Search result for

*harmony*

(194 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: harmony, -harmony-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmony[N] การประสานเสียง
harmony[N] ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord
disharmony[N] การแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง, Syn. conflict, discord, clash, Ant. agreement, harmony, concord
be in harmony with[IDM] เข้ากันได้ดีกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประคองกัน, Syn. discord
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement,accord,conformity

English-Thai: Nontri Dictionary
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occlusal disharmonyการไม่ประสานของการบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal harmonyการประสานของการบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonyความบรรสาน, ภาวะบรรสาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]
Disharmonyปัญหาครอบครัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา The Secret of Moonacre (2008)
This is where Oogway unraveled the mysteries of harmony and focus.นี่เป็นที่อูวเกวย์ ค้นพบสัจธรรม... ..... การสอดประสาน และสมาธิ Kung Fu Panda (2008)
All existing in perfect harmony.ว่าไงดี เหมาะสม ตามทำนอง เราจะต้อง จัดวางของพวกนี้ลงไป ดู The Ramen Girl (2008)
I was talking about Harmony.กับพูดกับฮาร์โมนี่ The House Bunny (2008)
And this here is Harmony.นี่ ฮาร์โมนี่ The House Bunny (2008)
Harmony.ฮาร์โมนี่ The House Bunny (2008)
Harmony, Brian Stone was all over you, girl.ฮาร์โมนี่, ไบรอันน่ะ พยายามอยู่ใกล้ๆเธอตลอดเลย The House Bunny (2008)
Just thought it was obvious that... 'Bayberry' worked best with 'Harmony'. Really?Just thought it was obvious that "Bayberry" worked best with "Harmony". Made of Honor (2008)
A subtle, fragile harmony that is easily shattered.เป็นสมดุลที่ลงตัว เปราะบาง และง่ายต่อการถูกทำลาย Home (2009)
This harmony between humans and nature can become the rule, no longer the exception.ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับ ธรรมชาตินี้สามารถกลายเป็นกฎ ไม่มีข้อยกเว้นอีกต่อไป Home (2009)
Harmony, this small-town slice of Norman Rockwell, is the murder capital of America.นายอำเภอคะ, คุณเคยวิตกกับเหตุการณ์ร้ายๆนี้บ้างมั้ย? ว่าอาจจะเกิดขึ้นมาอีก? My Bloody Valentine (2009)
But after a decade, have the residents of Harmony... been able to recover from the trauma?เราต่างก็เกิดมาเป็นคนในชุมชนเหมือง อยู่แล้วนี่, เบ็น ผมขอกาแฟหน่อย? รื่นเริงอะไรกันพวก? My Bloody Valentine (2009)
That mine is Harmony's life blood, Tom.เสียวมาก! แฟรงค์ My Bloody Valentine (2009)
In the hope of seeking solace in the harmony of its sounds.ด้วยความหวังที่จะพบว่าเสียงประสานนั้น มันจะช่วยปลอบประโลมจิตใจได้ Agora (2009)
But for me, such harmony resides only in my lady.แต่สำหรับข้าแล้ว เสียงประสานที่ว่า สิงสถิตอยู่ในตัวนางเท่านั้น Agora (2009)
You say that you have found harmony in me.เจ้าบอกว่าเจ้าได้พบเสียงประสานในตัวข้า Agora (2009)
Well, I am suggesting that you look elsewhere because I think that there is little harmony or... beauty in that.ข้าแนะนำให้เจ้าลองไปค้นหาดูที่อื่นดีกว่า เพราะข้าคิดว่า มันมีความงดงามของเสียงประสานอยู่ในนั้น เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง Agora (2009)
You, Ope, and Juice start spreading the racial harmony gossip, all right?นายโอปี้และจูสเริ่มลงมือเลย ปล่อยข่าวลือเรื่องความร่มมือของคนหลายผิวสีได้ไหม The Culling (2009)
It's harmony.เสียงประสาน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The essence of music is harmony.เสน่ห์ของบทเพลงก็คือ เสียงประสานนี่แหละ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Harmony?ฮาร์โมนี่เหรอ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
An ensemble of sleeveless harmony.การรวมวงของเสียงประสานไร้แขนเสื้อ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Philosophers who said the study of nature's harmony can be found... in astronomy, geometry, mathematics... and music.นักปรัชญาเขาบอกว่า เสียงประสานเนี่ย เราพบได้ในธรรมชาติ ในดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล้วก็ดนตรี Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I must find the harmony in this orchestra.เราต้องหาเสียงประสานในวงออร์เคสตร้านี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The flavors melt together in perfect harmony.ละลายเข้ากัน เป็นอย่างดี Chuck Versus the First Kill (2009)
As a conciliation, a sleep of harmony is possible.คล้ายถ้อยทีถ้อยอาศัย กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว Oceans (2009)
You know, the word "harmonizing" comes from the word "harmony. "เธอรู้ไม๊คำว่า \"ประสานเสียง\"\\มันมีรากศัพท์มาจากคำว่า \"ผสาน\" Hotel for Dogs (2009)
Everything in the world is built upon harmony and regularity.โลกน่ะอยู่บนพื้นฐานของลำดับและความกลมกลืน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
