ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depression

D IH0 P R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depression-, *depression*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depression(n) การยุบตัวลงไป, See also: ส่วนที่ยุบตัวลง, Syn. cavity, dent, hole, Ant. hill, bump
depression(n) ความกดอากาศต่ำ, See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น, Syn. low pressure area
depression(n) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ, Syn. slump, recession, downslide, Ant. upturn, rise
depression(n) ความสะเทือนใจ, See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่, Syn. unhappiness, gloom, Ant. hopefulness, cheerfulness
depression(n) รอยบุ๋ม, See also: รอยเว้าลงไป, รอยกด, Syn. hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ, ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ, บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ, ความกดดันของอากาศต่ำ, ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
depression(n) ความเศร้าใจ, ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, ความตกต่ำ, ความกดอากาศต่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressionภาวะตกต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressionแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depression contourเส้นชั้นแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depression, anacliticภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depression, angle ofมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depression, postpartum; postpartum bluesภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Depressionความซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Depressionการกด, กดลง, ความซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, อาการซึมเศร้า, ซึมเศร้า, การซึมเศร้า, จิตใจหดหู่, อารมณ์ซึมเศร้า, อารมณ์เศร้า, เศร้าเสียใจ, อารมณ์เศร้าซึม, โรคซึมเศร้า, ซึม, การซึมเศร้า, ความเศร้า, อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ, การเป็นคนเงียบเหงาซึมเศร้า, อาการหดหู่ใจ [การแพทย์]
Depressionพายุดีเปรสชั่น, แตกแบบเป็นรูกว้าง [การแพทย์]
depressiondepression, พายุดีเปรสชั่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
depressiondepression, แอ่ง, ที่ลุ่มต่ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
depressionพายุดีเปรสชัน, พายุไซโคลนที่มีกำลังอ่อน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
depression contourdepression contour, เส้นชั้นระดับลุ่มต่ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
depression storagedepression storage, แอ่งพักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Depression, Atypicalอาการซึมเศร้าที่ผิดแปลกไปจากลักษณะที่ควรจะเป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through the Depression when we didn't have anything.ตอนที่สิ้นหวัง เราแทบไม่มีอะไรกันเลย Dirty Dancing (1987)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น Don Juan DeMarco (1994)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
Our great depression is our lives.เรามีข้อตกลงกับเออร์วิน เออร์วินเรอะ มันนอนไหปลาร้าหักอยู่บ้าน Fight Club (1999)
Less than a year later, the Great Depression that swept the nation... hit Savannah.ไม่ถึงปีถัดมา วิกฤตเศรษฐกิจ ก็ส่งผลถึงซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Did I miss somethin' ? Did I ? Or are we not in the midst of a great depression ?นี่เราไม่ได้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจรึไง The Legend of Bagger Vance (2000)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
But under the community's care, she lost her depression and...But under the community's care, she lost her depression and... Apt. (2006)
- Depression patterns in the skin.- รอยกดทับที่ผิว Dex, Lies, and Videotape (2007)
If you're right, then this guy, who's not an ass, who's not a workaholic, who's not a sociopath, has somehow missed both her depression and severe alcoholism.คนที่ไม่ต่อต้านสังคม อย่างไรก็ตามก็พลาดทั้งเรื่อง อาการซึมเศร้า และโรคติดเหล้ารุนแรง Alone (2007)
My mom went into a pretty bad depression when he got arrested.แม่ของฉันรู้สึกเศร้าหดหู่อย่างมาก ตอนที่พ่อถูกจับ Charlie Bartlett (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depressionA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
depressionA lot of people were out of work during the Great Depression in America.
depressionBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
depressionBusiness is finally looking up after a long depression.
depressionDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
depressionDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
depressionHe was in a mood of depression.
depressionHis depression came to an end when she kissed him.
depressionIn spite of the depression, the prices of commodities are still high.
depressionI suffer from depression during the wintertime.
depressionI've been worrying myself into depression.
depressionMerchants complain about the depression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหดหู่(n) melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai Definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ(n) depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai Definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
พายุดีเปรสชัน(n) depression, Syn. ดีเปรสชัน, Example: พายุดีเปรสชันพัดถล่มเมืองหลวงเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างหนัก, Thai Definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อนทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, Notes: (อังกฤษ)
ความท้อถอย(n) impatience, See also: depression, discouragement, disheartenment, Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: การเยาะเย้ยเด็กเกี่ยวกับความสามารถของเด็กจะทำให้เด็กเกิดความท้อถอยที่จะทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จ
ดีเปรสชัน(n) depression, Example: ดีเปรสชันทำให้น้ำท่วมหลายจังหวัด, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อน ทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
บ่อ[bø] (n) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well  FR: puits [ m ] ; trou [ m ]
ดีเปรสชัน[dīprētchan] (n) EN: depression  FR: dépression atmosphérique [ f$ ; dépression cyclonique [ f ]
ความหดหู่[khwām hothū] (n) EN: depression ; melancholy
ความสะเทือนใจ[khwām satheūoenjai] (n) EN: depression
มุมก้ม[mum kom] (n, exp) EN: angle of depression
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่[phāwa sētthakit toktam khrang yai] (n, exp) EN: Great Depression
พายุดีเปรสชัน[phāyu dīprētchan] (n, exp) EN: tropical depression
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[sētthakit toktam] (n, exp) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn  FR: dépression [ f ] ; crise économique [ f ]
ที่ลุ่ม[thī lum] (n, exp) EN: lowland ; low-lying area/land  FR: dépression [ f ] ; cuvette [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPRESSION D IH0 P R EH1 SH AH0 N
DEPRESSIONS D IH0 P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depression (n) dˈɪprˈɛʃən (d i1 p r e1 sh @ n)
depressions (n) dˈɪprˈɛʃənz (d i1 p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ,  ] depression (esp. economic) #8,261 [Add to Longdo]
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ,  ] depression; depressed; despondent; gloomy #10,453 [Add to Longdo]
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ,    /   ] depression; recession; slump #19,070 [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, / ] depression; sunken; swamp #29,641 [Add to Longdo]
洼地[wā dì, ㄨㄚ ㄉㄧˋ,   /  ] depression; low-lying ground #33,453 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depression { f } | Depressionen { pl } | Depressionen haben | jahreszeitlich bedingte Depressiondepression | depressions | to suffer from depression | seasonal affective disorder (SAD) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
降下[こうか, kouka] (n, vs) fall; descent; (plane) landing; (atmos.) depression; (P) #8,870 [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] (adj-na, n) dullness; depression; slump; stagnation; (P) #9,996 [Add to Longdo]
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na, n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P) #13,994 [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] (adj-na, n, adj-no) recession; depression; slump; (P) #14,782 [Add to Longdo]
低地[ていち, teichi] (n, adj-no) depression; lowlands; low ground; bottom land; plain; (P) #15,549 [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n, adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
ウバーレ[uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger [Add to Longdo]
デプレッション;ディプレッション[depuresshon ; deipuresshon] (n) depression [Add to Longdo]
ラクナ[rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depression \De*pres"sion\, n. [L. depressio: cf. F.
   d['e]pression.]
   1. The act of depressing.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being depressed; a sinking.
    [1913 Webster]
 
