Search result for

*china*

(406 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: china, -china-
Possible hiragana form: *ちな*
English-Thai: Longdo Dictionary
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
china[N] เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. chinaware, porcerlain
China[N] จีน, See also: เมืองจีน, ประเทศจีน
China[N] ประเทศจีน, See also: จีน, เมืองจีน
china[SL] เพื่อน (คำเรียก), See also: สหาย
Chinaman[N] คนจีน, Syn. Chinese person
trichina[N] พยาธิตัวจี๊ด
trichina[N] พยาธิตัวกลม
China Sea[N] ท้องทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
Chinatown[N] ชุมชนคนจีนในต่างแดน
chinaware[N] เครื่องลายคราม, Syn. china
Indochina[N] แหลมอินโดจีน, See also: คาบสมุทรอินโดจีน
Indochina[N] อินโดจีน (มีพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและแหลมมลายู)
machinate[VI] วางแผนการ
machinate[VT] วางแผนการ
trichinae[N] คำนามพหูพจน์ของ trichina
trichinas[N] คำนามพหูพจน์ของ trichina
china clay[N] ดินขาว, See also: ดินขาวใช้ทำกระเบื้อง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Syn. kaolin, porcelain clay
machinable[ADJ] ซึ่งทำงานด้วยเครื่องจักร
machination[N] การวางแผนการ, Syn. scheme, plot, maneuver, plot
Great Wall of China[N] กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร), Syn. Great Wall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
china(ไช'นะ) n. เครื่องเคลือบดินเผา,เครื่องลายคราม
china barkเปลือกต้นซิงโคนา
china clayn. ดินที่ใช้ทำเครื่องดินเผา
china sean. ทะเลจีนตอนใต้ร่วมกับทะเลจีนด้านตะวันออก
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
echinateadj. มีหนาม
echinatedadj. มีหนาม
indo-china(อิน'โดไช'นะ) n. อินโดจีน (ประกอบด้วย เวียดนาม,ลาว,เขมร,ไทย,พม่า,มาเลเซียและสิงคโปร์), Syn. Farther India
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย
nationalist chinaไต้หวัน,จีนคณะชาติ
red chinan. สาธารณรัฐประชาชนจีน (คอมมิวนิสต์), Syn. China

