ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประนีประนอม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประนีประนอม-, *ประนีประนอม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประนีประนอม(adj) compromising, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม, Example: ผู้นำชาติอาหรับทุกชาติต่างยอมรับหนทางประนีประนอมเกี่ยวกับปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลาง, Thai Definition: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ประนีประนอม(v) compromise, See also: come to terms with, reconcile, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม, Example: ประธานาธิบดีอิยิปต์พยายามประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอให้จัดตั้งกองกำลังของสันนิบาตอาหรับ, Thai Definition: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ประนีประนอม(v) compromise, See also: conciliate, reconcile, Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย, Example: คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประนีประนอมก. ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน.
ประนีประนอมยอมความน. ชื่อสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้ Mad Max (1979)
Now what I would like to do is to come to some compromise over the new--ทีนี้ สิ่งที่ผมอยากทำก็คือ ประนีประนอมเรื่องกฎหมายใหม่ Gandhi (1982)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
The time is out of joint!จบสิ้นแล้วกับการประนีประนอม Pola X (1999)
Did she buy that?พอจะประนีประนอมได้มั้ยที่ IMF? Mission: Impossible III (2006)
COMPROMISE. THAT WASN'T SO HARD, WAS IT?คงต้องยอมประนีประนอมสินะ Poison Ivy (2007)
Why don't you know how to compromise?นี่เธอไม่รู้จักการประนีประนอมรึไง 9 Ends 2 Out (2007)
I thought it was about rapping people on the knuckles and sending them on their way.ฉันคิดว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพูดประนีประนอม -แล้วส่งพวกเขาออกไป Hot Fuzz (2007)
Oh, all right. The teddy bear has been compromised.โอ้ ตกลงว่า เจ้าหมีเท็ดดี้คงอยากประนีประนอม The Nanny Diaries (2007)
claire's not one of you.คุณประนีประนอมสิ่งที่เรากำลังทำ Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Sir.เราจะคอยเฝ้าระวัง เราจะไม่ประนีประนอม Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
I have worked out a compromise that will solve all of this.ฉันคิดออกแล้วว่าเราจะประนีประนอมกันได้ยังไง Ghosts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประนีประนอม[pranīpranøm] (v) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile  FR: transiger ; composer
ประนีประนอม[pranīpranøm] (x) EN: compromising

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compromise(vi) ประนีประนอม
compromise(vt) ประนีประนอม
compromise with(phrv) ประนีประนอมกับ, See also: ทำสัญญากับ
reconcile(vt) ทำให้ปรองดองกัน, See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย, Syn. conciliate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
compound(คอม'เพาน์ดฺ) { compounded, compounding, compounds } n. บริเวณบ้าน, บริเวณล้อมรั้ว, สารประกอบ, คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน, ประกอบเป็นสารประกอบ, ตกลงไม่เอาเรื่อง, คิดดอกเบี้ยทบต้น, เพิ่ม, เสริม. vi. ต่อรอง, ประนีประนอม, ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม, การยอมรับ, การตกลงกันได้, สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม, ยอม, เป็นอันตราย, เป็นภัยต่อ, พัวพัน. vi. ประนีประนอม, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
conciliate(คันซิล'ลีเอท) { conciliated, conciliating, conciliates } vt. ไกล่เกลี่ย, ทำให้ปรองดองกัน, ผูกไมตรี, ชนะใจ, ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease, placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ทำให้ปรองดองกันได้, ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
dissociable(ดิไซ'ชีอะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกจากกันได้, ไม่ชอบการสังคม, ซึ่งประนีประนอมกันไม่ได้., See also: dissociability n. ดูdissociable, Syn. separable, Ant. join, compromise
half measureวิธีการประนีประนอม
halfwayadj. กึ่งทาง, กลางคัน, เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม, อะลุ้มอล่วย., Syn. almost, nearly
hard-lineadj. ยึดมั่นในหลักการ, ไม่ยินยอม, ไม่ประนีประนอม, Syn. unyielding
hard-shelladj. ซึ่งมีเปลือกแข็ง, ดื้อรั้น, ไม่อ่อนข้อ, ไม่ประนีประนอม., Syn. hard-shelled, rigid, uncompromising

English-Thai: Nontri Dictionary
compromise(n) การประนีประนอม, การยอมความ, การออมชอม, การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม, ยอมความ, ยอมอ่อนข้อ, ออมชอม, อะลุ้มอล่วย
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน, ไกล่เกลี่ย, ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน, ซึ่งผูกไมตรี
mediate(vi, vt) ไกล่เกลี่ย, เป็นสื่อ, เข้ากล่อม, ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย, การเป็นสื่อ, การประนีประนอม
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม
reconciliation(n) การประนีประนอม, การคืนดี, การไกล่เกลี่ย
temper(n) สารเจือปน, อารมณ์, นิสัย, การประนีประนอม, ทางสายกลาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
和解[わかい, wakai] (vt) ประนีประนอม, ยอมความ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
妥協[だきょう, dakyou] (n, vt) ประนีประนอม

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top