ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไมตรีจิต

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไมตรีจิต-, *ไมตรีจิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ Episode #1.6 (1995)
Especially when we've been so hospitable.ขนาดพวกเรา มีไมตรีจิตให้ขนาดนี้ The Dreamers (2003)
A gesture, they said, of goodwill.เพื่อแสดงไมตรีจิต V for Vendetta (2005)
I would regard it as a mark of extreme favour if you would stoop to honour me with this next dance.ผมยินดีที่ได้ไมตรีจิตอันล้นเหลือนี้ Becoming Jane (2007)
You must be selfish, all of you are too kind-hearted.คุณควรที่จะห็นแก่ตัวเองบ้าง พวกคุณทั้งหมดเป็นคนมีไมตรีจิตที่ดีมากๆ Beethoven Virus (2008)
You reject my hospitality, refuse to wait in your cell, and now, you're going to insult me?ท่านปฏิเสธไมตรีจิตจากข้า ปฏิเสธที่จะรออยู่ในคุก และตอนนี้ The Gungan General (2009)
I wanna thank you for your hospitality.ผมอยากจะขอบคุณสำหรับไมตรีจิต Scratches (2009)
I was providing you with an alternative.ไมตรีจิตที่ฉันไม่เคยได้รับ ในสถานการณ์เดียวกัน The Cornhusker Vortex (2009)
Your kindness, your companionship.ความเตตาของฝ่าบาท, ความมีไมตรีจิตของฝ่าบาท Beauty and the Beast (2009)
Peace and goodwill towards all mammalsความสงบและไมตรีจิต ส่งไปถึงพี่น้องทุกตัว Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Well, hospitality isn't exactly our main concern.จริงๆแล้วความมีไมตรีจิต ไม่ใฃ่เรื่องหลักที่เรากังวลหรอก Run (2012)
Let's hope Mr. Jane remains so amiable when he wakes up in the morning with a pounding headache and time to think.มาหวังให้มิสเตอร์เจน จดจำไมตรีจิตของเขาได้ ตอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้า พร้อมกับอาการปวดหัวอย่างหนัก และมีเวลาให้คิด Red Dawn (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
comity(คอม'มะ) n มารยาทที่มีต่อกัน,ไมตรีจิตที่มีต่อกัน
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
couthie(คู'ธี) adj. เอื้อเฟื้อ,กรุณา,มีไมตรีจิต
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively

English-Thai: Nontri Dictionary
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถนาดี,ความนิยม
inhospitable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต
inhospitality(n) ความไม่ผาสุก,การไม่ต้อนรับ,ความไม่ยินดี,ความไม่มีไมตรีจิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top