English-Thai: Nontri Dictionary
China(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา
chinaman(n) คนจีน,ชาวจีน,เจ๊ก
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blanc de chine; china whiteเครื่องถ้วยกระเบื้องขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone chinaเครื่องกระเบื้องกระดูก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
china; chinawareเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
china clayไชนาเคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
china stoneไชนาสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
china white; blance de chineเครื่องถ้วยกระเบื้องขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deus ex machinaเทวดามาโปรด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
echinateมีหนามทู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow River (China) แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Yellow River Watershed (China) ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Yunnan Sheng (China) ยูนนาน (จีน) [TU Subject Heading]
Chinaจีน [TU Subject Heading]
China, Southeastจีน (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
China, Southwestจีน (ภาคตะวันตกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Communes (China)สหคามประชาชนแบบจีน [TU Subject Heading]
Echinacea (Plants)อิชินาเชีย (พืช) [TU Subject Heading]
Everest, Mount (China and Nepal)ยอดเขาเอเวอเรสต์ (จีนและเนปาล) [TU Subject Heading]
Forbidden City (Beijing, China)พระราชวังต้องห้าม [TU Subject Heading]
Great Wall of China (China)กำแพงเมืองจีน [TU Subject Heading]
Hong Kong (China)ฮ่องกง (จีน) [TU Subject Heading]
Indochinaอินโดจีน [TU Subject Heading]
Manchuria (China)แมนจูเรีย (จีน) [TU Subject Heading]
Nanjing (Jiangsu Sheng, China)หนานจิง (เจียงสู, จีน) [TU Subject Heading]
Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Shen, China, 1937การสังหารหมู่ที่นานกิง, หนานจิง, เจียงสู, จีน, ค.ศ. 1937 [TU Subject Heading]
Shanxi Sheng (China)ชานซี (จีน) [TU Subject Heading]
South China Seaทะเลจีนใต้ [TU Subject Heading]
Tibet (China)ทิเบต (จีน) [TU Subject Heading]
ASEAN Finance and Central Bank Deputies + 3 (China, Japan and Republic of Korea)การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนกับผู้แทนจาก จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี [การทูต]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
ASEAN - China, Japan and the Republic of Korea Relationshipความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธาณรัฐเกาหลี เป็นกลไกความร่วมมือใหม่ที่เริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งผู้นำของ อาเซียน จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ได้พบกันเป็นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยในปี พ.ศ. 2542 ผู้นำอาเซียน+3 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Joint Statement on East Asia Cooperation) เป็นหลักการพื้นฐานของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง [การทูต]
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน เป็นความริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลไกประกอบด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาภาค เอกชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ (GMS) [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษา สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค [การทูต]
China Clayดินเหนียว [การแพทย์]
China Manคนจีน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinawareเครื่องลายคราม
deus ex machina (n ) พระเอกขี่ม้าขาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
China.ประเทศจีน Gimme Some Truth (2009)
China?ChinaThe Way We Were (1973)
- China cupid, sir.- ตุ๊กตากามเทพกระเบื้องเคลือบครับ Rebecca (1940)
The fact is, I broke the china cupid.ฉันเป็นคนทําตุ๊กตานั่นเเตกเอง Rebecca (1940)
He took her down to Chinatownเขาพาเธอไปที่ชุมชนคนจีน The Blues Brothers (1980)
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Now, when Viet Nam falls, is China Next?ถ้าเวียดนามล่มสลายแล้ว จีนจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่า? Dirty Dancing (1987)
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ Bloodsport (1988)
Goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China.ไปทางกลับไปที่สัญญาเช่าเดิมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน Bloodsport (1988)
