ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porcelain

P AO1 R S AH0 L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porcelain-, *porcelain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porcelain(n) เครื่องถ้วยชาม, See also: เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Syn. earthenware, enamelware

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
porcelain(พอร์ส'เลน) n. เครื่องเคลือบ,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องลายคราม, See also: porcelaneous adj. porcellaneous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
porcelain(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบ,เครื่องกระเบื้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porcelainเครื่องถ้วยเปลือกไข่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
porcelain fused to metal crown; PFM crown; PFW crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porcelainเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The last thing I need... is another picture of me looking like a porcelain doll.ฉันไม่ต้องการให้เธอวาดรูปฉัน เหมือนตุ๊กตากระเบื้อง Titanic (1997)
Don't be my lost paramour, because you carry my words on your porcelain back.อย่าทำเป็นคนรัก ที่สับสน เพราะคุณยึดติดคำพูดของคุณ Loving Annabelle (2006)
I'm telling you, there's nothing like the smooth, wet porcelain lips of the vagina spreading and enveloping me, squeezing against the head of my dick ever so firmly.มันไม่เหมือน อะไร ๆที่เธอมีกับ หนุ่มเมคอัพนั่นหรอก ความแฉะของ... . Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Like a perfect porcelain doll.มันยังกับตุ๊กตากระเบื้องชั้นดี There's Something About Harry (2007)
So there's a porcelain maker, and then a painter.อ้อ คนนึงทำชามนี้ แล้วอีกคนก็เขียนลาย Virgin Snow (2007)
And Nanae paints on the porcelain I make, okay?ส่วนนาเนะก็เป็นคนเขียนลายลงไป โอเค้? Virgin Snow (2007)
I take it I took a little drive on the porcelain highway.หมกอยู่ในห้องครัวเป็นชั่วโมงๆได้มั้ง Committed (2008)
But not- not this little porcelain pontiff right here.แต่ไม่ใช่ตรงนี้ ที่นี่พวกเครื่องชามสังฆโลกนี่อยู่แน่นอน Marley & Me (2008)
And I want porcelain skinแล้วฉันต้องการให้ผิวสีลายคราม Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
It's a technique used to attach hair to porcelain dolls.มันเป็นวีธีที่ใช้ ในการเย็บผมตุ๊กตา The Uncanny Valley (2010)
My skin was almost like porcelain but after the issue my skin looks like a surface of rough crockery.ผิวของผมเหมือนกระเบื้องเคลือบ หลังจากเรื่องนั้น ผิวของผมกลับเหมือนเครื่องปั้นดินเผา Episode #1.14 (2010)
We're becoming privileged, porcelain birds.หิ้งสีทองไปแล้ว Silly Love Songs (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกระเบื้อง(n) chinaware, See also: porcelain, Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องเคลือบ(n) porcelain, See also: chinaware, Syn. เครื่องลายคราม, Example: สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
ชามเบญจรงค์[chām bēnjarong] (n, exp) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours
โฮย่า[hoyā] (n) EN: Wax plant ; Porcelain flower
ขนมถ้วย[khanom thuay] (n, exp) EN: coconut milk custard in small porcelain cup
กระทือด่าง[kratheū dāng] (n, exp) EN: Shell Ginger ; Pink Porcelain Lily
ทองหยิบ[thøngyip] (n, exp) EN: thong yip ; golden flowers ; golden sweetmeat in small porcelain cup  FR: thong yip

CMU English Pronouncing Dictionary
PORCELAIN P AO1 R S AH0 L AH0 N
PORCELAINS P AO1 R S AH0 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porcelain (n) pˈɔːsəlɪn (p oo1 s @ l i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓷砖[cí zhuān, ㄘˊ ㄓㄨㄢ, / ] porcelain; ceramic, #17,070 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミナ磁器[アルミナじき, arumina jiki] (n) alumina porcelain [Add to Longdo]
セーブル磁器[セーブルじき, se-buru jiki] (n) Sevres porcelain [Add to Longdo]
チタン磁器[チタンじき, chitan jiki] (n) titanium porcelain [Add to Longdo]
ポーセリン;ポーセレン;ポースレン[po-serin ; po-seren ; po-suren] (n) porcelain [Add to Longdo]
マイセン磁器[マイセンじき, maisen jiki] (n) Meissen porcelain [Add to Longdo]
蟹瞞;蟹瞞し[かにだまし;カニダマシ, kanidamashi ; kanidamashi] (n) (uk) porcelain crab (any decapod crustacean of family Porcellanidae) [Add to Longdo]
官窯[かんよう, kanyou] (n) governmental porcelain furnace [Add to Longdo]
金襴手[きんらんで, kinrande] (n) gold-painted porcelain [Add to Longdo]
九谷焼[くたにやき, kutaniyaki] (n) kutani-ware (var. of porcelain) [Add to Longdo]
古陶[ことう, kotou] (n) old pottery; antique porcelain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porcelain \Por"ce*lain\, n. (Bot.)
   Purslain. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porcelain \Por"ce*lain\ (277), n. [F. porcelaine, It.
   porcellana, orig., the porcelain shell, or Venus shell
   (Cypr[ae]a porcellana), from a dim. fr. L. porcus pig,
   probably from the resemblance of the shell in shape to a
   pig's back. Porcelain was called after this shell, either on
   account of its smoothness and whiteness, or because it was
   believed to be made from it. See {Pork}.]
   A fine translucent or semitransculent kind of earthenware,
   made first in China and Japan, but now also in Europe and
   America; -- called also {China}, or {China ware}.
   [1913 Webster]
 
      Porcelain, by being pure, is apt to break. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Ivory porcelain}, porcelain with a surface like ivory,
    produced by depolishing. See {Depolishing}.
 
   {Porcelain clay}. See under {Clay}.
 
   {Porcelain crab} (Zool.), any crab of the genus {Porcellana}
    and allied genera (family {Porcellanid[ae]}). They have a
    smooth, polished carapace.
 
   {Porcelain jasper}. (Min.) See {Porcelanite}.
 
   {Porcelain printing}, the transferring of an impression of an
    engraving to porcelain.
 
   {Porcelain shell} (Zool.), a cowry.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porcelain
   n 1: ceramic ware made of a more or less translucent ceramic

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top