With other couples, the lucky ones, it highlights the essential harmony of their partnership.กับคู่รักคู่อื่นๆ คู่ที่โชคดี มันเน้นให้เห็นถึงความปรองดอง ในการเป็นคู่ชีวิตของพวกเขา Bride Wars (2009)
Oh, yeah, here's Spock's body with Mr. T's head. I pity the fool who's illogical. Okay, I'm just gonna go home and make a grilled cheese and window-shop on eHarmony.โอ้ อันนี้ตัวของสป๊อคแล้วก็ หัวของมิสเตอร์ที ฉันสงสารเจ้าโง่ ที่ไม่มีเหตุผลนั่นจัง โอเค งั้น ฉันจะกลับบ้าน The Precious Fragmentation (2010)
We wanted Zephyra to live in harmony, but she kept cursing at us and casting spells.เราต้องการให้ซีไซร่ากลับมา ใช้ชีวิตสามัคคีด้วยกัน แต่เธอยังคง สาปส่งพวกเรา และร่ายมนตร์ใส่เรา The Witch in the Wardrobe (2010)
I would've joined in with a kick-ass harmony, but the dude was naked.ผมอยากบอกให้เขามาร่วมชมรมเหลือเกิน แต่... นายนั่นโป๊อยู่นะ Audition (2010)
Now, I propose we do our entire set at sectionals in eight-part harmony.ตอนนี้ ฉันขอประกาศ รายชื่อเพลงทั้งหมด สำหรับการประสานเสียง 8 ส่วน Special Education (2010)
Okay, e's harmony, I will submit to your method.โอเค มันกลมกลืน ฉันก็จะลองทำตามวิธีของเธอดู The Witches of Bushwick (2010)
"But if these minds get out of harmony with one another, it is like a storm that plays havoc with the garden."แต่ถ้าจิตใจเหล่านั้นแปลกแยก มันก็เหมือนกับพายุที่ทำลายสวน" The Longest Night (2010)
Know how to handle large sums of money with harmony and with love, and that the truth is that you have high ideals, and that you are a person of great personal integrity, and you will keep your mind focused upon financial prosperity.และความรักอย่างเหมาะสม และรับมือกับความจริงที่ว่าคุณตั้งความหวังไว้สูง ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองสูง Love & Other Drugs (2010)
Water, Earth, Fire and Air Nomads lived amongst each other in harmony.น้ำ ดิน ไฟ และลม อยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ The Last Airbender (2010)
You wanna sing and I'll play harmony?คุณจะร้องแล้วให้ผมดีดไหม A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
You know, you get just the right mix going-- coffee, cream, sugar-- all working in perfect harmony.คุณรู้ ผสทอะไรบ้าง กาแฟ ครีม น้ำตาล เข้ากันได้ดีเยี่ยม Ua Lawe Wale (2011)
I will sing the harmony.ฉันจะร้องให้พร้อมเพรียง Dream High (2011)
They're in harmony.พวกเขากลมกลืนกันดี I Need Romance (2011)
This is good -- harmony, communication.นี่มันดีนะ ความปรองดอง การสื่อสาร Reading is Fundamental (2012)
I'm in harmony with the world.ผมชอบที่โลกสวย Contemporary Impressionists (2012)
Security chief Benjamin Franklin Chang, a man who has brought security, harmony, and success to what is fast becoming the area's premier community college.เขาคือหัวหน้า รปภ. เบนจามิน แฟรงคลิน แชง ชายผู้มอบความปลอดภัย ความปรองดอง The First Chang Dynasty (2012)
He lives at 4488 Harmony Court.เขาอยู่ที่ 4488 ฮาร์โมนีคอร์ท Divining Rod (2012)
Harmony? What's wrong?เป็นอะไรจ้ะ? The Good Shepherd (2012)
I told harmony to name the baby Calvin...ฉันบอกฮาร์โมนี่ให้ตั้งชื่อลูกว่า เคลวิน The Good Shepherd (2012)
- Here's to us, harmony.- นี่สำหรับเรา ฮาร์โมนี่ The Good Shepherd (2012)
Harmony and dissonance, tension and resolution-- all can be described by the mathematical ratios between tones.สอดประสานและไม่สอดคล้อง เคร่งเครียดและคมชัด ทั้งหมดนี่ถูกบรรยายได้ ด้วยอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ ระหว่างระดับเสียง Music of the Spheres (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmonyA harmony prevailed among them.
harmonyAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
harmonyFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
harmonyHe is in harmony with all his classmates.
harmonyHe seems to live in harmony with all his friends.
harmonyHis ideas were out of harmony with the times.
harmonyIn sport, team harmony is vital to success.
harmonyMy dog and cat live in harmony with each other.
harmonyShe is in harmony with all her classmates.
harmonyThe beauty of the music consists of its harmony.
harmonyThe color of the carpet is in harmony with the wall.
harmonyThe Japanese live in harmony with nature.
harmonyThe lack of harmony between colors makes this painting stand out.
harmonyThere is little harmony in international affairs nowadays.
harmonyThe structure is deficient in harmony.
harmonyThey lived in harmony with each other.
harmonyThey worked in perfect harmony with each other.
harmonyWe must learn to live in harmony with nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี[N] harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
การแตกแยก[N] disharmony, See also: disunity, Ant. การสามัคคี, Example: การหย่าร้างเป็นการแตกแยกของบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด, Thai definition: การไม่มีความสามัคคี
