ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regret

R IH0 G R EH1 T   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regret-, *regret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regret[VT] เสียใจ, See also: เศร้า, เศร้าโศก, Syn. be disappointed, grieve
regret[VT] เสียดาย, Syn. lament, mourn
regret[N] ความเศร้าโศกเสียใจ, Syn. compunction, disappointment, sorrow
regretful[ADJ] น่าเสียใจ
regretfully[ADV] อย่างผิดหวัง
regrettable[ADJ] น่าสลดใจ, See also: น่าเศร้าใจ, Syn. unfortunate, lamentable, pitiful
regrettably[ADV] น่าสลดใจ, See also: น่าเศร้าใจ, Syn. unfortunately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful

English-Thai: Nontri Dictionary
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
regret(vi) โทมนัส,เสียใจ,เศร้าโศก,สลดใจ
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regrets Onlyเป็นคำที่ระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ ซึ่งหากผู้ได้รับเชิญจะไม่ไปร่วมจะต้องตอบให้ผู้เชิญทราบ หากสามารถไปร่วมได้ ไม่ต้องตอบ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ Help! (1965)
They are always unhappy, regretting the evils of the previous nightเขาเศร้าตลอดเวลา, การ regret the สิ่งที่ไม่ดีเวลากลางคืนก่อนหน้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This is your chance. You'll never regret it.นี่เป็นโอกาส ของคุณ คุณจะไม่ เสียใจมัน I Spit on Your Grave (1978)
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน Airplane! (1980)
I was born here, I lived here, I'll die here, but no regrets.ผมเกิดที่นี่ ผมอยู่ที่นี่... ผมจะตายที่นี่ แต่ไม่เสียดาย Field of Dreams (1989)
A regret.ความเสียใจ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- You won't regret it, Russell.- คุณจะไม่เสียใจมันรัสเซล The Russia House (1990)
All my pains, my regrets,ความเจ็บปวดของฉัน ความเสียใจของฉัน The Joy Luck Club (1993)
[ Schindler] I'm not saying you'll regret it, but you might.เรายอมเสี่ยง Schindler's List (1993)
We will have to risk regret.ผมจะนั่งรถกินลมกับคุณ Schindler's List (1993)
I think that in a few minutes you'll regret you never said anything.ฉันคิดว่าในไม่กี่นาทีนี้ คุณจะเสียใจที่ไม่ได้พูดอะไรเลย Léon: The Professional (1994)
The streets are filled with regretถนนที่เต็มไปด้วยความเสียใจ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regretA time will come when you will regret your action.
regretBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
regretDo not idle away your youth or you will regret it later.
regretDon't cross him or you'll regret it.
regretDon't wanna regret.
regretHe expressed regret over the affair.
regretHe is regretful that he couldn't go.
regretHe is regretting his action.
regretHe regret having neglected his studies in his school days.
regretHe regrets having been idle when he was young.
regretHe regrets having been idle when young.
regretHe regrets having been lazy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียดาย[V] regret, See also: feel sorry for the loss, Example: โค้ชเสียดายที่นักกีฬาแพ้ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: รู้สึกเสียดาย
ความเสียดาย[N] regret, See also: remorse, sorrow, Example: หลวงพ่อจำต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงเท่านั้นด้วยความเสียดายแต่ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าหากปัญหาสายตาดีแล้วจะศึกษาต่อไป, Thai definition: การรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ควรได้ แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทำ แต่ไม่ได้ทำ
น่าเสียใจ[ADJ] regretted, See also: sad, Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า, Ant. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา, Example: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่ง
ร้าวราน[V] regret, See also: grieve, lament, feel sad, Syn. ปวดร้าว, ปวดใจ, เจ็บใจ, Example: บทอวสานของละครกรีดกระชากความรู้สึกของผู้อ่านให้ร้าวรานตามตัวละครไป
ความเสียดาย[N] regret, See also: (a) shame, (a) pity, Example: ธงไทยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดาย เพราะฐานะทางบ้านไม่อำนวย, Thai definition: การเป็นห่วงถึง, การอาลัยถึงสิ่งที่จากไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ไม่พอที่[v. exp.] (mai phø thī) EN: it is to be regretted ; it is regrettable   FR: il est regrettable
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīadāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable   FR: regrettable ; déplorable
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phit) EN: accept a mistake   FR: regretter ; avoir des remords
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic   FR: triste ; mélancolique

