Search result for

เจิดจ้า

(27 entries)
(0.1411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจิดจ้า-, *เจิดจ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจิดจ้า[ADJ] bright, See also: brilliant, magnificent, splendid, beautiful, gorgeous, Example: เขามองเห็นลู่ทางเจิดจ้าแต่เขาไม่มีทางจะทำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจิดจ้าว. สว่างสุกใส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The sun shines three times as bright...พระอาทิตย์ฉายแสง เจิดจ้าขึ้นเป็น 3 เท่า The Perfect Man (2005)
And there in the high-security bleachers are the good-behavior cons, along with their cheerleaders?กองเชียร์นักโทษเด็กดีกับเสื้อสีขาวเจิดจ้า มาพร้อมกับกอง... . The Longest Yard (2005)
The sun'll come out Tomorrowพรุ่งนี้ดวงตะวันจะเจิดจ้า Just Like Heaven (2005)
No sleep tonight not for the king.สี่สิบปีแห่งชัณษา มีทางตรงเส้นเดียว ที่มุ่งสู่ช่วงเวลาเจิดจ้า ในห้วงแห่งชะตากรรม แสงเดียวกับที่ส่องจาก โล่ห์ปะทะหอก 300 (2006)
Our goal for the next 48 hours is to wade through this shining piece of social commentary.เป้าหมายในตลอด 48 ชั่วโมงข้างหน้า คือตะลุยวิเคราะห์งานเขียนอันเจิดจ้าชิ้นนี้ That Night, a Forest Grew (2007)
"You are the sunlight"คุณคือแสงอาทิตย์เจิดจ้า Crows Zero (2007)
I hoped that this moment of bright red sunset would continue just a bit longer. . That's what I thought THIS IS A FREE FANSUBในตอนนี้ผมแค่หวังว่า พระอาทิตย์สีแดงเจิดจ้าจะยังคงอยู่นานขึ้นอีกนิด... Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Set a trap that ensures her heart is glowing before you cut it out.หาอุบายให้ใจนางเจิดจ้าอีกครั้งก่อนที่เจ้าจะควักใจนาง Stardust (2007)
And he's quite right because his future... is this bright and beautiful girl next to him...เพื่ออนาคตและเขาพูดถูก เพราะอนาคตของเขา... คือผู้หญิงสวยเจิดจ้าคนนี้ที่อยู่ข้างๆเขา... Namastey London (2007)
The fiends of hell, you see they are let loose, and star Wormwood blazes!จ้าวอสูรนรก, คุณเห็นพวกมันบินว่อน, และ แสงเจิดจ้าจากภูตสวรรค์! The Mist (2007)
It is said that when he passes, his power is so great that the northern lights will shine brighter than ever before."ว่ากันว่า เมื่อเขาล่วงลับ พลังของเขายิ่งใหญ่ เสียจนแสงเหนือ ยังต้องส่งประกายเจิดจ้ายิ่งกว่าเคย" Snow Buddies (2008)
"When he passes, the northern lights will shine brighter than ever before.""เมื่อเขาล่วงลับ แสงเหนือยังต้อง ส่องประกายเจิดจ้ายิ่งกว่าเคย" Snow Buddies (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blinding[ADJ] เจิดจ้ามากจนมองไม่เห็น
brightly[ADV] เจิดจ้า, See also: สว่าง
vibrant[ADJ] เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant
vivid[ADJ] เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
glaring(แกล'ริง) adj. เจิดจ้า,บาดตา,แสงวาววับ,ซึ่งจ้องเขม็ง,ครึกโครม,ชัด ๆ ,โต้ง ๆ, See also: glaringness n.
glary(แกล'รี) adj. เจิดจ้า,บาดตา,ซึ่งจ้องเขม็ง., See also: glariness n., Syn. glaring
refulgent(รีฟัล'เจินทฺ) adj. ส่องสว่าง,ช่วงโชติ,เจิดจ้า,สุกปลั่ง., See also: refulgence n. refulgency n. refulgently adv.
snow-blindadj. ตาพร่าชั่วคราวเนื่องจากมองแสงสะท้อนเจิดจ้าจากหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
refulgent(adj) ช่วงโชติ,ส่องแสงจ้า,เจิดจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top