Search result for

salses

(789 entries)
(0.4264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salses-, *salses*, salse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา salses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *salses*)
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
insalata (n ) สลัด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย

Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาละติน (LATIN) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] เกลือบริสุทธิ์,สิ่งที่ล้ำค่า

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
salt and pepperwhen referring to hair that is partially black and partially gray

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
สลินดา[Salinda] サリンダ (Sarinda)

English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
table salt(n ) เกลือบริโภค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sal    [N] เกลือ
sale    [N] การขาย, See also: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์, Syn. commerce, business, economics
sale    [N] โอกาสในการขายสินค้า, See also: ตลาด
sale    [N] การประมูล
sale    [N] จำนวนที่ขายได้, See also: ปริมาณที่ขายได้
salt    [SL] ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), Syn. sort
salt    [N] เกลือแกง, See also: เกลือ, Syn. sodium chloride, condiment, common salt
salt    [VT] เติมเกลือ, See also: โรยเกลือ
salt    [ADJ] ซึ่งมีเกลือผสม, See also: ซึ่งมีรสเค็ม, Syn. salted, brined, saline, briny
basal    [ADJ] พื้นฐาน, See also: เป็นรากฐาน, เป็นมูลฐาน, แรกเริ่ม, Syn. basic
nasal    [N] พยัญชนะเสียงนาสิก, See also: พยัญชนะเสียงขึ้นจมูก, เสียงนาสิก
nasal    [ADJ] ทางนาสิก, See also: ทางจมูก, เกี่ยวข้องกับจมูก, Syn. guttural
psalm    [N] เพลงสวด, Syn. sacred song, hymn, doxology
salad    [N] สลัด, See also: อาหารที่มีผักสดหลายชนิดผสมกันและราดน้ำสลัดเวลารับประทาน
sales    [N] ยอดการขาย, See also: รายได้จากการขาย, Syn. receipts
sally    [N] คำคม, See also: คำพูดคมคาย, คำหยอกเย้า, Syn. anecdote, gag
sally    [N] การโจมตี, See also: การตีฝ่าวงล้อม, การแหวกวงล้อม, Syn. attack, Ant. retreat
sally    [N] การรีบรุด
sally    [N] การเที่ยว, See also: การท่องเที่ยว, การเดินทาง
sally    [VI] ตีฝ่าวงล้อม
sally    [VI] ออกท่องเที่ยว, See also: ออกเดินทาง
salon    [N] ร้านเสริมสวย, See also: ซาลอน
salon    [N] ร้านขายเสื้อผ้าที่แพงและทันสมัย
salon    [N] การชุมนุมสังสรรค์ในห้อง
salon    [N] ห้องโถง (เช่น ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่), Syn. hall
salon    [N] งานแสดงศิลปะประจำปี
salty    [ADJ] ซึ่งมีรสเค็ม, See also: เค็ม, Syn. briny, alkaline
salty    [ADJ] (คารม) คมคาย, See also: (คำ) คม
salve    [N] ยาทาแผล, See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล, Syn. healing ointment
salve    [VT] ชโลมด้วยยาทาแผล, See also: ทาด้วยยาทาแผล
salve    [N] สิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
salve    [N] การทำให้ผ่อนคลาย
salve    [VT] ช่วยให้บรรเทา, See also: ช่วยให้พ้นจากอันตราย, ช่วยให้ผ่อนคลาย, ช่วยให้พ้นจากความสูญเสีย
salvo    [N] การยิงปืนครั้งเดียวหลายกระบอกพร้อมกัน, See also: การระดมยิงปืนใหญ่, การระดมยิง, Syn. burst, fire, gunfire
salvo    [N] เสียงเชียร์ดังก้อง, See also: เสียงปรบมือดังก้อง
salvo    [N] สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลาย
salvo    [N] สิ่งที่ช่วยกู้ชื่อเสียงไว้ได้
salvo    [N] ข้อแก้ตัว
sisal    [N] เส้นใยพืชชนิดหนึ่ง
basalt    [N] หินภูเขาไฟ, Syn. plutonic rock
causal    [ADJ] เกี่ยวกับสาเหตุ, See also: เกี่ยวกับที่มา, เกี่ยวกับต้นเหตุ, Syn. original
dorsal    [ADJ] เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back
missal    [N] หนังสือสวดมนต์, Syn. Mass book, service book
resale    [N] การขายใหม่
salaam    [N] การคำนับโดยการเอามือขวาแตะที่หน้าผาก (มุสลิม)
salaam    [VI] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
salaam    [VT] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
salami    [N] ไส้กรอกอิตาลี (รสจัด)
salary    [N] เงินเดือน, See also: ค่าจ้างรายเดือน, Syn. wage, wages
saline    [ADJ] ประกอบด้วยเกลือ, See also: เค็ม, Syn. alkaline, briny, salty

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyosalpingitisท่อนำไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpinxท่อนำไข่เป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point-of-sale (POS)ณ จุดขาย (พีโอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
point-of-sale (POS)ณ จุดขาย (พีโอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point-of-sale systemระบบ ณ จุดขาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postmenopausal; postclimacteric-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyp, nasal๑. ติ่งเนื้อเมือกจมูก๒. โรคริดสีดวงจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngonasal-คอหอยร่วมจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
POS (point-of-sale)พีโอเอส (ณ จุดขาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