When I was nine years old, my mother's version of believing in me was believing that I could be anything, anything she wanted, the best piano prodigy this side of China.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ แบบการเชื่อของแม่ฉันในตัวฉัน... ก็คือการเชื่อว่าฉันสามารถเป็นได้ทุกอย่าง ทุกอย่างที่เธอต้องการ The Joy Luck Club (1993)
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์ The Joy Luck Club (1993)
I'm not your slave. This isn't China.หนูไม่ใช่ทาสของแม่นะ ที่นี่ไม่ใช่เมืองจีน The Joy Luck Club (1993)
Then I wish I were dead, like them, the babies that you killed in China!งั้นหนูก็อยากจะตาย เหมือนพวกเขา เด็กๆที่แม่ฆ่าในเมืองจีน The Joy Luck Club (1993)
My mother had once told me this strange story, what happened to her in China.แม่ฉันเคยเล่าให้ฉันฟังครั้งหนึ่ง เป็นเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นกับแม่ตอนอยู่เมืองจีน The Joy Luck Club (1993)
You must come to China and meet them and tell them all about their mother.แล้วเล่าเรื่องแม่ของพวกเขาให้พวกเขาฟัง The Joy Luck Club (1993)
Then she never go to China, never go to see her sister.งั้นเธอก็จะไม่ยอมไปเมืองจีน ไม่ได้ไปพบกับพวกพี่สาวของเธอเลย The Joy Luck Club (1993)
June's so happy, going to China, see her sisters at last.จูนมีความสุขมากที่จะได้ไปเมืองจีน ในที่สุดก็จะได้พบกับพี่สาวของเธอ The Joy Luck Club (1993)
But what I had done in China was always with me.แต่สิ่งที่ฉันทำลงไปในเมืองจีนยังคงอยู่กับฉัน The Joy Luck Club (1993)
But she would never talk about it except to say that she had been married to a bad man in China.แต่เธอไม่ยอมจะพูดถึงมัน... เว้นแต่เรื่องที่เธอเคย แต่งงานกับผู้ชายเลวๆในเมืองจีน The Joy Luck Club (1993)
I bet the twins are in China right now, dreaming about their little American sister.หนูว่าพวกฝาแฝดในเมืองจีนตอนนี้ คงกำลังฝัน ถึงน้องสาวชาวอเมริกันของพวกเขาแน่ๆ The Joy Luck Club (1993)
Well, take all of this love with you to China tonight.เก็บเอาความรักทั้งหมดที่นี่ ไปเมืองจีนกับเธอด้วยนะคืนนี้ The Joy Luck Club (1993)
You know I write letter to your sisters telling them how happy you are to find them, how happy you are you go to China to see them...เธอรู้ว่าป้าเขียนจดหมายไปหาพวกพี่สาวเธอ... บอกว่าเธอดีใจแค่ไหนที่หาพวกเขาเจอ เธอดีใจขนาดไหน ที่จะได้ไปเมืองจีนเพื่อพบพวกเขา... The Joy Luck Club (1993)
Old photos of Mom in China.รูปเก่าๆของแม่ตอนอยู่เมืองจีน The Joy Luck Club (1993)
It's good luck for China.นำโชคดีสำหรับเมืองจีน The Joy Luck Club (1993)
Malky was makin' a buy for us from the Chinaman.มัลกี้ ติดต่อกับคนจีนให้เรา Léon: The Professional (1994)
Boom, shoots the Chinaman dead in two seconds.ยิงคนจีนตายในสองวินาที Léon: The Professional (1994)
If Butch goes to Indochina, I want a nigger hiding in a bowl of rice... ready to pop a cap in his ass.ถ้าบุทช์ไป lndochina ฉันต้องการดำซ่อนตัวอยู่ในชามข้าว ... พร้อมที่จะปรากฏหมวกในตูดของเขา Pulp Fiction (1994)
What interesting china!สิ่งที่ประเทศจีนที่น่าสนใจ! The Birdcage (1996)
And his decadent china. I've seen it all before.และจีนเสื่อมของเขา ฉันได้เห็นมันทั้งหมดก่อน The Birdcage (1996)
Can we hear all the way to China?เราสามารถได้ยิน ทุกวิธีการที่ประเทศจีน? Contact (1997)
India and China and Baltimore.อินเดีย จีน บัลติมอร์ Good Will Hunting (1997)
Then on to China, see if I can find some work there.แล้วเข้าจีน หางานทำแถวนั้น Seven Years in Tibet (1997)
Communism soldier come from China. Very nice.ทหารคอมมิวนิสต์เข้ามาจากจีน ใจดีมากเลย Seven Years in Tibet (1997)
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army.กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน Seven Years in Tibet (1997)
The rumor is that the Communists have taken over... the whole of North and Central China.มีข่าวลือว่าคอมมิวนิสต์ เข้ายึดครอง จีนตอนเหนือและตอนกลางไว้หมดแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
Ngawang keeps me up-to-date on all China's war news.นาวางแจ้งข่าวเรื่อง สงครามจีนให้ฟังตลอด Seven Years in Tibet (1997)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
Have a safe and pleasant journey back to China.ขอให้เดินทางกลับจีน อย่างปลอดภัย Seven Years in Tibet (1997)
May you have a safe and pleasant journey back to China.ขอให้เดินทางกลับจีน อย่างปลอดภัย Seven Years in Tibet (1997)
- of the great family of new China.- "ในครอบครัวอันยิ่งใหญ่ของจีน" Seven Years in Tibet (1997)
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง Seven Years in Tibet (1997)
The china had never been used.จานชามยังไม่เคยได้ใช้ Titanic (1997)
These people from Duval's have given us some figures... as the government of China.คนของดูวัลให้ราคาคร่าว ๆไว้ และรัฐบาลจีนก็ให้ราคาไว้เหมือนกัน The Red Violin (1998)