CMU English Pronouncing Dictionary
REGRET    R IH0 G R EH1 T
REGRETS    R IH0 G R EH1 T S
REGRETFUL    R IH0 G R EH1 T F AH0 L
REGRETTED    R IH0 G R EH1 T AH0 D
REGRETTING    R IH0 G R EH1 T IH0 NG
REGRETFULLY    R IH0 G R EH1 T F AH0 L IY0
REGRETTABLE    R IH0 G R EH1 T AH0 B AH0 L
REGRETTABLY    R IH0 G R EH1 T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regret    (v) rˈɪgrˈɛt (r i1 g r e1 t)
regrets    (v) rˈɪgrˈɛts (r i1 g r e1 t s)
regretful    (j) rˈɪgrˈɛtfəl (r i1 g r e1 t f @ l)
regretted    (v) rˈɪgrˈɛtɪd (r i1 g r e1 t i d)
regretting    (v) rˈɪgrˈɛtɪŋ (r i1 g r e1 t i ng)
regretfully    (a) rˈɪgrˈɛtfəliː (r i1 g r e1 t f @ l ii)
regrettable    (j) rˈɪgrˈɛtəbl (r i1 g r e1 t @ b l)
regrettably    (a) rˈɪgrˈɛtəbliː (r i1 g r e1 t @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, / ] regret; pity; sorry, #2,674 [Add to Longdo]
后悔[hòu huǐ, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] regret; repent, #3,425 [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, ] regret, #7,492 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] regret, #16,520 [Add to Longdo]
悔过[huǐ guò, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] regret; repent, #35,692 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] regretful; upset; despair; depressed, #62,316 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] regret, be sorry; alarmed, #84,022 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
やっちまう[, yacchimau] (exp,v5u) (from 遣って + しまう) to do something one regrets [Add to Longdo]
リグレット[, riguretto] (n) regret [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
遺憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp,adj-i) really regrettable [Add to Longdo]
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
可惜[あたら;あったら, atara ; attara] (adj-pn) alas; regrettably [Add to Longdo]
悔い[くい, kui] (n) regret; repentance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regret \Re*gret"\, v. t. [imp. & p. p. {Regretted} (-t[e^]d); p.
   pr. & vb. n. {Regretting}.] [F. regretter, OF. regreter; L.
   pref. re- re- + a word of Teutonic origin; cf. Goth.
   gr[=e]tan to weep, Icel. gr[=a]ta. See {Greet} to lament.]
   To experience regret on account of; to lose or miss with a
   sense of regret; to feel sorrow or dissatisfaction on account
   of (the happening or the loss of something); as, to regret an
   error; to regret lost opportunities or friends.
   [1913 Webster]
 
      Calmly he looked on either life, and here
      Saw nothing to regret, or there to fear. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      In a few hours they [the Israelites] began to regret
      their slavery, and to murmur against their leader.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Recruits who regretted the plow from which they had
      been violently taken.          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regret \Re*gret"\ (r?*gr?t"), n. [F., fr. regretter. See
   {Regret}, v.]
   1. Pain of mind on account of something done or experienced
    in the past, with a wish that it had been different; a
    looking back with dissatisfaction or with longing; grief;
    sorrow; especially, a mourning on account of the loss of
    some joy, advantage, or satisfaction. "A passionate regret
    at sin." --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       What man does not remember with regret the first
       time he read Robinson Crusoe?     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Never any prince expressed a more lively regret for
       the loss of a servant. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       From its peaceful bosom [the grave] spring none but
       fond regrets and tender recollections. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Dislike; aversion. [Obs.] --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Grief; concern; sorrow; lamentation; repentance;
     penitence; self-condemnation.
 
   Usage: {Regret}, {Remorse}, {Compunction}, {Contrition},
      {Repentance}. Regret does not carry with it the energy
      of remorse, the sting of compunction, the sacredness
      of contrition, or the practical character of
      repentance. We even apply the term regret to
      circumstance over which we have had no control, as the
      absence of friends or their loss. When connected with
      ourselves, it relates rather to unwise acts than to
      wrong or sinful ones. --C. J. Smith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regret
   n 1: sadness associated with some wrong done or some
      disappointment; "he drank to drown his sorrows"; "he wrote
      a note expressing his regret"; "to his rue, the error cost
      him the game" [syn: {sorrow}, {regret}, {rue},
      {ruefulness}]
   v 1: feel remorse for; feel sorry for; be contrite about [syn:
      {repent}, {regret}, {rue}]
   2: feel sad about the loss or absence of
   3: decline formally or politely; "I regret I can't come to the
     party"
   4: express with regret; "I regret to say that you did not gain
     admission to Harvard"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 regret /ʀəgʀɛ/ 
  regret

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top