POS (point-of-sale)(พีโอเอส) (ณ จุดขาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ptyalism; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal traumatism; occlusal traumatismภาวะบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pernasal-ผ่านทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, tubal; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postcensal estimateการประมาณจำนวนประชากรหลังสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postclimacteric; postmenopausal-หลังวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psalmเพลงสวดสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposal formใบแบบคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposition, universalประพจน์สากล, ญัตติสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ptyalith; calculus, salivary; ptyalolith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalolith; calculus, salivary; ptyalith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalorrhea; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalorrhoea; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalism; ptyalorrhea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premature contact; interceptive occlusal contactสบก่อนตำแหน่งกำหนด [มีความหมายเหมือนกับ deflective occlusal contact ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportion of refusalสัดส่วนของการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power of saleอำนาจที่จะขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paranasal sinusitisโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postnasal-หลังจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioophorosalpingitis; perioothecosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plutonic rock; abyssal rockหินอัคนีระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pelagic deposit; abyssal depositสิ่งทับถมก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
posterior nasal spineเงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngoglossal-คอหอยร่วมลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plane of occlusion; occlusal planeระนาบสบ(ฟัน) [มีความหมายเหมือนกับ line of occlusion] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
perisalpingitisเยื่อหุ้มท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpingo-ovaritisเยื่อหุ้มท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpinxเยื่อหุ้มท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatoglossal arch; anterior pillarรอยนูนโค้งหน้าทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleurisy, basalเยื่อหุ้มฐานปอดอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ pleurisy, diaphragmatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prophylaxis, causalการป้องกันโรคโดยขจัดเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal bibliographyบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Decimal Classificationระบบทศนิยมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Salicylic acidกรดซาลิไซลิค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Universal resource locatorยูอาร์แอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewage disposal plantโรงบำบัดน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Appraisal Wellหลุมประเมินผล
หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Disposal Wellหลุมอัดน้ำ หรือ หลุมกำจัดน้ำทิ้ง [ปิโตรเลี่ยม]
Sale Gasก๊าซดิบ, ก๊าซดิบ (Raw gas)
การแยกเอาก๊าซ แอล พี จี ก๊าซธรรมชาติเหลว และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแล้ว ประกอบด้วยก๊าซมีเทนและอีเทน [ปิโตรเลี่ยม]
Salt-tolerant cropพืชทนเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salvageการกู้ภัย, การกู้ภัย [เศรษฐศาสตร์]
Refuse and refuse disposal
การกำจัดขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste disposalการกำจัดของเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sale of organs, tissuresการขายอวัยวะ เนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wholesale priceราคาขายส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Wholesale tradeการค่าส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Disposal, wasteการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Waste predisposalการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Waste disposalการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ
ใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Predisposal, wasteการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Salmonellaซาลโมเนลลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soils, Saltsดินเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salivary glandต่อมน้ำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salineน้ำเกลือ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salivaน้ำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Short saleการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง
การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจากคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง จึงขายไปก่อนที่ราคาปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภายหลัง โดยผู้ขายชอร์ตต้องยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน และไปซื้อคืนในภายหลัง เพื่อเอาหลักทรัพย์ไปคืนแก่เจ้าของเดิม สำหรับกำไรหรือขาดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่าซื้อคืนในราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาตอนที่ขายหลังจากหักค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม [ตลาดทุน]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
Advertising, Point-of-saleโฆษณา ณ จุดขาย [TU Subject Heading]
Basaltหินบะซอลล์ [TU Subject Heading]
Caesalpiniaceaeซีซัลพิเนียซี [TU Subject Heading]
Carcinoma, Basal cellคาร์ซิโนมาเซลล์เบซัล [TU Subject Heading]
Cookery (Salad dressing)การปรุงอาหาร (น้ำสลัด) [TU Subject Heading]
Customs appraisalการประเมินราคาศุลกากร [TU Subject Heading]
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Dismissal ofการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Effect of salt onผลกระทบของความเค็ม [TU Subject Heading]
El Salvadorเอลซัลวาดอร์ [TU Subject Heading]
Export sales contractsสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Jerusalemเยรูซาเลม [TU Subject Heading]
Jerusalem artichokeทานตะวันหัว [TU Subject Heading]
Mesalamineเมซาลามีน [TU Subject Heading]
Military ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Salvageค่ากู้ภัย [เศรษฐศาสตร์]
Salvageซากทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Nasal cavityโพรงจมูก [TU Subject Heading]
Nasal obstructionอาการคัดจมูก [TU Subject Heading]
Nasal polypsริดสีดวงจมูก [TU Subject Heading]
Naval ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารเรือและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Occlusal splintsเฝือกสบฟัน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้
acetylsalicylic acid(อะเซท' ทิลแซลลิซิล' ลิค) (pharm.) aspirin
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน,เป็นรากฐาน,แรกเริ่ม
basalt(บะซอลทฺ') n. หินภูเขาไฟสีดำชนิดหนึ่ง, See also: basaltic adj. ดูbasalt basaltine adj. ดูbasalt
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
causal(แคส'ซัล) adj. เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
causalgian. ความเจ็บแสบร้อนมาก
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล,คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้,สิ่งที่เป็นสาเหตุ
chrysalid(คริส'ซะลิด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน
chrysalis(คริส'ซะลิส) n. ตัวดักแด้,ตัวแก้ว,ด้วง,ตัวหนอน -pl. chrysalises,chrysalides
colossal(คะลอส'เซิล) adj. ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
demersal(ดีเมอ'ซัล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ใต้น้ำ
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด ,การขับไล่,การให้การเป็นพยาน
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์,การออกแบบวางแผน
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission
dispersal(ดิสเพอ'ซัล) n. การทำให้กระจายไป
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน
epsom saltเกลือแมกนีเซียม ซัลเฟต ใช้ในการย้อมสีฟอกหนัง ปุ๋ยและอื่น ๆ
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ,การยอมรับ,การสนับสนุน,การยกให้เป็นภรรยา,พิธีสมรส,การหมั้น,พิธีหมั้น
fruit saladn. อาหารที่ประกอบด้วยผลไม้หลายชนิดหั่นคลุกเคล้ากัน
hypoglassal nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 12 ที่ไปสู่กล้ามเนื้อของลิ้น ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหว
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
messaline(เมสซะไลน์) n. ผ้าไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
missal(มิส'เซิล) n. หนังสือสวดมนต์และการปฏิบัติต่าง ๆ ของพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
nasal(เน'เซิล) adj. เกี่ยวกับจมูก n. เสียงผ่านช่องจมูก., See also: nasality n.
passalong(แพส'ซะลอง) n. การส่งผ่าน
perusal(พะรู'เซิล) n. การอ่าน,การอ่านตรวจ.
phrasal(เฟร'เซิล) adj. เกี่ยวกับphrase (ดู)
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน, Syn. offer,bid,
psalm(ซาล์ม) n. เพลงสวด,เพลงศาสนา vt. ร้องเพลงสวด,ร้องเพลงศาสนา., See also: psalmic adj.
psalmbook(ซาล์ม'บุค) n. หนังสือเพลงสวด
psalmist(ซาล์'มิสทฺ) n. ผู้แต่งเพลงสวด
public salen. การขายเลหลัง
refusal(รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด, Syn. rejection,denial,veto
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi.,n. (การ) ซ้อม,ฝึกซ้อม,บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
revisal(รีไว'เซิล) n. การแก้ไขใหม่,การปรับปรุงใหม่,การชำระ,การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข
sal(แซล) n. เกลือ, Syn. salt
salable(เซ'ละเบิล) adj. เหมาะสำหรับขาย, See also: salably adv., Syn. saleable.