Our thanks to the government of China... for entrusting us with this marvelous collection.ทางเราขอขอบคุณต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจมอบชุดสะสมสูงค่านี้ The Red Violin (1998)
I checked my schedule and I'm in Chinatown tomorrow at three.จาก แลนเซท-เพอร์ซี่ ฉันกำลังดูตารางเวลา พรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์ ประมาณสามโมง Pi (1998)
If you're in China and you want Chinese food...ถ้าคุณอยู่ในเมืองจีน แล้วคุณต้องการอาหารจีน... The Story of Us (1999)
Not as many as Emperor of China, but he did not spend half of life in monastery.ถึงอย่างไรก็ไม่ถึงกับจักพรรดิจีนหรอก, แต่ พระองค์ไม่ใช้ครึ่งหนึ่งของชีวิตในสำนักสงฆ์. Anna and the King (1999)
French Indochina grows stronger and more aggressive.French Indochina grows stronger and more aggressive. Anna and the King (1999)
It's, like, official state china of the Third Reich.มาจากจีน เหมือนรัฐที่สามของนาซี American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chinaAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
chinaAll I know is that he came from China.
chinaAnticipate a trip to China.
chinaAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
chinaAre you going to pay a visit to China this fall?
chinaBeauty in China was associated with wealth.
chinaChina and Japan differ in many points.
chinaChina is about twenty-five times as large as Japan.
chinaChina is leading exporter of arms.
chinaChina is much larger than Japan.
chinaChina is rich in natural resources.
chinaChina is the largest country in Asia.
chinaChina is twenty times as large as Japan.
chinaChina's desert support more people than are in Japan.
chinaCompared with America or China, Japan is a small country.
chinaEnglish is studied in China too.
chinaFamous china is on display.
chinaFootball was played in China in the second century.
chinaForeign direct investments in China amounted to $3 billion last year.
chinaGreat pandas live only in China.
chinaHe got four dolls, of which three were made in China.
chinaHe had come back from China.
chinaHe is an authority on China.
chinaHe is eager to go to China.
chinaHe is familiar with what is going on in China.
chinaHe is leaving for China on an inspection tour next month.
chinaHe went to China as a soldier, never to come back.
chinaHe will set out for China tomorrow.
chinaHe wrote a book on china.
chinaHe wrote a lot of books on China.
chinaHopefully, we will enjoy our China trip.
chinaHow do I get to Chinatown?
chinaHowever in China they don't use a word for "human rights," but instead express it as "fundamental rights".
chinaI came to Japan from China.
chinaIf you travel in China it is best to go with a guide.
chinaI had never seen a panda until I went to China.
chinaI have another friend in China.
chinaI'll set out for China next week.
chinaIn 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.
chinaIn China, they celebrate New Year by the lunar calendar.
chinaIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
chinaI suggested to my father that Kumiko study in china.
chinaIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
chinaI trust that China will go on to take a more active part.
chinaJapan and China differ from each other in many ways.
chinaJapan has diplomatic relations with China.
chinaJapan imports raw materials from China and exports finished products to it.
chinaJapan is to the east of China.
chinaJapan surpasses China in economic power.
chinaMany things were brought to Japan from China.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณรัฐประชาชนจีน[N] The Republic of China, Syn. ประเทศจีน, เมืองจีน
เกาลิน[N] Kaolin, See also: china clay, Syn. เกาเหลียง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: ดินเกาลินเกิดจากจากการแปรสภาพของหินแกรนิตเป็นหินฟันม้า มีความบริสุทธิ์สูง, Thai definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เกาเหลียง[N] Kaoliang, See also: china clay, sorghum, Syn. เกาลิน, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: เครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องต้องเตรียมดินขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีส่วนผสมของดินประกอบด้วย หินควอตซ์ ดินเกาเหลียง ดินเหนียวขาว, Thai definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เครื่องลายคราม[N] Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