   3. A falling in of the surface; a sinking below its true
    place; a cavity or hollow; as, roughness consists in
    little protuberances and depressions.
    [1913 Webster]
 
   4. Humiliation; abasement, as of pride.
    [1913 Webster]
 
   5. Dejection; despondency; lowness.
    [1913 Webster]
 
       In a great depression of spirit.   --Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. Diminution, as of trade, etc.; inactivity; dullness.
    [1913 Webster]
 
   7. (Astron.) The angular distance of a celestial object below
    the horizon.
    [1913 Webster]
 
   8. (Math.) The operation of reducing to a lower degree; --
    said of equations.
    [1913 Webster]
 
   9. (Surg.) A method of operating for cataract; couching. See
    {Couch}, v. t., 8.
    [1913 Webster]
 
   {Angle of depression} (Geod.), one which a descending line
    makes with a horizontal plane.
 
   {Depression of the dewpoint} (Meteor.), the number of degrees
    that the dew-point is lower than the actual temperature of
    the atmosphere.
 
   {Depression of the pole}, its apparent sinking, as the
    spectator goes toward the equator.
 
   {Depression of the visible horizon}. (Astron.) Same as {Dip
    of the horizon}, under {Dip}.
 
   Syn: Abasement; reduction; sinking; fall; humiliation;
     dejection; melancholy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depression
   n 1: a mental state characterized by a pessimistic sense of
      inadequacy and a despondent lack of activity [ant:
      {elation}]
   2: a long-term economic state characterized by unemployment and
     low prices and low levels of trade and investment [syn:
     {depression}, {slump}, {economic crisis}]
   3: a sunken or depressed geological formation [syn: {natural
     depression}, {depression}] [ant: {elevation}, {natural
     elevation}]
   4: sad feelings of gloom and inadequacy
   5: a period during the 1930s when there was a worldwide economic
     depression and mass unemployment [syn: {Depression}, {Great
     Depression}]
   6: an air mass of lower pressure; often brings precipitation; "a
     low moved in over night bringing sleet and snow" [syn: {low},
     {depression}]
   7: a state of depression and anhedonia so severe as to require
     clinical intervention [syn: {depressive disorder}, {clinical
     depression}, {depression}]
   8: a concavity in a surface produced by pressing; "he left the
     impression of his fingers in the soft mud" [syn:
     {depression}, {impression}, {imprint}]
   9: angular distance below the horizon (especially of a celestial
     object)
   10: pushing down; "depression of the space bar on the
     typewriter"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Depression /deːprɛsiːoːn/ 
  depression

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top