salacious(ซะเล'เชิส) adj. มีตัณหา,ราคะจัด,ลามกอนาจาร,มากโลกีย์,หยาบคายมาก., See also: salaciously adv. salaciousness n. salacity n., Syn. lustful,lecherous
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์
salad dressingn. ซอสสำหรับราดสลัด ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำส้มหรือไข่แดง,น้ำปรุงสลัด

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน,เป็นมูลฐาน,แรกเริ่ม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
carousal(n) การกินเลี้ยง,การดื่มฉลอง
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
causality(n) อำนาจ,เวรกรรม,การดลบันดาล
chrysalid(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
chrysalis(n) ดักแด้,หนอน,ด้วง
colossal(adj) ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง
espousal(n) การแต่งงาน,การเข้าครอง,การสมรส,การหมั้น,การรับหลักการ
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
nasal(adj) เกี่ยวกับจมูก,ขึ้นจมูก
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
psalm(n) บทสวด,เพลงสวด
psalmist(n) ผู้แต่งบทสวด,ผู้แต่งเพลงสวด
psalmody(n) การร้องบทสวด
psaltery(n) เครื่องดนตรีโบราณ
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด
rehearsal(n) การแจ้ง,การซ้อม,การระบุ,การเล่า,การท่อง
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
reversal(n) การถอยหลัง,การกลับตรงกันข้าม,เคราะห์ร้าย
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
salable(adj) เหมาะที่จะขาย,ขายได้
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
SALAD salad dressing(n) น้ำสลัด
salad(n) สลัด
salamander(n) จิ้งจกชนิดหนึ่ง
salary(n) เงินเดือน
sale(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
salient(adj) สะดุดตา,เด่น,นูน,พุ่งออก
saline(adj) ประกอบด้วยเกลือ,เหมือนเกลือ,เค็ม
saline(n) บ่อเกลือ,นาเกลือ,ของเค็ม
saliva(n) น้ำลาย
salivary(adj) ทำน้ำลาย
sallow(adj) ซีด,เหลือง
sally(n) การฝ่าวงล้อม,การผลุนผลัน,การปะทุ
sally(vi) ฝ่าวงล้อมออกมา,ผลุนผลัน,ปะทุออกมา
salmon(n) ปลาแซลมอน
salon(n) ห้องโถง,ห้องรับแขก,ร้านแฟชั่น
saloon(n) ห้องโถง,ห้องนั่งเล่น,รถเก๋ง,ห้องรับแขก,ห้องขายเครื่องดื่ม
salt(n) บ่อเกลือ,เกลือ,กระปุกเกลือ,กะลาสี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
futsal (n name ) เป็นกีฬาฟุตบอลซึ่งเล่นกันในร่ม / มีรากศัพท์มาจากภาษาสเปน และ โปรตุเกต 'Futsal is an indoor version of association football. Its name is derived from the Portuguese futebol de salão and the Spanish fútbol sala/de salón, which can be translated as 'indoor football'
See also: S. indoor soccer, R. football, soccer
Land plot division for sale แบ่งขายที่ดิน
mucosal (n ) เมือกที่เคลือบ
See also: R. Mucus
perimenopausalวัยใกล้หมดประจำเดือน
resaleจำหน่ายต่อ
salary in practicing periodตกเบิก
Salinda [สะ-ลิน-ดา] สาวงามผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ,ความสวยงามน่ารักบริสุทธิ์ผู้เป็นของขวัญจากพระเจ้า
salsa['ซัลซ่า] (n ) การเต้นซัลซ่า เป็นการเต้นแบบอเมริกันลาติน เป็นจังหวะสนุกๆ และเซ๊กซี่นิดๆ(เป็นการเต้นรำชนิดหนึ่ง)
salt marsh (n ) บึงน้ำเค็ม, บึงน้ำกร่อย
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable (adj ) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I liked the bus rides and the bake sales, And I rocked a mean poster, but football's kind of...และฉันเขย่าลู่ทางทำโปสเตอร์ แต่ฟุตบอลเป็นอะไรที่... Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I like the bus rides and the bake sales,และฉันเขย่าลู่ทางทำโปสเตอร์ แต่ฟุตบอลเป็นอะไรที่... Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
So the next day, I put it up for sale.ในวันรุ่งขึ้นฉัน จับพวกมันไปขาย Playing Cards with Coyote (2009)
He's got two counts of spousal battery, bar brawls and court-ordered anger-management sessions.เอ่อ เขามีสองคดี เรื่อง ทำร้ายคู่สมรส วิวาทในบาร์ และคำสั่งศาลให้ไป เข้ากลุ่มจัดการกับความโกรธ Changing Channels (2009)
At the nasal and the zygomatic.ที่จมูก และโหนกแก้ม The Dwarf in the Dirt (2009)
