ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sorrow

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorrow-, *sorrow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorrow(n) ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, Syn. sensitivity, grief, pity, Ant. insensitivity
sorrow(vi) เศร้าใจ, See also: เสียใจ
sorrower(n) คนที่เศร้าโศก
sorrowful(adj) โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic
sorrow over(phrv) คร่ำครวญเกี่ยวกับ, Syn. grief over, lament over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ, ความเศร้าใจ, ความระทมทุกข์, ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe, sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ, เศร้าใจ, ระทมทุกข์, เศร้าโศก, ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad

English-Thai: Nontri Dictionary
sorrow(n) ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์ใจ
sorrow(vi) โศกเศร้า, เสียใจ, ทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ, เศร้าโศก, เศร้าใจ, ทุกข์ใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Hindley, whose sorrow was of the kind that could not weep or pray without her life, lost all interest in his own.และฮินด์ลีย์ ผู้ซึ่งเต็มไป ด้วยความเศร้า ชนิดที่ไม่อาจร่ำไห้หรือสวดมนต์ได้ เมื่อปราศจากหล่อน ก็หมดสิ้นความสนใจในชีวิตตนเอง Wuthering Heights (1992)
And God shall wipe away all the tears from their eyes... and there shall be no more death... neither shall there be sorrow or crying... neither shall there be any more pain... for the former world has passed away.พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร่ำครวญและร้องไห้ Titanic (1997)
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์ Dark Harbor (1998)
But nothing could have prepared him or anyone... for the shock and sorrow of what was to come.แต่เขาและคนอื่นๆ ไม่ได้เตรียมตัวรับมือ... ...อาการช็อคและโศกสลด ที่กำลังจะมาเยือน The Legend of Bagger Vance (2000)
Go now and rest for you are weary with sorrow and much toil.พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับความเศร้าโศก และตรากตรำมามากแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Words of sorrow areWords of sorrow are Yomigaeri (2002)
But sorrow remains, But sorrow remains, Yomigaeri (2002)
But sorrow remains, But sorrow remains, Yomigaeri (2002)
"It's a great sorrow to have lost him," she said. "I'm very sad."ฉันเสียใจมากที่เขาต้องตาย" เธอพูดอย่างนั้น Yomigaeri (2002)
Of course it is. There are unique moments when two people share the deep sorrow of existence.มีบางครั้งที่คน 2 คน ร่วมทุกข์กันทั้งที่อยู่ห่างกัน I Heart Huckabees (2004)
I really feel great sorrow at the sudden news of your death, and I can hardly believe that I have to stand here and speak these words to a photographพูดสิ่งเหล่านี้ หนูเศร้าใจจริงๆ กับข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของท่าน และแถบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องมายืนอยู่ ณ ที่นี้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
We are haunted by sorrows we cannot name.เราถูกหลอกหลอนด้วยความเศร้า ที่เราไม่รู้จัก Æon Flux (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorrowAs she feels deep sorrow at her cat's death, let her be.
sorrowBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
sorrowDelight is the opposite of sorrow.
sorrowDo not obtrude upon her sorrow.
sorrowFilled with sorrow, the girl looked him in the eye.
sorrowForget your sorrows.
sorrowGreat was the sorrow of her parents.
sorrowHe disguised his sorrow with a smile.
sorrowHe felt great sorrow when his wife died.
sorrowHer anger gave way to sorrow.
sorrowHer death brought deep sorrow to the nation.
sorrowHer face was eloquent of her sorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสลดใจ(adj) sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
วิปโยค(adj) tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความสลด(n) sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
ความเสียใจ(n) sorriness, See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness, Syn. ความเศร้าใจ, Ant. ความดีใจ, Example: เขาร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ความสังเวช(n) sympathy, See also: sorrow, sadness, Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา, Example: แกะย่างใส่ถาดมาเป็นตัวเหมือนหมูหันทำให้เกิดความสังเวชมากกว่าอยากกิน, Thai Definition: ความรู้สึกสงสารเวทนาในความทุกข์ของคนอื่น
เศร้า(adv) sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
มลาน(adj) sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
การดับทุกข์(n) end of the suffering, See also: sorrow extinguishment, Syn. การสิ้นทุกข์, การหมดทุกข์, Example: การดับทุกข์ส่วนตัวของฉัน คือ การไปพักผ่อนเงียบๆ คนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[ālai] (v) EN: feel sad ; feel sorrowful  FR: déplorer ; regretter
อโศก[asōk] (n) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree
อโศกน้ำ[asōk nām] (n, exp) EN: Sorrow Flower
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease
ความเศร้า[khwām sao] (n) EN: sorrow  FR: tristesse [ f ] ; chagrin [ m ]
ความเศร้าใจ[khwām saojai] (n) EN: sorrow  FR: mélancolie [ f ]
ความเสียดาย[khwām sīadāi] (n) EN: regret ; remorse ; sorrow
ความเสียใจ[khwām sīajai] (n) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness  FR: tristesse [ f ] ; regret [ m ] ; déception [ f ] ; condoléances [ fpl ]
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [ m ] ; détresse [ f ] ; souffrance [ f ] ; peine [ f ]
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sorrow
sorrows
sorrowful

