ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戶-, *戶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[戶, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: Decomposition: 尸 (shī ) 
Etymology: [pictographic] A door swinging on its hinge

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用户[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, / ] a household; door; family, #972 [Add to Longdo]
账户[zhàng hù, ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, / ] a bank account, #3,522 [Add to Longdo]
农户[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
窗户[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] window, #6,366 [Add to Longdo]
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
户外[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor, #7,274 [Add to Longdo]
门户[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That your client had no right.[CN] 你的客也沒權利 Adam's Rib (1949)
What's that? It's on the joint account.[CN] 存在共同帳 Adam's Rib (1949)
But I walked here once when I was ten and peered in at the windows.[CN] 但我在10歲的時候有次來過 從窗外往裏看 The Uninvited (1944)
Then the window was left open.[CN] 那窗就是開著的 The Uninvited (1944)
Glad to hear there'll be folk in it again.[CN] 很高興聽說它又有新住 The Uninvited (1944)
Counselor, how long have you known your client?[CN] 律師,你認識你的客有多久了? North by Northwest (1959)
- Mending a coat. Put it on mine.[CN] 請放在我的帳 Adam's Rib (1949)
That window - it's like a cucumber frame.[CN] 那窗,就像一個鍾黃瓜的架子 The Uninvited (1944)
I could have left by the window, unnoticed, but I risked being discovered.[CN] 我本來可以悄悄的從窗出去, 沒人知道, 但我還是冒著被抓的風險來見你. Grand Hotel (1932)
Rick, the window![CN] 裏克,你看窗 The Uninvited (1944)
- She's a floozy.[CN] 他是個暴發 À Nous la Liberté (1931)
Rick, look at that lamb of a window![CN] 裏克,看那扇窗! The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top