ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หม่นหมอง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หม่นหมอง-, *หม่นหมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่นหมอง[ADJ] sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
หม่นหมอง[V] grieve, See also: be mournful, be sad, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: ดวงตะวันในยามโพล้เพล้ชวนให้หม่นหมอง จนไม่อยากพูดคุยกับใครทั้งนั้น, Thai definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หม่นหมองว. ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน, เช่น หน้าตาหม่นหมอง จิตใจหม่นหมอง, หมองหม่น ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว Shrek 2 (2004)
The other way is depressing.แบบนั้นมันหม่นหมองนะ Lonesome Jim (2005)
I must confess, the view from where I sit has been rather grey.-ฉันต้องสารภาพว่า ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากตรงนี้หม่นหมองมาก Pride & Prejudice (2005)
This town is so sad.เมืองนี้นี่หม่นหมองชะมัด Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
As blue as the sky blueเศร้าเหมือนฟ้าที่หม่นหมอง Sita Sings the Blues (2008)
You will do his name a great dishonor.นายจะทำให้ชื่อเสียงของท่านหม่นหมองนะ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Can't you do something about your gloomy face?คุณไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าที่หม่นหมองนี่มั่งเหรอ Heartbreak Library (2008)
Far off and sad that's not tasted Herot mead.ห่างไกลและหม่นหมอง นั่นไม่ใช่รสชาติเหล้าฮีรอท มีท Outlander (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)
In the fell clutch of circumstanceและยังหยัดยืนไม่หม่นหมอง.. ไปตามสถานการณ์ Invictus (2009)
♪ For a blue kind of music ♪# สำหรับเพลงแห่งความหม่นหมองDuets (2010)
♪ All your blues away ♪# เพื่อความหม่นหมอง ของเธอมลายหายไป # Duets (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glum[ADJ] หม่นหมอง, See also: หดหู่, เศร้าสร้อย, Syn. moody, sullen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
paleness(n) ความจาง,ความจืด,ความซีด,ความหม่นหมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top