กลืนกัน[V] blend, See also: be in harmony, merge, combine, mingle, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Example: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน, Thai definition: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี
ความพร้อมเพรียงกัน[N] harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
เข้ากันได้[V] be compatible, See also: be in harmony, Ant. ขัดกัน, Example: ครอบครัวของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเข้ากันได้ดี, Thai definition: ลงรอยกัน, ไม่ขัดกัน
ความสามัคคี[N] unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
พร้อมเพรียง[ADV] all together, See also: completely, in unison, in harmony, Syn. ครบถ้วน, Example: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียงซึ่งคงได้ข้อสรุปว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้
สามัคคี[V] unite, See also: be in harmony, be in unity, cohere, get together, Syn. ปรองดอง, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรภายในองค์กรสามัคคีกัน จะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้, Thai definition: เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, พร้อมเพรียงกัน
เป็นปี่เป็นขลุ่ย[ADV] harmoniously, See also: concordantly, in perfect harmony, Ant. ขัดแย้ง, Example: ทุกคนในกลุ่มก็ฮือฮามีเรื่องเล่าเรื่องพูดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย, Thai definition: ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี
ท่วงทำนอง[N] tune, See also: tone, harmony, melody, Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง, Example: เพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ, Thai definition: ลีลาที่เป็นไปตามจังหวะหรือทำนอง
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน
ปรองดอง[V] harmonize, See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย, Example: พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ, Thai definition: ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
ประสานกัน[V] harmonize, See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched, Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน, Example: สีของภาพนี้ประสานกันอย่างกลมกลืนที่สุด
กลมกลืน[V] be harmonious, See also: be in harmony with, Example: ท่วงทำนองของเพลงกลมกลืนกับเนื้อร้อง, Thai definition: เข้ากันได้ดี, ไม่ขัดแย้งกัน
ความพร้อมเพรียง[N] unanimity, See also: accord, concord, unison, unity, harmony, Syn. ความพร้อมเพรียงกัน, Example: ทหารมาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม
สอดคล้อง[ADV] in harmony, Syn. เข้ากัน, Example: ทั้งคู่เต้นรำได้อย่างสอดคล้องกันเข้ากับจังหวะเพลง, Thai definition: อย่างเข้ากันได้เหมาะเจาะ, อย่างไปด้วยกันได้
ความกลมเกลียว[N] harmony, See also: unity, Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Ant. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก, Example: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ, Thai definition: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความกลมกลืน[N] harmony, See also: accord, Syn. ความสอดคล้อง, ความเหมาะสม, Ant. ความขัดแย้ง, Example: ความกลมกลืนของเนื้อร้องและทำนองทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยม, Thai definition: ความเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว[N] unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความสงบเรียบร้อย[N] peace, See also: harmony, concord, Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี
ความแตกแยก[N] disharmony, See also: disunion, separation, Syn. ความแตกร้าว, ความระหองระแหง, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ขณะนี้เริ่มมีความแตกแยกทางความคิดขึ้นในองค์กรการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประสานเสียง[n.] (kān prasānsīeng) EN: harmony   
เข้ากันได้[v. exp.] (khaokan dāi) EN: be compatible ; be in harmony   
ความปรองดอง[n.] (khwām prøngdøng) EN: harmony   FR: harmonie [f]
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmakkhī) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation   FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ngop rīeprøi) EN: peace ; harmony ; concord   
ความแตกแยก[n.] (khwām taēkyaēk) EN: disharmony ; disunion ; separation   FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle   FR: être en harmonie ; se combiner
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with   FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched   
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røirāo) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony   
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord   FR: concilier ; harmoniser
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord, harmony   FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f]
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere   FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สมานฉันท์[n.] (samānnachan = samānachan) EN: unanimity ; harmony   FR: unanimité [f]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony   FR: en accord

