ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prepare

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prepare-, *prepare*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prepare(vt) จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare(vi) จัดเตรียม, See also: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม, Syn. put in order, get ready
prepare(vt) วางแผนล่วงหน้า
prepare(vt) เตรียมอาหาร
prepared(adj) ซึ่งเตรียมพร้อม, Syn. ready, combat-ready
prepare for(phrv) เตรียมพร้อมสำหรับ
preparedness(n) ความพร้อม, See also: การเตรียมพร้อม, Syn. readiness, mobility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prepare(พรีแพร์') vt..vi. เตรียม, ฝึก, ปรุง, ผลิต., See also: preparer n.
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม, อย่างประณีต, See also: prepared adj.
unprepared(อันพรีแพร์ดฺ') adj. ไม่ได้เตรียมตัว, ไม่ได้เตรียมการ., See also: unpreparedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prepare(vi, vt) ตระเตรียม, เตรียมการ, เตรียมพร้อม, ประกอบ, จัดทำ, ปรุง
preparedness(n) ความเตรียมพร้อม, การตระเตรียม, การเตรียมการ, ความพร้อม
unprepared(adj) ไม่ได้เตรียมตัวไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preparednessความพร้อม, การเตรียมพร้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preparednessการเตรียมพร้อม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prepare the ground(vt) (for sth) ปูทาง, เตรียมการณ์เพื่อให้ง่ายขึ้น, เตรียมการณ์เพื่อให้บางอย่างเกิดขึ้นมาในอนาคต เช่น They prepare the ground for the international coordination.
prepared pastes or powder(n, vi, modal, verb, adj, adv, pron) ปรุงที่เตรียมหรือผง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prepare to attack.เตรียมบุก The Great Dictator (1940)
Prepare to paddle.พายเรือ How I Won the War (1967)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี Jaws (1975)
You must prepare for our night of loveคุณต้องตระเตรียมเป็นเวลาความรัก night of ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ Oh, God! (1977)
It'll help you better prepare storing foods for the up and coming monsoon months.มันจะช่วยให้คุณเก็บอาหารได้ดีกว่า สำหรับช่วงเดือนมรสุมที่จะมาถึง Airplane! (1980)
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม The Blues Brothers (1980)
I hear that you also prepare the meals and clean the toilets.ได้ยินว่าคุณช่วยทำอาหาร และล้างห้องน้ำด้วย Gandhi (1982)
Prepare to fire!เตรียมที่จะยิง! Idemo dalje (1982)
If a small particle of this thing is enough to take over an entire organism, then everyone should prepare their own meals.มีใครเห็นฟุชบ้างมั้ย มีใครบางคนดับไฟ ในห้องแลป The Thing (1982)
Mola Ram, prepare to meet Kali... in hell.Mola รามเตรียมพบกาลี ... ในนรก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prepareActually, we had prepared ourselves for defeat.
prepareAre you prepared for the worst?
prepareCome what may, I am prepared for it.
prepareEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
prepareEvery morning she helps her mother to prepare breakfast in the kitchen.
prepareFather went to a lot of trouble to prepare dinner for our guests.
prepareHe did not prepare for his examination.
prepareHe hadn't prepared for the test; still he passed it.
prepareHe is prepared to help me.
prepareHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
prepareHe prepared carefully for the meeting.
prepareHe prepared for his imminent departure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว(v) prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
จัดฉาก(v) arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai Definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง
เตรียมใจ(v) prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai Definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
ความพร้อม(n) readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai Definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
หุง(v) cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai Definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
หักล้างถางพง(v) clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai Definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
คาดหมัด(v) wrap a piece of cloth around one's palm, See also: prepare for fighting, Example: นักมวยฝ่ายแดงกำลังคาดหมัด, Thai Definition: เอาเชือกพันมือเพื่อเตรียมชกมวย
พรักพร้อม(v) complete, See also: prepare, ready, assemble, Syn. พร้อมพรัก, Example: การพัฒนาของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่พรักพร้อม, Thai Definition: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
พรั่งพร้อม(v) complete, See also: prepare, Syn. เพียบพร้อม, พร้อมพรั่ง, Example: ภายในรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน, Thai Definition: รวมอยู่มากหลาย
อาหารสำเร็จ(n) prepared food, See also: ready-to-eat food

