ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uniformity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uniformity-, *uniformity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uniformity(n) การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน, ความเป็นแบบเดียวกัน, ลักษณะที่สอดคล้องกัน, ความพร้อมเพรียงกัน, สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity, unity

English-Thai: Nontri Dictionary
uniformity(n) เครื่องแบบ, ความเหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uniformity of natureภาวะเอกรูปแห่งธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uniformityBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสม่ำเสมอ(n) regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai Definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เอกรูป(n) uniformity, Thai Definition: รูปแบบอย่างเดียวกัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [ f ]
ความเป็นรูปแบบเดียวกัน[khwām pen rūpbaēp dīokan] (n, exp) EN: uniformity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
uniformity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uniformity

WordNet (3.0)
uniformity(n) a condition in which everything is regular and unvarying
uniformity(n) the quality of lacking diversity or variation (even to the point of boredom), Syn. uniformness, Ant. nonuniformity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Uniformity

n. [ L. uniformitas: cf. F. uniformité. ] 1. The quality or state of being uniform; freedom from variation or difference; resemblance to itself at all times; sameness of action, effect, etc., under like conditions; even tenor; as, the uniformity of design in a poem; the uniformity of nature. [ 1913 Webster ]

2. Consistency; sameness; as, the uniformity of a man's opinions. [ 1913 Webster ]

3. Similitude between the parts of a whole; as, the uniformity of sides in a regular figure; beauty is said to consist in uniformity with variety. [ 1913 Webster ]

4. Continued or unvaried sameness or likeness. [ 1913 Webster ]

5. Conformity to a pattern or rule; resemblance, consonance, or agreement; as, the uniformity of different churches in ceremonies or rites. [ 1913 Webster ]


Act of Uniformity (Eng. Hist.), an act of Parliament, passed in 1661, prescribing the form of public prayers, administration of sacraments, and other rites of the Established Church of England. Its provisions were modified by the “Act of Uniformity Amendment Act, ” of 1872.
[ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
統一[とういつ, touitsu] (n, vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P) #1,007 [Add to Longdo]
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na, n-adv, n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P) #13,230 [Add to Longdo]
均一[きんいつ(P);きんいち, kin'itsu (P); kin'ichi] (adj-na, n, adj-no) uniformity; equality; (P) #16,087 [Add to Longdo]
均等[きんとう, kintou] (adj-na, n) equality; uniformity; evenness; (P) #19,781 [Add to Longdo]
ユニフォーミティー[yunifo-mitei-] (n) uniformity [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
画一(P);劃一[かくいつ, kakuitsu] (adj-na, n) uniformity; standardization; standardisation; (P) [Add to Longdo]
画一思考[かくいつしこう, kakuitsushikou] (n) uniformity of thought; uniform thinking [Add to Longdo]
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power [Add to Longdo]
均整(P);均斉(P)[きんせい, kinsei] (n) symmetry; balance; proportion; uniformity; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top