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMONY    HH AA1 R M AH0 N IY0
DISHARMONY    D IH2 S HH AA1 R M AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmony    (n) (h aa1 m @ n ii)
disharmony    (n) (d i1 s h aa1 m @ n ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disharmonie {f} | Disharmonien {pl}disharmony | disharmonies [Add to Longdo]
Eintracht {f}; Harmonie {f}harmony [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | Gleichgewichte {pl} | seelisches Gleichgewichtequilibrium | equilibriums | mental (emotional) equilibrium; inner harmony [Add to Longdo]
Harmonie {f}; Wohlklang {m}; Zusammenklang {m} | Harmonien {pl}; Wohlklänge {pl}harmony | harmonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーモニー[, ha-moni-] (n) harmony; (P) [Add to Longdo]
ハモる[, hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony [Add to Longdo]
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony [Add to Longdo]
陰陽和合[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]
映り[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family [Add to Longdo]
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
快調[かいちょう, kaichou] (adj-na,n,adj-no) harmony; excellent condition; (P) [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P) [Add to Longdo]
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P) [Add to Longdo]
国際協調[こくさいきょうちょう, kokusaikyouchou] (n) international cooperation; international harmony [Add to Longdo]
四部合唱[しぶがっしょう, shibugasshou] (n) four-part harmony [Add to Longdo]
失調[しっちょう, shicchou] (n) lack of harmony [Add to Longdo]
相容れない;相入れない(iK)[あいいれない, aiirenai] (exp,adj-i) in conflict; incompatible; out of harmony; running counter; mutually exclusive; clashing with [Add to Longdo]
団欒;団らん[だんらん, danran] (n,vs) sitting together in a circle; happy circle; harmony [Add to Longdo]
調和[ちょうわ, chouwa] (n,vs,adj-no) harmony; (P) [Add to Longdo]
釣り合う(P);釣合う[つりあう, tsuriau] (v5u,vi) to balance; to be in harmony; to suit; to go well together; to counterbalance; to reach equilibrium; (P) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) respect for one's elders; (2) harmony among siblings [Add to Longdo]
配合[はいごう, haigou] (n,vs,adj-no) combination; arrangement; distribution; mixture; match; harmony [Add to Longdo]
不統一[ふとういつ, futouitsu] (adj-na,n) disunity; disharmony [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
平和[へいわ, heiwa] (adj-na,n) peace; harmony; (P) [Add to Longdo]
母音調和[ぼいんちょうわ, boinchouwa] (n) {ling} vowel harmony [Add to Longdo]
融和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs,adj-no) harmony; reconciliation; (P) [Add to Longdo]
予定調和[よていちょうわ, yoteichouwa] (n) (See モナド論・モナドろん) pre-established harmony (i.e. Leibniz' "harmonie préétablie") [Add to Longdo]
[わ, wa] (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [Add to Longdo]
和楽[わらく, waraku] (n,vs) peace and harmony [Add to Longdo]
和敬清寂;和敬静寂(iK)[わけいせいじゃく, wakeiseijaku] (n) harmony, respect, purity and tranquility; the four most important elements of the tea ceremony [Add to Longdo]
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union [Add to Longdo]
和声[わせい, wasei] (n,adj-no) harmony; concord; consonance [Add to Longdo]
和声法[わせいほう, waseihou] (n) law of harmony [Add to Longdo]
渾然一体;混然一体[こんぜんいったい, konzen'ittai] (exp) in complete harmony [Add to Longdo]
諧声[かいせい, kaisei] (n) vocal harmony; harmonious voice; harmonious voices [Add to Longdo]
諧調[かいちょう, kaichou] (n) melody; harmony; unity; euphony [Add to Longdo]
