หรือคุณหมายถึง be helpleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be helpless

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be helpless-, *be helpless*, be helples
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's ever traced back to me, i'll be helpless.ถ้าตามรอยกลับมาที่ผมได้ ผมเสร็จแน่ The Dark Defender (2007)
I will still be helplessly in love with Tohno-kun.ก็คงไม่สามารถตัดใจจากโทโนะคุงได้ 5 Centimeters Per Second (2007)
I vowed that day that never again would I be helpless in the face of tyranny.ผมสาบานว่าจะต้องไม่ยอมให้มีการข่มเหงกันแบบนี้อีก Lancelot (2008)
You see, I know what it feels like to be helpless, just like when I watched you slaughter my whole family.เปนไง ? กูรู้ว่ามันเปนไง มันรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ ก็เหมือนที่กูดูมึงฆ่าล้างโคตรกู Law Abiding Citizen (2009)
And my enemies would be helpless against such vision.แล้วศัตรูของข้าจะไร้หนทางต่อกรกับ การเห็นนิมิตล่วงหน้าเช่นนี้ได้ Children of the Force (2009)
I would be helpless to save mine.ผมจึงต้องสิ้นหวังที่จะช่วยดาวผม Star Trek (2009)
Without the blade, Fabious will be helpless against Leezar.หากไม่มีดาบ ฟาเบียสก็จะสู้ลีซาร์ไม่ได้ Your Highness (2011)
Says if he stops now, he'll throw a fit and be helpless when Jim Vance come to kill him.เห็นว่าถ้าหยุดดื่มตอนนี้ เขาจะอาละวาดและช่วยตัวเองไม่ได้ ตอนที่จิม แวนซ์ไปฆ่าเขา Episode #1.1 (2012)
Be helpless.ใครก็ช่วยอะไรไม่ได้ Somebody That I Used to Know (2012)
You guys would be helpless without me. Right, Alfalfa?พวกคุณจะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องฉัน ขวาหญ้าชนิตหนึ่ง? The Little Rascals Save the Day (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be helplessWithout him, I would be helpless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วยไม่ได้[V] can't help, See also: be helpless, Example: ถ้าเขาไม่คิดจะลดศักดิ์ศรีเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ใครก็ช่วยไม่ได้จริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast   

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱り果てる[よわりはてる, yowarihateru] (v1,vi) to be exhausted; to be at a loss; to be worn out; to be helpless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top