เครื่องกระเบื้อง[N] chinaware, See also: porcelain, Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Count unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องเคลือบ[N] porcelain, See also: chinaware, Syn. เครื่องลายคราม, Example: สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก
ตัวจี๊ด[N] trichina, See also: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae), Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้น ๆ ของคน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ตัวจี๊ด[N] trichina, See also: Gnathostoma spinigerum, Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้นๆ ของคน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ประเทศจีน[N] People's Republic of China, See also: China, Syn. เมืองจีน, จีน, Example: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม
เซน[N] Zen, See also: a form of Buddhism which originated in China and was developed in Japan, stating that one, Syn. นิกายเซน, Example: นิกายเซน มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้, Thai definition: นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แพร่หลายในจีนและญี่ปุ่น เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน โดยการทำสมาธิและใช้ปัญญาขบคิดปริศนาธรรม
จีน[N] China, Syn. เมืองจีน, ประเทศจีน, Example: ปัญญาชนเหล่านี้ได้เป็นแกนกลางของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในจีน, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย
จีนแดง[N] Red China, See also: People's Republic of China, Syn. จีนคอมมิวนิสต์, Example: เขารวมกลุ่มกันเพื่อค้าขายกับจีนแดง
ดินเกาลิน[N] kaolin, See also: China clay, Syn. ดินเกาเหลียง
ดินเกาเหลียง[N] kaolin, See also: China clay, Syn. ดินเกาลิน
ต้นแก้ว[N] China box-tree, See also: Marraya paniculata, Example: ต้นแก้วออกดอกจนขาวไปหมดทั้งต้น, Count unit: ต้น
ลื้อ[N] certain Thai tribe in South China and North Thailand, Syn. ไทยลื้อ, Thai definition: คนไทยพวกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ดินเกาเหลียง[n. exp.] (din kaolīeng) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
ดินเกาลิน[n. exp.] (din kaolin) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
อินโดจีน [n. prop.] (Indōjīn) EN: Indochina   FR: Indochine [f]
อินโดจีน ฝรั่งเศส[n. prop.] (Indōjīn Farangsēt) EN: French Indochina   
จีน[n. prop.] (Jīn ) EN: China   FR: Chine [f]
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
เกาลิน[n.] (kaolin) EN: kaolin ; china clay   FR: kaolin [m]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [n. prop.] (Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China   
แหลมอินโดจีน[n. prop.] (laēm Indōjīn) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina   FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]
เมืองจีน[n. prop.] (meūang Jīn ) EN: China   FR: Chine [f]
นิยมจีน[X] (niyom jīn) EN: pro-China   FR: pro-chinois
ประเทศจีน[n. prop.] (Prathēt Jīn ) EN: People's Republic of China ; China   FR: Chine [f] ; République populaire de Chine [f]
สายการบินแอร์ไชน่า[TM] (Sāikānbin Aē Chainā) EN: Air China   FR: Air China
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Chaina Aēlai) EN: China Airlines   FR: China Airlines [f] ; China [f]
สำเพ็ง[n. prop.] (Sampheng) EN: Sampheng ; Bangkok's Chinatown   FR: Sampheng ; quartier chinois de Bangkok [m] ; Chinatown (Bangkok)
สาธารณรัฐประชาชนจีน[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāchon Jīn) EN: Republic of China   FR: République populaire de Chine [f]
ทะเลจีนใต้[n. prop.] (Thalē Jīn Tāi) EN: South China Sea   FR: mer de Chine méridionale [f]
ทะเลจีนตะวันออก[n. prop.] (Thalē Jīn Tawan Øk) EN: East China Sea   FR: mer de Chine Orientale [f]
เยาวราช[n. prop.] (Yaowarāt) EN: Yaorawat ; Bangkok's Chinatown   FR: Yaowarat ; la Chinatown de Bangkok ; Quartier chinois de Bangkok [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINA    CH AY1 N AH0
CHINA'S    CH AY1 N AH0 Z
CHINATOWN    CH AY1 N AH0 T AW2 N
INDOCHINA    IH2 N D OW0 CH AY1 N AH0
TRANCHINA    T R AA0 N K IY1 N AH0
MACHINATION    M AE2 SH AH0 N EY1 SH AH0 N
MACHINATIONS    M AE2 SH AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
China    (n) (ch ai1 n @)
china    (n) (ch ai1 n @)
Indochina    (n) (i1 n d @ ch ai1 n @)
chinaware    (n) (ch ai1 n @ w e@ r)
machination    (n) (m a2 k i n ei1 sh @ n)
china-closet    (n) - (ch ai2 n @ - k l o1 z i t)
machinations    (n) (m a2 k i n ei1 sh @ n z)
china-closets    (n) - (ch ai2 n @ - k l o1 z i t s)
crackle-china    (n) - (k r a1 k l - ch ai n @)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