諧和[かいわ;かいか, kaiwa ; kaika] (n) (1) gentle mutual affection; harmony; (2) harmony (music) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不相符[bù xiāng fú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄈㄨˊ, ] not in harmony [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [Add to Longdo]
和气致祥[hé qì zhì xiáng, ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄓˋ ㄒㄧㄤˊ, / ] (成语 saw) amiability leads to harmony [Add to Longdo]
和美[hé měi, ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ, ] harmonious; in perfect harmony [Add to Longdo]
和声[hé shēng, ㄏㄜˊ ㄕㄥ, / ] harmony [Add to Longdo]
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] compatibility; mutual harmony [Add to Longdo]
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, ] equal; balanced; harmony; equilibrium [Add to Longdo]
太和殿[Tài hé diàn, ㄊㄞˋ ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ, 殿] the central pavilion of the Forbidden City rendered in English as "Hall of Supreme Harmony" [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased [Add to Longdo]
挑拨[tiǎo bō, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ, / ] to incite disharmony; to instigate [Add to Longdo]
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony [Add to Longdo]
断絃[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] a widow; lit. a single string, cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] surname Xie; harmony; harmonize [Add to Longdo]
琴瑟[qín sè, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ, ] qin and se, two string instruments that play in perfect harmony; marital harmony [Add to Longdo]
琴瑟不调[qín sè bù tiáo, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ, / 調] out of tune; marital discord, cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony [Add to Longdo]
琴瑟和鸣[qín sè hé míng, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ ㄏㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] in perfect harmony; in sync.; lit. qin and se sing in harmony [Add to Longdo]
相安无事[xiāng ān wú shì, ㄒㄧㄤ ㄢ ˊ ㄕˋ, / ] to live together in harmony [Add to Longdo]
续弦[xù xián, ㄒㄩˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] to remarry (of a widow); a second wife; cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony [Add to Longdo]
融合[róng hé, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ, ] a mixture; an amalgam; fusion; welding together; be in harmony with (nature); harmonize with; fit in [Add to Longdo]
融然[róng rán, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄢˊ, ] in harmony; happy together [Add to Longdo]
融融[róng róng, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] in harmony; happy; warm relations [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] brag; harmony; make known [Add to Longdo]
调和[tiáo hé, ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / 調] harmonious; harmony [Add to Longdo]
调谐[tiáo xié, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˊ, / 調] to tune (e.g. wireless receiver); harmonious; to adjust to bring into harmony [Add to Longdo]
门当户对[mén dāng hù duì, ㄇㄣˊ ㄉㄤ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] (saying) social position and economic status be in harmony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmonic \Har*mon"ic\ (h[aum]r*m[o^]n"[i^]k), Harmonical
 \Har*mon"ic*al\ (-[i^]*kal), a. [L. harmonicus, Gr. "armoniko`s;
   cf. F. harmonique. See {Harmony}.]
   1. Concordant; musical; consonant; as, harmonic sounds.
    [1913 Webster]
 
