ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -符-, *符*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, fú, ㄈㄨˊ] amulet, charm; mark, tag; to correspond to
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  付 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 1205

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: token; sign; mark; tally; charm
On-yomi: フ, fu
Radical: , Decomposition:   𥫗  
Rank: 1798

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] mark; sign; talisman; to seal; to correspond to; tally; symbol; written charm; to coincide; surname Fu #9,527 [Add to Longdo]
[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, ] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle #1,262 [Add to Longdo]
[fú hào, ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] symbol; mark; sign #8,631 [Add to Longdo]
[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to #12,233 [Add to Longdo]
[xiāng fú, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˊ, ] to match; to tally #12,881 [Add to Longdo]
[yīn fú, ㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] (music) note; phonetic component of a Chinese character; phonetic symbol; phonogram #19,849 [Add to Longdo]
[zì fú, ㄗˋ ㄈㄨˊ, ] word-symbol; character #27,949 [Add to Longdo]
护身[hù shēn fú, ㄏㄨˋ ㄕㄣ ㄈㄨˊ, ] a protecting talisman #37,830 [Add to Longdo]
标点[biāo diǎn fú hào, ㄅㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] punctuation; a punctuation mark #40,041 [Add to Longdo]
[fú zhòu, ㄈㄨˊ ㄓㄡˋ, ] a charm (religious object conferring blessing) #46,180 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ふごう, fugou] (n) สัญลักษณ์, เครื่องหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふごう, fugou] (n) sign; mark; symbol; code; (P) #5,784 [Add to Longdo]
号づけ[ふごうづけ, fugouduke] (n) encoding (act of encoding a signal) [Add to Longdo]
号ひずみ[ふごうひずみ, fugouhizumi] (n) signal distortion [Add to Longdo]
号ビット[ふごうビット, fugou bitto] (n) { comp } sign bit [Add to Longdo]
号フラグ[ふごうフラグ, fugou furagu] (n) { comp } sign flag [Add to Longdo]
号位置[ふごういち, fugouichi] (n) { comp } sign position [Add to Longdo]
号化[ふごうか, fugouka] (n, vs) encoding; coding [Add to Longdo]
号化10進;号化十進[ふごうかじっしん, fugoukajisshin] (n) { comp } coded decimal [Add to Longdo]
号化10進法;号化十進法[ふごうかじっしんほう, fugoukajisshinhou] (n) { comp } coded decimal notation [Add to Longdo]
号化画像[ふごうかがぞう, fugoukagazou] (n) { comp } coded image [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two second-class tickets to A, please.A市までの2等の切を2枚ください。
You may give the ticket to whomever you like.あなたの好きな人なら誰にでもその切をあげてよろしい。
You bought the ticket for the train?あなたは、電車の切を買いましたね?
You must stand in a line to buy the ticket.あなたはその切を買うために、列に並ばなければなりません。
No. You have to buy one at the office.いいえ、切売場で買わなければなりません。
Our uncle bought us movie tickets.おじさんは私たちに映画の切を買ってくれた。
This ticket admits two persons.この切で2名入場できます。
This ticket will admit two persons free.この切では2人無料で入場できる。
Can I see the special exhibit with this ticket?この切で特別展をみられますか。
The ticket admits two persons.この切で二人入れる。
Could you change the departure date for this ticket?この切の出発日を変更できますか。
This ticket is good for three days.この切は3日間有効です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Well, sort of fits into the picture.[CN] -为了合此时此刻的情况而已 Night Train to Munich (1940)
I want to change my ticket. I'm leaving in two days' time.[JP] の変更を 出発は2日後だ Nostalgia (1983)
French stamps, printed in London.[JP] ロンドンで印刷されたフランス切 La Grande Vadrouille (1966)
With our combined strength... we can end this destructive conflict... and bring order to the galaxy.[JP] 我らの力を合わせれば... この争いに終止を打ち... 銀河に秩序をもたらすのだ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I've covered beer mob killings and race riots since I was a tot without even a rabbit's foot.[CN] 我曾采访群众暴动,不用护身 Foreign Correspondent (1940)
The rifle we found isn't the one. The slugs don't check.[CN] 我们找到的枪不对 子弹不 'G' Men (1935)
I'm a greek subject, but my passport is in order.[CN] 我是希腊人 但我的护照是合手续的 The Mask of Dimitrios (1944)
He got a ticket to Hell?[JP] チャナード先生が地獄行きの切を持ってるの? Hellbound: Hellraiser II (1988)
I got obsessed with the coat, you saw the platform ticket.[JP] コートの事ばかり考えていて... 。 切の件はそういう事だ。 Live for Life (1967)
Expresses your personality completely.[CN] 完全合你的性格 - 很高兴你喜欢这儿 The Whole Town's Talking (1935)
When you show them someone who looks the same as they... they just don't believe you.[CN] 当你呈现出的特征合他们最初的预期时... 他们一定不会相信你. When Strangers Marry (1944)
You see, I've got to know all that happened, so I can be sure the parts that don't fit are covered up.[CN] 我必须知道详情 才能掩饰好不合的细节 The Maltese Falcon (1941)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ふごう, fugou] coded character set, code [Add to Longdo]
号ビット[ふごうびっと, fugoubitto] sign bit [Add to Longdo]
号フラグ[ふごうフラグ, fugou furagu] sign flag [Add to Longdo]
号位置[ふごういち, fugouichi] sign position [Add to Longdo]
号化[ふこうか, fukouka] encoding (vs) [Add to Longdo]
号化10進[ふごうか10しん, fugouka 10 shin] coded decimal [Add to Longdo]
号化10進法[ふごうか10しんほう, fugouka 10 shinhou] coded decimal notation [Add to Longdo]
号化画像[ふごうかがぞう, fugoukagazou] coded image [Add to Longdo]
号化形式[ふごうかけいしき, fugoukakeishiki] coded form [Add to Longdo]
号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] Encoded Information Type, EIT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] ZEICHEN, MARKIERUNG, AMULETT [Add to Longdo]
[ふごう, fugou] Zeichen, Marke, Symbol [Add to Longdo]
[ふごう, fugou] Zusammentreffen, Entsprechung, Uebereinstimmung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top