ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peking

P IY1 K IH1 NG   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peking-, *peking*, pek
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Peking[N] ปักกิ่ง (ชื่อเดิมของ Beijing), Syn. Beijing
Peking[N] กรุงปักกิ่ง (ชื่อเดิมของ Beijing), See also: เมืองปักกิ่ง, Syn. Beijing
Pekingese[N] สุนัขพันธุ์ปักกิ่ง, Syn. Pekinese
Pekingese[N] ชาวปักกิ่ง, Syn. Pekinese
Pekingese[ADJ] เกี่ยวกับปักกิ่ง, Syn. Pekinese
Peking Man[N] โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์, See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว, Syn. Pithecanthropus, Australopithecus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peking(พี'คิง) n. ปักกิ่ง., Syn. Pei-ching,Peiping,Beijing
pekingese(พิคิงอีซ',-อีส,นีซ) n. สุนัขพันธ์ปักกิ่ง,ภาษาปักกิ่ง,ชาวปักกิ่ง. adj. เกี่ยวกับปักกิ่ง, Syn. Pekinese

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Peking is not like the West.แต่ปักกิ่งไม่เหมือนทางตะวันตก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Come back to Peking with me. We'll find a solution.กลับปักกิ่งกับฉันเถอะ แล้วค่อยหาทางแ้ก้ไข Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Like Peking Duck On Thanksgiving.อย่างเช่น เป็ดย่างในวันขอบคุณพระเจ้า Blair Waldorf Must Pie! (2007)
I've made that even more awkward. Moo shu, kung pao, Peking duck, the classics.นี่ฉันเพิ่งทำให้มันฟังดูประหลาดเข้าไปกว่าเดิมหรือเปล่านี่ มูชู กังเพา เป็ดปักกิ่ง คลาสสิค Ain't No Sunshine (2010)
The peking watch con.งั้นใช้แผนจับตาดูของปักกิ่งดีกว่า The San Lorenzo Job (2010)
He was at the Peking Sci-Tech Convention to research expanding...เขาไปเข้าร่วมการประชุมที่นั่น เพื่อวิจัยการขยายสาขา แผนกเทคโนฯของสเตอริงค์ บอช Pulling Strings (2012)
Is this a Peking opera costume?นี่มันของชุดใส่เล่นงิ้วหรือเปล่า Journey to the West (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักกิ่ง[N] Beijing, See also: Peking, Syn. เมืองปักกิ่ง, กรุงปักกิ่ง, Example: นายทาเกชิตะ ได้บินไปกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความเมืองกับนายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรีแห่งแดนมังกร, Count unit: เมือง, Thai definition: ชื่อเมืองหลวงของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป่ย์จิง[n. prop.] (Pējing) EN: Beijing ; Peking   FR: Beijing ; Pékin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEKING P IY1 K IH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peking (n) pˌiːkˈɪŋ (p ii2 k i1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北京烤鸭[Běi jīng kǎo yā, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄠˇ ㄧㄚ, / ] Peking Duck, #54,853 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] Pekingese, #480,176 [Add to Longdo]
巴儿狗[bā ér gǒu, ㄅㄚ ㄦˊ ㄍㄡˇ, / ] pekingese (a breed of dog); sycophant; lackey [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pekingsänger {m} [ornith.]White-browed Chinese Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペキノロジー[, pekinoroji-] (n) Pekingology [Add to Longdo]
北京[ぺきん, pekin] (n) Beijing (China); Peking; (P) [Add to Longdo]
北京ダック[ペキンダック, pekindakku] (n) Peking duck [Add to Longdo]
北京語[ぺきんご, pekingo] (n) Mandarin Chinese [Add to Longdo]
北京条約;ペキン条約[ペキンじょうやく, pekin jouyaku] (n) Convention of Peking (1860) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北京[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beijing \Beijing\ prop. n. (Geography)
   The capital city of China. Formerly called {Peking}.
   Population (2000) = 12,033,000.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Peking
   n 1: capital of the People's Republic of China in the Hebei
      province in northeastern China; 2nd largest Chinese city
      [syn: {Beijing}, {Peking}, {Peiping}, {capital of Red
      China}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Peking /pekiŋ/
  Peiping; Peking

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top