German-Thai: Longdo Dictionary
Chinakohl(n) |der| ผักกาดขาว
China(uniq) ประเทศจีน, See also: Related: chinesisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biskuitporzellan {n}biscuit china; bisque [Add to Longdo]
China, das Reich der MitteCathay [Add to Longdo]
Fritteporzellan {n}; Weichporzellan {n}soft paste china [Add to Longdo]
Intrigant {m}machinator [Add to Longdo]
Intrige {f} | Intrigen {pl}machination | machinations [Add to Longdo]
Kaolin {n} [min.]china clay [Add to Longdo]
unglasierte Keramik {f}; Schrühware {f}biscuit; biscuit ware; biscuit china [Add to Longdo]
Knochenporzellan {n}bone china [Add to Longdo]
Kobaltblau {n}china blue [Add to Longdo]
Machenschaften {pl}machination [Add to Longdo]
Porzellan {n}china; chinaware [Add to Longdo]
Porzellanaufglasurfarbe {f}china paint [Add to Longdo]
Porzellanmalerei {f}painting on porcelain; china paint [Add to Longdo]
Trichine {f}trichina [Add to Longdo]
automatisch; maschinisierbarmachinable [Add to Longdo]
intrigieren | intrigierend | intrigiertto machinate | machinating | machinated [Add to Longdo]
Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. [übtr.]He behaves like a bull in a china shop. [Add to Longdo]
Chinadommel {f} [ornith.]Chinese Little Bittern [Add to Longdo]
Chinabuschwachtel {f} [ornith.]Rickett's Hill Partridge [Add to Longdo]
Chinasittich {m} [ornith.]Lord Derby's Parakeet [Add to Longdo]
Chinabülbül {m} [ornith.]Chinese Bulbul [Add to Longdo]
Chinasingdrossel {f} [ornith.]Mongolian Song Thrush [Add to Longdo]
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler [Add to Longdo]
China-Beutelmeise {f} [ornith.]Chinese Penduline Tit [Add to Longdo]
Chinakleiber {m} [ornith.]Chinese Nuthatch [Add to Longdo]
Chinagrünling {m} [ornith.]Oriental Greenfinch [Add to Longdo]
China [geogr.]China (cn) [Add to Longdo]
Shanghai (Stadt in China)Shanghai (city in China) [Add to Longdo]
Beijing; Peking (Hauptstadt von China)Beijing (capital of China) [Add to Longdo]
Xianggang; Hong Kong, Victoria (Stadt in China)Xianggang; Hong Kong, Victoria (city in China) [Add to Longdo]
Tianjin (Stadt in China)Tianjin (city in China) [Add to Longdo]
Wuhan (Stadt in China)Wuhan (city in China) [Add to Longdo]
Chongqing (Stadt in China)Chongqing (city in China) [Add to Longdo]
Harbin (Stadt in China)Harbin (city in China) [Add to Longdo]
Shenyang (Stadt in China)Shenyang (city in China) [Add to Longdo]
Guangzhou; Kanton (Stadt in China)Guangzhou; Kanton (city in China) [Add to Longdo]
Chengdu (Stadt in China)Chengdu (city in China) [Add to Longdo]
Changchun (Stadt in China)Changchun (city in China) [Add to Longdo]
Qingdao (Stadt in China)Qingdao (city in China) [Add to Longdo]
Nanjing (Stadt in China)Nanjing (city in China) [Add to Longdo]
Xi'an (Stadt in China)Xi'an (city in China) [Add to Longdo]
Dalian; Lüda (Stadt in China)Dalian (city in China) [Add to Longdo]
Jinan (Stadt in China)Jinan (city in China) [Add to Longdo]
Hangzhou (Stadt in China)Hangzhou (city in China) [Add to Longdo]
Zhengzhou (Stadt in China)Zhengzhou (city in China) [Add to Longdo]
Shijiazhuang (Stadt in China)Shijiazhuang (city in China) [Add to Longdo]
Taiyuan (Stadt in China)Taiyuan (city in China) [Add to Longdo]
Changsha (Stadt in China)Changsha (city in China) [Add to Longdo]
Kunming (Stadt in China)Kunming (city in China) [Add to Longdo]
Nanchang (Stadt in China)Nanchang (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[, akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid [Add to Longdo]
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
インドシナ戦争[インドシナせんそう, indoshina sensou] (n) (See ベトナム戦争) (first) Indochina War (1946-1954) [Add to Longdo]
ココノホシギンザメ[, kokonohoshiginzame] (n) Hydrolagus barbouri (species of cartilaginous fish found in the Sea of Japan and East China Sea) [Add to Longdo]
シナ海[シナかい, shina kai] (n) China Sea [Add to Longdo]
チャイナ[, chaina] (n) China; (P) [Add to Longdo]
チャイナシンドローム;チャイナ・シンドローム[, chainashindoro-mu ; chaina . shindoro-mu] (n) China syndrome [Add to Longdo]
チャイナタウン[, chainataun] (n) Chinatown [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
デウスエクスマキナ;デウス・エクス・マキナ[, deusuekusumakina ; deusu . ekusu . makina] (n) deus ex machina [Add to Longdo]
トンパ文字[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa) [Add to Longdo]
ニホンヘラザメ[, nihonherazame] (n) Japanese catshark (Apristurus japonicus, found in Chiba Prefecture and the East China Sea) [Add to Longdo]
ニホンヤモリザメ[, nihonyamorizame] (n) broadfin sawtail catshark (Galeus nipponensis, found in China, Japan, and the Kyushu-Palau Ridge) [Add to Longdo]
バンド[, bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P) [Add to Longdo]
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat [Add to Longdo]
ヒゲザメ[, higezame] (n) barbelthroat carpetshark (Cirrhoscyllium expolitum, species from the China Sea) [Add to Longdo]
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife [Add to Longdo]
ブリックス[, burikkusu] (n) BRIC, BRICs (Brazil, Russia, India, China), referring especially to the fast-growing economies of these countries [Add to Longdo]
プラチナ[, purachina] (n) platinum (spa [Add to Longdo]
プラチナブロンド[, purachinaburondo] (n) platinum blonde [Add to Longdo]
プラチナペーパー[, purachinape-pa-] (n) platina paper [Add to Longdo]
ペティナイフ;プチナイフ[, peteinaifu ; puchinaifu] (n) petit knife; small knife [Add to Longdo]
ボーンチャイナ[, bo-nchaina] (n) bone china [Add to Longdo]
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China) [Add to Longdo]
マルチナショナル[, maruchinashonaru] (n) multinational; (P) [Add to Longdo]
レチナール[, rechina-ru] (adj-f) retinal [Add to Longdo]
夷則[いそく, isoku] (n) (1) (See 十二律,鸞鏡) (in China) 9th note of the ancient chromatic scale (approx. A sharp); (2) seventh lunar month [Add to Longdo]
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
維吾爾[ういぐる;ウイグル, uiguru ; uiguru] (n) (uk) Uighur (Turkic people and language in NW China); Uygur [Add to Longdo]
