ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woeful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woeful-, *woeful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woeful(adj) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า, See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม, Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous, Ant. happy, joyful
woeful(adj) เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorable, terrible
woefully(adv) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า, Syn. sorely, grievously
woefully(adv) เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorably, terribly
woefulness(n) ความโศกเศร้า, Syn. depression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก, ระทมทุกข์, เสียใจ, ละห้อย, เคราะห์ร้าย, มีคุณภาพเลว, ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched, unhappy

English-Thai: Nontri Dictionary
woeful(adj) ทุกข์ร้อน, ฉิบหาย, เคราะห์ร้าย, เศร้า, ละห้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's woeful that a naval officer's son is stealingน่าเสียใจที่ลูกชายนายทหารเรือ กลายเป็นหัวขโมย Grave of the Fireflys (2005)
This sonata is steeped in a woeful reality.เขาได้ถ่ายทอดความทุกข์ความเจ็บปวดไว้ในเพลงนี้ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Sharp pencils are woeful.ดินสอแหลมทำให้เศร้า A Muse (2012)
What's so woeful about them?มันจะทำให้เศร้าได้ยังไงคะ A Muse (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
woeful
woefully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woeful
woefully

WordNet (3.0)
deplorable(adj) of very poor quality or condition, Syn. wretched, execrable, woeful, miserable
woebegone(adj) affected by or full of grief or woe; - George du Maurier, Syn. woeful

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Woful

{ } a. 1. Full of woe; sorrowful; distressed with grief or calamity; afflicted; wretched; unhappy; sad. [ 1913 Webster ]

How many woeful widows left to bow
To sad disgrace! Daniel. [ 1913 Webster ]

2. Bringing calamity, distress, or affliction; as, a woeful event; woeful want. [ 1913 Webster ]

O woeful day! O day of woe! Philips. [ 1913 Webster ]

3. Wretched; paltry; miserable; poor. [ 1913 Webster ]

What woeful stuff this madrigal would be! Pope. [ 1913 Webster ]

Variants: Woeful

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄切[qī qiè, ㄑㄧ ㄑㄧㄝˋ,  ] woeful; grievous #112,461 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top