Like the time I sold my house to a nice young couple and I salted the earth in the backyard so that nothing living could grow there for a hundred years.เหมือนตอนที่ฉันขายบ้าน ให้สามีภรรยาน่ารักคู่นึง ฉันโรยเกลือใส่ดินหลังบ้าน มันจะได้ปลูกอะไรไม่ขึ้น อีกเป็นร้อยปี Throwdown (2009)
There's a piano in the rehearsal space,มีเปียโนอยู่ตัวหนึ่งที่ห้องฝึกซ้อม Advanced Criminal Law (2009)
And send me into fits of grateful arousal.เพื่อที่ฉันจะตกอยู่ในกำมือจากการเป็นหนี้บุญคุณ Advanced Criminal Law (2009)
If only there were a vampy young vixen to front you, we'd all be swimming in online sales.ถ้ามีจิ้งจอกสาวเจ้าเสน่ห์มาอยู่แถวหน้า เราก็จะขายผ่านเน็ตได้ดี โชคดีนะ The Last Days of Disco Stick (2009)
That's why she's letting us see her dress rehearsal.นั่นทำให้เธอให้เราดูเธอซ้อมการแสดง The Last Days of Disco Stick (2009)
So, Olivia, I apologize for how I acted during rehearsal.โอลิเวีย ฉันขอโทษที่แสดงอาการแบบนั้นกับเธอตอนซ้อม The Last Days of Disco Stick (2009)
L... This is the first rehearsal.หนูมีอะไรต้องทำอีก They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Well, the speech is about school lunches teacher salaries and term limits.มีอะไรที่เป็นสื่อกลาง ทางข้อเท็จจริงที่จะช่วยได้ไหม? เ่อ่อ.. สุนทรพจน์ เกี่ยวกับ อาหารกลางวันของโรงเรียน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Right after you left rehearsal.เธอได้คู่ควงแล้ว อะไรนะ เมื่อไหร่กัน? They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Is that "damon salvatore"?นี่คือ เดมอน ซัลวาทอร์ Lost Girls (2009)
And that's "stefan salvatore."และนั่นคือ สเตฟาน ซัลวาทอร์ Lost Girls (2009)
The original salvatore brothers.นั่นคือพี่น้องซัลวาทอร์คู่เดิม Lost Girls (2009)
His name was stefan salvatore?เขาชื่อว่า สเตฟาน ซัลวาทอร์ Lost Girls (2009)
The salvatore brothers, best of friends.พี่น้องซาลวาทอร์ เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน Lost Girls (2009)
The smart and kind salvatore brothers both coming to my rescue.ทั้งฉลาดและอ่อนหวาน พี่น้องซาลวาทอร์ทั้งคู่ ช่วยชีวิตฉันไว้ Lost Girls (2009)
look for wives who came into the e.r. repeatedly and with obvious signs of spousal abuse, but you are gonna have to go back about 5 years.มองหาภรรยาที่เข้ามาทำการรักษาซ้ำ ๆ และเห็นร่องรอยได้ชัด จากการใช้กำลัง คุณต้องมองย้อนไปภายในเวลา 5 ปี Cradle to Grave (2009)
Prentiss, i want you to go to the disposal site,เพรนทิส ผมอยากให้คุณ ไปสำรวจที่พบศพ The Eyes Have It (2009)
I checked out the disposal siteฉันตรวจสอบสถานที่ทิ้งศพแล้ว The Eyes Have It (2009)
And make you guys scrambled eggs and salami.ทำไข่กวนกับซาลามี่ให้พวกนาย The Pirate Solution (2009)
No, the girls that were persecuted in Salem were entirely innocent.ไม่ หญิงสาวที่ถูกประหารในซาเลม เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด Haunted (2009)
Our family fled Salem in 1692 and relocated here.ตระกูลเราหลบหนีจากซาเลม ในปี 1692 และตั้งรกรากใหม่ที่นี่ Haunted (2009)
Salvatore.ซัลวาทอร์ Haunted (2009)
Salvatore?- ซัลวาทอร์? Haunted (2009)
You know, the Salvatores were one of this town's original settlers.รู้ไหม พวกซัลวาทอร์เป็นหนึ่งใน ผู้ตั้งรกรากดั้งเดิมที่เมืองนี้นะ Haunted (2009)
Well, I'm a Salvatore.ก็ผมเป็นซัลวาทอร์นี่ครับ Haunted (2009)
The month's almost over and sales are...ใกล้สิ้นเดือนรอมร่อ ยอดขายยัง... The Floating Anniversary (2009)
Mr. Salvatore, come on in.คุณซัลวาทอร์ เข้ามาก่อนสิ 162 Candles (2009)
You can't leave her alone for more than 15 minutes or she chokes on her saliva.ทิ้งดอริสเกิน 15 นาทีได้ที่ไหน มันจะสำลักน้ำลายเอา The Floating Anniversary (2009)
- Stefan Salvatore may know.- สเตฟาน ซัลวาทอร์อาจจะรู้ 162 Candles (2009)
Didn't feel universal.นั่นฟังดูเจาะจงทีเดียว Introduction to Statistics (2009)
That part's for resale value.- นั่น Bidet (โถอเนกประสงค์) รึเปล่า? Home Economics (2009)
I'm in sales, damn it.ฉันค้าขายนะ ให้ตายสิ Abandon All Hope (2009)
