ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โล่งใจ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โล่งใจ-, *โล่งใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่งใจ[V] be relieved, See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก, Ant. หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โล่งใจก. รู้สึกสบายใจ, หายอึดอัดใจ, เช่น สอบไล่เสร็จ ค่อยโล่งใจหน่อย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a relief.โล่งใจจริงๆ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Though it's nice to talk to a real doctor about Spencer.ฉันโล่งใจมากที่ได้คุยกับหมอ เรื่องสเปนซ์เป็นเรื่องเป็นราว As Good as It Gets (1997)
Wouldn't that be a relief?ไม่มีทำให้คุณโล่งใจหรอกหรอ? Dark Harbor (1998)
That's comforting.ค่อยโล่งใจหน่อย The Scorpion King (2002)
I feel so much better.ข้ารู้สึกโล่งใจขึ้นมากเลย The Scorpion King (2002)
Though I'm relieved to see you unharmed I am surprised the Akkadian didn't kill you.ข้าโล่งใจที่เจ้าไม่เป็นไร ข้าเเปลกใจที่เจ้าอัคเคเดียไม่ฆ่าเจ้า The Scorpion King (2002)
- lf he's relieved, I should be.- LF เขาโล่งใจผมควรจะเป็น Showtime (2002)
- lf you want it, you're relieved too.- LF ที่คุณต้องการคุณจะโล่งใจเกินไป Showtime (2002)
- I'm relieved, then.- ฉันโล่งใจแล้ว Showtime (2002)
There's a great sense of relief.โล่งใจกันใหญ่สินะ Signs (2002)
I'm a little relieved.ฉันค่อยโล่งใจหน่อย Love Actually (2003)
When Jeremy finally told me you were all right, I can't tell you the relief.พอเจเรมี่บอกฉันว่าคุณสบายดี ฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่าโล่งใจขนาดไหน Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed   FR: être soulagé ; être apaisé

English-Thai: Nontri Dictionary
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi ) โล่งใจ (หลังจากที่มีความทุกข์สุมอยู่เต็มอก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top