一男[いちなん, ichinan] (n) boy; eldest son; (P) [Add to Longdo]
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger [Add to Longdo]
一難去ってまた一難[いちなんさってまたいちなん, ichinansattemataichinan] (exp) (it's been) one thing after another [Add to Longdo]
印度支那(ateji)[インドシナ, indoshina] (n) (uk) Indochina; (P) [Add to Longdo]
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
因む[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
雲梯[うんてい, untei] (n) (1) overhead ladder; horizontal ladder; monkey bars; (2) yunti (scaling ladder used for escalade in ancient China) [Add to Longdo]
猿捕茨;菝葜(oK)[さるとりいばら;サルトリイバラ, sarutoriibara ; sarutoriibara] (n) (uk) Smilax china (species of sarsaparilla) [Add to Longdo]
応鐘[おうしょう, oushou] (n) (1) (See 十二律,上無) (in China) 12th note of the ancient chromatic scale (approx. C sharp); (2) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
黄河[こうが, kouga] (n) Yellow river (in China) [Add to Longdo]
黄巾の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Yellow Turban Rebellion (China, 184 CE) [Add to Longdo]
黄砂;黄沙[こうさ, kousa] (n) loess; yellow sand; bai; dust from the Yellow River region (in China) [Add to Longdo]
黄砂現象[こうさげんしょう, kousagenshou] (n) (See 黄砂) yellow sand phenomenon (dust carried on high winds from China) [Add to Longdo]
黄鐘[こうしょう, koushou] (n) (1) (See 壱越,十二律) (in China) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D); (2) eleventh lunar month [Add to Longdo]
沖縄口[うちなあぐち;ウチナーグチ, uchinaaguchi ; uchina-guchi] (n) (uk) words and phrases only used in Okinawa; Okinawa dialect [Add to Longdo]
[なつ, natsu] (n) Xia (dynasty of China; perhaps mythological) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中一台[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
丁汝昌[Dīng Rǔ chāng, ㄉㄧㄥ ㄖㄨˇ ㄔㄤ, ] Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
三法司[sān fǎ sī, ㄙㄢ ㄈㄚˇ ㄙ, ] Three judicial chief ministries in imperial China [Add to Longdo]
上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海市[Shàng hǎi shì, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
下西洋[xià xī yáng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] to sail West (from China); refers to Zhenghe's 15th century expeditions to the Western Pacific [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [Add to Longdo]
中俄[Zhōng É, ㄓㄨㄥ ㄜˊ, ] China-Russia [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄北京条约[Zhōng É Běi jīng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] the Treaty of Beijing of 1860 between Qing China and Tsarist Russia [Add to Longdo]
中俄尼布楚条约[zhōng é ní bù chǔ tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄋㄧˊ ㄅㄨˋ ㄔㄨˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nerchinsk (1698) between Qing China and Russia [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, ] abbr. for China-South Africa [Add to Longdo]
中南半岛[Zhōng nán bàn dǎo, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula; lit. China South peninsula [Add to Longdo]
中印[Zhōng Yìn, ㄓㄨㄥ ˋ, ] China-India [Add to Longdo]
中印半岛[Zhōng yìn bàn dǎo, ㄓㄨㄥ ˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula; also written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain [Add to Longdo]
中古[zhōng gǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] Sino-Cuban; China-Cuba; middle and early [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] China National People's Congress [Add to Longdo]
中国人民大学[Zhōng guó Rén mín Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Renmin University of China [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China [Add to Longdo]
中国光大银行[Zhōng guó guāng dà yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] China Everbright Bank [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, / ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]
中国国家原子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] China Atomic Energy Agency (CAEA) [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China State Shipbuilding Corporation (CSSC) [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC) [Add to Longdo]
中国国际广播电台[zhōng guó guó jì guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] China Radio International; CRI [Add to Longdo]
中国地质大学[Zhōng guó Dì zhì Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] China University of Geosciences [Add to Longdo]
中国地质调查局[Zhōng guó dì zhì diào chá jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] China Geological Survey (CGS) [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国城[Zhōng guó chéng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄥˊ, / ] Chinatown [Add to Longdo]
中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, / ] Encyclopedia of China Publishing House [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[ご, go] (NAME EINES LANDES IM ALTEN CHINA) [Add to Longdo]
呉越[ごえつ, goetsu] Go-Etsu, (2 rivalisierende Staaten im alten China) [Add to Longdo]
[とう, tou] -China [Add to Longdo]
[とう, tou] T'ang-Dynastie (in China,618-907) [Add to Longdo]
国慶節[こっけいせつ, kokkeisetsu] Jahrestag_der_Gruendung_der_VRChina [Add to Longdo]
[かん, kan] HAN(-DYNASTIE), CHINA, MANN, KERL [Add to Longdo]
道ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] verbotene_Liebe [Add to Longdo]
遣唐使[けんとうし, kentoushi] Gesandter (im T'ang-China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porcelain \Por"ce*lain\ (277), n. [F. porcelaine, It.
   porcellana, orig., the porcelain shell, or Venus shell
   (Cypr[ae]a porcellana), from a dim. fr. L. porcus pig,
   probably from the resemblance of the shell in shape to a
   pig's back. Porcelain was called after this shell, either on
   account of its smoothness and whiteness, or because it was
   believed to be made from it. See {Pork}.]
   A fine translucent or semitransculent kind of earthenware,
   made first in China and Japan, but now also in Europe and
   America; -- called also {China}, or {China ware}.
   [1913 Webster]
 