       Harmonic twang! of leather, horn, and brass. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Relating to harmony, -- as melodic relates to
    melody; harmonious; esp., relating to the accessory sounds
    or overtones which accompany the predominant and apparent
    single tone of any string or sonorous body.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) Having relations or properties bearing some
    resemblance to those of musical consonances; -- said of
    certain numbers, ratios, proportions, points, lines,
    motions, and the like.
    [1913 Webster]
 
   {Harmonic interval} (Mus.), the distance between two notes of
    a chord, or two consonant notes.
 
   {Harmonical mean} (Arith. & Alg.), certain relations of
    numbers and quantities, which bear an analogy to musical
    consonances.
 
   {Harmonic motion}, the motion of the point A, of the foot of
    the perpendicular PA, when P moves uniformly in the
    circumference of a circle, and PA is drawn perpendicularly
    upon a fixed diameter of the circle. This is simple
    harmonic motion. The combinations, in any way, of two or
    more simple harmonic motions, make other kinds of harmonic
    motion. The motion of the pendulum bob of a clock is
    approximately simple harmonic motion.
 
   {Harmonic proportion}. See under {Proportion}.
 
   {Harmonic series} or {Harmonic progression}. See under
    {Progression}.
 
   {Spherical harmonic analysis}, a mathematical method,
    sometimes referred to as that of {Laplace's Coefficients},
    which has for its object the expression of an arbitrary,
    periodic function of two independent variables, in the
    proper form for a large class of physical problems,
    involving arbitrary data, over a spherical surface, and
    the deduction of solutions for every point of space. The
    functions employed in this method are called spherical
    harmonic functions. --Thomson & Tait.
 
   {Harmonic suture} (Anat.), an articulation by simple
    apposition of comparatively smooth surfaces or edges, as
    between the two superior maxillary bones in man; -- called
    also {harmonia}, and {harmony}.
 
   {Harmonic triad} (Mus.), the chord of a note with its third
    and fifth; the common chord.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmony \Har"mo*ny\ (h[aum]r"m[-o]*n[y^]), n.; pl. {Harmonies}
   (-n[i^]z). [F. harmonie, L. harmonia, Gr. "armoni`a joint,
   proportion, concord, fr. "armo`s a fitting or joining. See
   {Article}.]
   1. The just adaptation of parts to each other, in any system
    or combination of things, or in things intended to form a
    connected whole; such an agreement between the different
    parts of a design or composition as to produce unity of
    effect; as, the harmony of the universe.
    [1913 Webster]
 
   2. Concord or agreement in facts, opinions, manners,
    interests, etc.; good correspondence; peace and
    friendship; as, good citizens live in harmony.
    [1913 Webster]
 
   3. A literary work which brings together or arranges
    systematically parallel passages of historians respecting
    the same events, and shows their agreement or consistency;
    as, a harmony of the Gospels.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) A succession of chords according to the rules of
      progression and modulation.
    (b) The science which treats of their construction and
      progression.
      [1913 Webster]
 
         Ten thousand harps, that tuned
         Angelic harmonies.        --Milton.
      [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) See {Harmonic suture}, under {Harmonic}.
    [1913 Webster]
 
   {Close harmony}, {Dispersed harmony}, etc. See under {Close},
    {Dispersed}, etc.
 
   {Harmony of the spheres}. See {Music of the spheres}, under
    {Music}.
 
   Syn: {Harmony}, {Melody}.
 
   Usage: Harmony results from the concord of two or more
      strains or sounds which differ in pitch and quality.
      Melody denotes the pleasing alternation and variety of
      musical and measured sounds, as they succeed each
      other in a single verse or strain.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorough bass \Thor"ough bass`\ (Mus.)
   The representation of chords by figures placed under the
   base; figured bass; basso continuo; -- sometimes used as
   synonymous with {harmony}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top