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จ[āhān samret] (n, exp) EN: prepared food  FR: plat préparé [ m ]
ชง[chong] (v) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse  FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ[chong kāfaē] (v, exp) EN: make coffee ; brew  FR: préparer le café
ดินสอพอง[dinsøphøng] (n) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler  FR: craie [ f ]
หุง[hung] (v) EN: cook ; boil ; prepare food  FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงอาหาร[hung āhān] (v, exp) EN: cook ; prepare food  FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[hung khāo] (v, exp) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals  FR: cuire le riz ; préparer le repas
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[jat chāk] (v, exp) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage  FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดแจง[jatjaēng] (v) EN: arrange ; prepare ; get ready  FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prepare
prepared
preparer
prepares
prepares
preparers
preparedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prepare
prepared
prepares
preparedness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备战[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ,   /  ] prepare for war; be prepared against war #6,284 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] prepare #42,557 [Add to Longdo]
备荒[bèi huāng, ㄅㄟˋ ㄏㄨㄤ,   /  ] prepare against natural disasters #44,549 [Add to Longdo]
墨汁[mò zhī, ㄇㄛˋ ㄓ,  ] prepared Chinese ink #48,778 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] prepare body for coffin #73,131 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] prepare #459,599 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整え[ととのえ, totonoe] TH: การจัดเตรียม  EN: prepare

Japanese-English: EDICT Dictionary
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1, vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) #9,857 [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] (n, vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P) #10,222 [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof #10,471 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) #12,272 [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n, vs, adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) { Buddh } observation and contemplation; (P) #14,021 [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1, vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) #16,546 [Add to Longdo]
決死[けっし, kesshi] (n) preparedness for death; do-or-die spirit #17,881 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prepare \Pre*pare"\, v. t. [imp. & p. p. {Prepare?}; p. pr. &
   vb. n. {Preparing}.] [F. pr['e]parer, L. praeparare; prae
   before + parare to make ready. See {Pare}.]
   [1913 Webster]
   1. To fit, adapt, or qualify for a particular purpose or
    condition; to make ready; to put into a state for use or
    application; as, to prepare ground for seed; to prepare a
    lesson.
    [1913 Webster]
 
       Our souls, not yet prepared for upper light.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To procure as suitable or necessary; to get ready; to
    provide; as, to prepare ammunition and provisions for
    troops; to prepare ships for defence; to prepare an
    entertainment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That they may prepare a city for habitation. --Ps.
                          cvii. 36
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fit; adjust; adapt; qualify; equip; provide; form;
     make; make; ready.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prepare \Pre*pare"\, v. i.
   1. To make all things ready; to put things in order; as, to
    prepare for a hostile invasion. "Bid them prepare for
    dinner." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make one's self ready; to get ready; to take the
    necessary previous measures; as, to prepare for death.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prepare \Pre*pare"\, n.
   Preparation. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prepare
   v 1: make ready or suitable or equip in advance for a particular
      purpose or for some use, event, etc; "Get the children
      ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to
      leave town after I paid the hotel bill" [syn: {fix},
      {prepare}, {set up}, {ready}, {gear up}, {set}]
   2: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner,
     please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for
     the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make},
     {prepare}]
   3: to prepare verbally, either for written or spoken delivery;
     "prepare a report"; "prepare a speech"
   4: arrange by systematic planning and united effort; "machinate
     a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the
     director's office" [syn: {organize}, {organise}, {prepare},
     {devise}, {get up}, {machinate}]
   5: educate for a future role or function; "He is grooming his
     son to become his successor"; "The prince was prepared to
     become King one day"; "They trained him to be a warrior"
     [syn: {prepare}, {groom}, {train}]
   6: create by training and teaching; "The old master is training
     world-class violinists"; "we develop the leaders for the
     future" [syn: {train}, {develop}, {prepare}, {educate}]
   7: lead up to and soften by sounding the dissonant note in it as
     a consonant note in the preceding chord; "prepare the discord
     in bar 139"
   8: undergo training or instruction in preparation for a
     particular role, function, or profession; "She is training to
     be a teacher"; "He trained as a legal aid" [syn: {train},
     {prepare}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top