ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mournful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mournful-, *mournful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mournful(adj) เศร้าโศก, See also: เสียใจ, Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful, Ant. cheerful, joyous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก, เสียใจ, เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย, มืดมน, ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful, Ant. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
mournful(adj) เศร้าโศก, โศกเศร้า, เสียใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาลัย(n) miss, See also: mournfulness, ruefulness, Syn. ความระลึกถึง, Example: ความอาลัยในการจากไปของเพื่อนที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำให้เขาต้องหลั่งน้ำตา, Thai Definition: การระลึกถึงด้วยความมีเยื่อใย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mournful

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mournful
mournfully

WordNet (3.0)
mournful(adj) expressing sorrow, Syn. plaintive
mournfully(adv) in a mournful manner
mournfulness(n) a state of gloomy sorrow, Syn. sorrowfulness, ruthfulness
doleful(adj) filled with or evoking sadness, Syn. mournful

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mournful

a. Full of sorrow; expressing, or intended to express, sorrow; mourning; grieving; sad; also, causing sorrow; saddening; grievous; as, a mournful person; mournful looks, tones, loss. -- Mourn"ful*ly, adv. -- Mourn"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Sorrowful; lugubrious; sad; doleful; heavy; afflictive; grievous; calamitous. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] mournful; desolate; surname Xiao #6,432 [Add to Longdo]
悲切[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ,  ] mournful #60,376 [Add to Longdo]
悲恸[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ,   /  ] mournful #61,903 [Add to Longdo]
悲戚[bēi qī, ㄅㄟ ㄑㄧ,  ] mournful #62,099 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] mournful; sad; grieved; sorry #95,467 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] mournful; uncertain #803,145 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
悲歌[ひか, hika] (n, vs, adj-no) elegy; dirge; mournful melody [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top