The salt lines are holding up.แนวเกลือกันไว้ได้อยู่ Abandon All Hope (2009)
We've got propane, wiring, rock salt, iron nails...เรามีโพรเพน สายไฟ เกลือหิน ตะปูเหล็ก -- Abandon All Hope (2009)
All of the wounds on the victims eere covered in saliva.บาดแผลทั้งหมดที่พบบนตัวเหยื่อ มีน้ำลายอยู่เต็มไปหมด The Performer (2009)
Human saliva, as though-น้ำลายของมนุษย์ ราวกับว่า... . The Performer (2009)
It's not as if I exactly light up the sales charts anymore, anyway.ไม่อีกแล้ว ถ้าฉันยังรุ่งอยู่จริง ทำไมการขายของฉันไม่ติดชาร์ทล่ะ ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีทาง The Performer (2009)
The saliva hasn't been Dna I.D.'d,DNA ในน้ำลาย ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของได้ The Performer (2009)
Well, if it isn't a bite, then the saliva,ถ้ามันไม่ใช่รอยกัด แล้วน้ำลายล่ะ The Performer (2009)
The saliva samples from the victims' throats-ในตัวอย่างน้ำลาย จากลำคอของเหยื่อ The Performer (2009)
Now, somebody salt this door!ทีนี้ ใครเอา เกลือมาโรยที่ประตูหน่อย! The Real Ghostbusters (2009)
Alaric saltzman.อลาริค ซัลซ์แมน History Repeating (2009)
Saltzman is of german origins.ซัลซ์แมนคือ เยอรมันแต่ดั้งเดิม History Repeating (2009)
Hey, mr. Saltzman, I'm, uh--I'm jeremy gilbert.ครับ ครูซัลซ์แมน ผม เอ่อ เจเรมี่ กิลเบิร์ด History Repeating (2009)
It's all boxed up in the closet. [music playing] mr. Saltzman.มันเก็บอยู่ในกล่อง บนชั้น ครูซัลซ์แมน History Repeating (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salWho's in charge of the sales section?
salSales are down this month.
salAre there any stores with "going out of business" sales?
salThey snorted at their small salary.
salThe report is not encouraging sales wise.
salI have menopausal troubles.
salHe had the presumption to reject my proposal.
salHis salary is so small he must do odd jobs.
salAre you content with your present salary?
salThe final proposal will be announced sometime next week.
salMay I trouble you for the salt?
salHe would not raise my salary.
salThere's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.
salI'll put some salt on the meat.
salYour refusal to help complicated matters.
salHe turned down our proposal.
salAfter you with the salt.
salThis salad tastes of lemon.
salThis soup is too salty to eat.
salThe sales plan allows of no alteration.
salPlease compose a draft of the proposal idea.
salHis salary is double what it was seven years ago.
salHe was entrusted with the sales of computers.
salHe didn't agree to my proposal.
salIndeed, some writers do not think the relation of brain to consciousness is a causal relation in the first place.
salWould you pass me the salt?
salThe soup needs more salt.
salPut the tomato salad in the refrigerator.
salThe addition of salt greatly improved the flavor.
salWhy did they turn down your proposal.
salI seasoned the fish with salt and pepper.
salSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
salHe was taken in by the salesman.
salThe salesman demonstrated how to use it.
salI especially want to thank our record-breaking sales team.
salShe refused to accept his proposal.
salI'm managing scraping along on a small salary.
salThese conditions amount to refusal.
salShe gave a flat refusal to my offer.
salI advertised my car for sale.
salIn those day sugar was less valuable salt.
salBeth accused her sister, Sally, of tearing her scarf.
salSalt is necessary for cooking.
salThe salesman sold the article at an unreasonable price.
salHe gave me the salt.
salMy father banks part of his salary every week.
salWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.
salIf this proposal is put into practice, the business world will be affected to a significant degree.
salHe gave a flat refusal to his mother's request.