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorrow
sorrows
sorrowed
sorrowful
sorrowing
sorrowfully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, ㄞ, ] sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament #12,215 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] sorrowful #36,728 [Add to Longdo]
悲怆[bēi chuàng, ㄅㄟ ㄔㄨㄤˋ,   /  ] sorrow; tragic #41,847 [Add to Longdo]
离骚[Lí sāo, ㄌㄧˊ ㄙㄠ,   /  ] Sorrow at Parting, poem by Qu Yuan 屈原 in Songs of Chu 楚辭|楚辞 #69,779 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorge { f }; Schmerz { m }; Klage { f }; Jammer { m } | Sorgen { pl }sorrow | sorrows [Add to Longdo]
Trauer { f }; Traurigkeit { f } | ein Gefühl von Traurigkeitsorrow | a feeling of sorrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悩み[なやみ, nayami] (n) trouble; troubles; worry; distress; sorrows; anguish; agony; problem; (P) #7,963 [Add to Longdo]
悲しみ(P);哀しみ[かなしみ, kanashimi] (n) sadness; sorrow; grief; (P) #9,003 [Add to Longdo]
不幸[ふこう, fukou] (adj-na, n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P) #11,944 [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) #14,892 [Add to Longdo]
悲しい(P);哀しい(oK)[かなしい, kanashii] (adj-i) sad; sorrowful; (P) #15,035 [Add to Longdo]
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P) #19,232 [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
さめざめ[samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrow \Sor"row\, n. [OE. sorwe, sorewe, sor?e, AS. sorg, sorh;
   akin to D. zorg care, anxiety, OS. sorga, OHG. sorga, soraga,
   suorga, G. sorge, Icel., Sw., & Dan. sorg, Goth. sa['u]rga;
   of unknown origin.]
   The uneasiness or pain of mind which is produced by the loss
   of any good, real or supposed, or by diseappointment in the
   expectation of good; grief at having suffered or occasioned
   evil; regret; unhappiness; sadness. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      How great a sorrow suffereth now Arcite! --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The safe and general antidote against sorrow is
      employment.               --Rambler.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Grief; unhappiness; regret; sadness; heaviness;
     mourning; affliction. See {Affliction}, and {Grief}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrow \Sor"row\, v. i. [imp. & p. p. {Sorrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Sorrowing}.] [OE. sorowen, sorwen, sorhen, AS. sorgian;
   akin to Goth. sa['u]rgan. See {Sorrow}, n.]
   To feel pain of mind in consequence of evil experienced,
   feared, or done; to grieve; to be sad; to be sorry.
   [1913 Webster]
 
      Sorrowing most of all . . . that they should see his
      face no more.              --Acts xx. 38.
   [1913 Webster]
 
      I desire no man to sorrow for me.    --Sir J.
                          Hayward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorrow
   n 1: an emotion of great sadness associated with loss or
      bereavement; "he tried to express his sorrow at her loss"
      [ant: {joy}, {joyfulness}, {joyousness}]
   2: sadness associated with some wrong done or some
     disappointment; "he drank to drown his sorrows"; "he wrote a
     note expressing his regret"; "to his rue, the error cost him
     the game" [syn: {sorrow}, {regret}, {rue}, {ruefulness}]
   3: something that causes great unhappiness; "her death was a
     great grief to John" [syn: {grief}, {sorrow}]
   4: the state of being sad; "she tired of his perpetual sadness"
     [syn: {sadness}, {sorrow}, {sorrowfulness}]
   v 1: feel grief [syn: {grieve}, {sorrow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top