      Porcelain, by being pure, is apt to break. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Ivory porcelain}, porcelain with a surface like ivory,
    produced by depolishing. See {Depolishing}.
 
   {Porcelain clay}. See under {Clay}.
 
   {Porcelain crab} (Zool.), any crab of the genus {Porcellana}
    and allied genera (family {Porcellanid[ae]}). They have a
    smooth, polished carapace.
 
   {Porcelain jasper}. (Min.) See {Porcelanite}.
 
   {Porcelain printing}, the transferring of an impression of an
    engraving to porcelain.
 
   {Porcelain shell} (Zool.), a cowry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 China \Chi"na\, n.
   1. A country in Eastern Asia.
    [1913 Webster]
 
   2. China ware, which is the modern popular term for
    porcelain. See {Porcelain}.
    [1913 Webster]
 
   {China aster} (Bot.), a well-known garden flower and plant.
    See {Aster}.
 
   {China bean}. See under {Bean}, 1.
 
   {China clay} See {Kaolin}.
 
   {China grass}, Same as {Ramie}.
 
   {China ink}. See {India ink}.
 
   {China pink} (Bot.), an anual or biennial species of
    {Dianthus} ({Dianthus Chiensis}) having variously colored
    single or double flowers; Indian pink.
 
   {China root} (Med.), the rootstock of a species of {Smilax}
    ({Smilax China}, from the East Indies; -- formerly much
    esteemed for the purposes that sarsaparilla is now used
    for. Also the galanga root (from {Alpinia Gallanga} and
    {Alpinia officinarum}).
 
   {China rose}. (Bot.)
    (a) A popular name for several free-blooming varieties of
      rose derived from the {Rosa Indica}, and perhaps other
      species.
    (b) A flowering hothouse plant ({Hibiscus Rosa-Sinensis})
      of the Mallow family, common in the gardens of China
      and the east Indies.
 
   {China shop}, a shop or store for the sale of China ware or
    of crockery.
 
   {Pride of China}, {China tree}. (Bot.) See {Azedarach}.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 China [çiːnaː] (n) , s.(n )
   china; China (cn)
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ch
 
 1. (kıs.) chain, chancery, chapter, chief, child, China, church, of surgery.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 China [ʃina]
   China
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 China
   China
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 China
   China
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 china
   Chinaman; Chinese
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top