salHe gets a good salary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐานสากล    [N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พ่อค้าเร่    [N] travelling salesman, See also: peddler, Example: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่
ขายตรง    [N] direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ตะเบ๊ะ    [V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ช่องแช่ผักผลไม้    [N] salad drawer
เสนอขาย [V] offer for sale, Ant. ขอซื้อ, ซื้อ, Example: บริษัททิสโกเสนอขายหุ้นถึงสิ้นเดือนนี้, Thai definition: ชักนำให้ผู้อื่นซื้อสินค้าที่ตนนำมาขาย
ขึ้นเงินเดือน    [V] raise the salary, Example: บริษัทโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานทุกคน, Thai definition: เพิ่มจำนวนเงินเดือนให้มากขึ้น
ไหว้ [V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
ค้าส่ง    [N] wholesale, Syn. ธุรกิจค้าส่ง, Ant. ค้าปลีก, Example: แม็คโคร ถือเป็นผู้บุกเบิกพลิกโฉมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งของไทย, Thai definition: เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
ธุรกิจค้าส่ง    [N] wholesale business, Syn. ธุรกิจขายส่ง, Example: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า ในปีนี้ธุรกิจค้าส่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว, Thai definition: ธุรกิจที่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
ผู้ค้าส่ง    [N] wholesaler, Syn. ผู้ขายส่ง, พ่อค้าขายส่ง, Ant. ผู้ค้าปลีก, Example: บรรดาผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งต่างได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำลง, Thai definition: ตัวกลางในการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าปลีก
วัยหนุ่มสาว    [N] youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
วางขาย    [V] sold, See also: place on sale, Syn. ขาย, Ant. ซื้อ, Example: สินค้าชนิดนี้มีวางขายอยู่ทั่วไป, Thai definition: นำสินค้ามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา
ครอบจักรวาล    [ADJ] universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
ปลาเค็ม    [N] (dried) salted fish, Example: เขาชอบกินปลาเค็มกับข้าวต้ม
ยาดม    [N] smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
ยำ    [N] Thai dressed salad, Example: ยำของไทยเทียบได้กับสลัดผักของอาหารฝรั่ง, Thai definition: ชื่อกับข้าวอย่างหนึ่งที่ปรุงด้วยผักเป็นส่วนใหญ่เคล้ากันหลายๆ อย่าง
ราคาขายส่ง    [N] wholesale price, Syn. ราคาส่ง, Ant. ราคาขายปลีก, ราคาปลีก, Example: การกำหนดราคาน้ำมันทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่งของไทย ไม่ค่อยเป็นไปตามราคาตลาดโลก, Thai definition: ราคาขายให้แก่ร้านค้าย่อย มักเป็นสินค้าจำนวนมาก ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีก
ลาบ    [N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
ส้มตำ    [N] papaya salad, Syn. ตำส้ม, Example: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว
สาธุ    [V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
สู่ขอ    [V] ask for the hand of the girl in marriage, See also: propose marriage, make a marriage proposal, Syn. ทาบทาม, Example: เขาขอร้องให้มารดาของเขาไปสู่ขอหญิงที่เขารัก, Thai definition: ไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
วางแผง    [V] be on the market, See also: be on sale, appear on the market, Syn. วางตลาด, Example: อัลบั้มชุดนี้จะวางแผงในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.นี้, Thai definition: นำสินค้าออกขายตามร้านทั่วไป
สลัด    [V] salad, Example: ยำเทียบได้กับสลัดซึ่งเป็นอาหารฝรั่ง, Thai definition: ชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบชาวตะวันตก ซึ่งมีน้ำมันสลัดประสม
น้ำลายไหล    [V] drool, See also: dribble, salivate, slobber, slaver, drivel, Syn. น้ำลายหก, Example: กลิ่นหอมจากครัวทำให้ผมน้ำลายไหล, Thai definition: อาการที่อยากมาก
ขายของ    [V] sell goods, See also: make a sale, Syn. ขายสินค้า, Example: ผู้คนนิยมไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพราะขายของราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป
ขายดี    [V] have (find) a good sale, See also: find a good market, Syn. ขายคล่อง, Example: สินค้าตัวใหม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
การประมูลราคา    [N] bid, See also: tender, offer, proposal, Syn. การเสนอราคา, Example: การประมูลราคารถยนต์ของบริษัทเสนอราคาน้อยกว่าผู้แข่งขันถัดไปถึงหนึ่งแสนบาท, Thai definition: การแข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
การประเมิน    [N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
ค่าจ้างรายเดือน    [N] salary, See also: income, wage, earnings, Syn. เงินเดือน, Example: โรงงานนี้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับคนงาน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
กู้    [V] salvage, See also: dredge out, get out of the water, Example: ในเวลาว่าง เด็กๆ ชนบทมักพากันไปกู้ไซ, Thai definition: เอาเครื่องจับปลาขึ้นจากน้ำ
