 V ER0 Z
GRIEVESON G R IY1 V AH0 S AH0 N
GRIEVESON G R IY1 V S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grieve (v) grˈiːv (g r ii1 v)
grieved (v) grˈiːvd (g r ii1 v d)
grieves (v) grˈiːvz (g r ii1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲哀[bēi āi, ㄅㄟ ㄞ, ] grieved; sorrowful, #6,904 [Add to Longdo]
悲痛[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, ] grieved; sorrowful, #13,179 [Add to Longdo]
痛心[tòng xīn, ㄊㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] grieved; pained, #15,073 [Add to Longdo]
哀伤[āi shāng, ㄞ ㄕㄤ, / ] grieved; sad; distressed, #20,588 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] grieved; distressed; sad; uneasy, #50,953 [Add to Longdo]
惨然[cǎn rán, ㄘㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] grieved; distressed, #59,603 [Add to Longdo]
[, ㄒㄩˋ, / ] grieved; anxious, #77,816 [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] grieved, #191,776 [Add to Longdo]
惨怛[cǎn dá, ㄘㄢˇ ㄉㄚˊ, / ] grieved; distressed [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] grieved, pained [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣かす[なかす, nakasu] (v5s) (1) (See 泣かせる) to make someone cry; to move someone to tears; (2) to grieve [Add to Longdo]
泣かせる[なかせる, nakaseru] (v1,vt) (1) (See 泣かす) to make someone cry; to move someone to tears; (2) to let cry; (3) to grieve [Add to Longdo]
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something) [Add to Longdo]
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
嘆き悲しむ[なげきかなしむ, nagekikanashimu] (v5m) to grieve and moan [Add to Longdo]
嘆く(P);歎く[なげく, nageku] (v5k,vi) to sigh; to lament; to grieve; (P) [Add to Longdo]
歎じる[たんじる, tanjiru] (v1,vi) (See 歎ずる) to grieve; to lament; to sigh in admiration [Add to Longdo]
歎ずる;嘆ずる[たんずる, tanzuru] (vz,vi) (See 歎じる) to grieve; to lament; to sigh in admiration [Add to Longdo]
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected [Add to Longdo]
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grieve \Grieve\ (gr[=e]v), v. t. [imp. & p. p. {Grieved}; p. pr.
   & vb. n. {Grieving}.] [OE. greven, OF. grever, fr. L. gravare
   to burden, oppress, fr. gravis heavy. See {Grief.}]
   1. To occasion grief to; to wound the sensibilities of; to
    make sorrowful; to cause to suffer; to afflict; to hurt;
    to try.
    [1913 Webster]
 
       Grieve not the Holy Spirit of God.  --Eph. iv. 30.
    [1913 Webster]
 
       The maidens grieved themselves at my concern.
                          --Cowper,
    [1913 Webster]
 
   2. To sorrow over; as, to grieve one's fate. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grieve \Grieve\ (gr[=e]v), Greeve \Greeve\, n. [AS. ger[=e]fa.
   Cf. {Reeve} an officer.]
   A manager of a farm, or overseer of any work; a reeve; a
   manorial bailiff. [Scot.]
   [1913 Webster]
 
      Their children were horsewhipped by the grieve. --Sir
                          W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grieve \Grieve\, v. i.
   To feel grief; to be in pain of mind on account of an evil;
   to sorrow; to mourn; -- often followed by at, for, or over.
   [1913 Webster]
 
      Do not you grieve at this.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grieve
   v 1: feel grief [syn: {grieve}, {sorrow}]
   2: cause to feel sorrow; "his behavior grieves his mother" [syn:
     {grieve}, {aggrieve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top