กู้เรือ    [V] salvage, Example: บริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งได้ทำสัญญารับเหมาเพื่อกู้เรือที่จม โดยทรัพย์สมบัติที่กู้ขึ้นมาได้จะเป็นของบริษัทที่รับประกันภัย, Thai definition: ทำเรือที่จมน้ำให้ลอยขึ้น
กุศลกรรมบถ    [N] ten principles of an honest man, See also: Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions, Ant. อกุศลกรรมบถ, Example: การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถซึ่งเป็นแบบของการทำฝ่ายดีอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ, Thai definition: ธรรมหมวดหนึ่ง มี 10 อย่าง คือ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3, Notes: (สันสกฤต)
กุ้งแห้ง    [N] dried salted prawn, See also: dried shrimp, Example: นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของที่ระลึกจำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอแหลมงอบ, Thai definition: กุ้งทะเลที่ตากแห้ง
เกลือกรด    [N] acid salt, Example: ก้อนเนื้อจากโรคเก้าทเป็นการรวมตัวกันของเกลือกรดซึ่งมักจะพบได้หลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบครั้งแรกมาแล้วเป็นเวลานาน, Thai definition: เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรด ถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่ไม่หมด, Notes: (วิทยาศาสตร์)
เกลือแกง    [N] salt, See also: sodium chloride, table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือสมุทร, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์, Example: น้ำเปล่าหนึ่งขวดเหล้ากลมจุประมาณ 750 ซี.ซี. และควรเติมเกลือแกงลงไปครึ่งช้อนชาเพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากร่างกาย, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีมากในน้ำทะเล ใช้ปรุงอาหาร ทำเครื่องดองเค็ม, น้ำเกลือ สำหรับให้ผู้ป่วยโดยให้ทางเส้นโลหิต ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ อุตสาหกรรมผลิตโซดาแผดเผา
เกลือยูเรต    [N] urate, See also: uric acid salt, Thai definition: เกลือของกรดยูริก, Notes: (วิทยาศาสตร์)
เกลือสมุทร    [N] sea salt, See also: table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือแกง, Ant. เกลือสินเธาว์, เกลือบก, Example: มนุษย์รู้จักการทำเกลือตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช ทั้งเกลือสินเธาว์ในแผ่นดินและเกลือสมุทรแถบชายทะเล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากน้ำทะเล
เกลือสินเธาว์    [N] rock salt, See also: medicinal salt, salt found in salt-licks, Syn. เกลือบก, Ant. เกลือสมุทร, เกลือทะเล, Example: ชาวอีสานรังเกียจเกลือทะเลและชอบเกลือสินเธาว์อย่างหลงใหล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็ม
เกลือ    [N] salt, See also: sodium chloride, Example: สำหรับเนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรกผักชี กระเทียม พริกไทย และเกลือ เช่น กุ้งทอดหมูทอด ปลาทอด, Count unit: เม็ด, ถุง, Thai definition: วัตถุที่มีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากน้ำทะเล
ขายเหมา    [V] wholesale, See also: sell in bulk, Example: ถ้าเราขายเหมาเข่งไปหมดแล้ว ต่อไปข้างหน้าจะเอาอะไรไปขาย, Thai definition: ขายของโดยผู้ซื้อต้องซื้อทั้งหมดในราคาที่ตกลงกัน โดยไม่เพิ่มหรือลด
ขายส่ง    [V] wholesale, Example: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับซื้อสินค้าเกษตรทั้งหมดไปขายส่งยังต่างประเทศ, Thai definition: ขายเป็นจำนวนมากๆ แก่ร้านค้าย่อยหรือร้านที่เป็นลูกค้าประจำ
ขายส่ง    [ADJ] wholesale, Example: เขาจะสั่งสินค้าโดยตรงจากร้านขายส่ง, Thai definition: ขายเป็นจำนวนมากๆ แก่ร้านค้าย่อยหรือร้านที่เป็นลูกค้าประจำ
ขายดิบขายดี    [V] sell well, See also: have good sales, Syn. ขายดี, ขายเป็นเทน้ำเทท่า, Example: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์กีฬาขายดิบขายดีอย่างผิดหูผิดตา, Thai definition: ขายของได้มาก
ขื่อจมูก    [N] nasal septum, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: เธอเปลี่ยนขื่อจมูกมาใหม่ โด่งกว่านางเอกละครเสียอีก, Count unit: แผ่น, Thai definition: แกนกลางระหว่างช่องจมูก
ข้อเสนอ    [N] proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
ไข่พอก [N] salted egg, Syn. ไข่เค็ม, Example: อาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของภาคใต้ก็คือไข่พอก, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่ดองในน้ำเกลือหรือพอกด้วยเกลือ ขี้เถ้า และแกลบ
ไข่เค็ม [V] salted egg, Syn. ไข่พอก, Example: ไข่เป็ดใช้ทำไข่เค็มได้ดีกว่าไข่ไก่, Count unit: ใบ, Thai definition: ไข่ที่ดองในน้ำเกลือหรือพอกด้วยเกลือ ขี้เถ้า และแกลบ
คนขายของ    [N] vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
ค่านายหน้า    [N] commission, See also: sales commission, brokerage, compensation, fee, Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, Example: เขาขอค่านายหน้า 5 เปอร์เซ็นต์ จากการติดต่อค้าขายที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account   
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)   FR: saluer de la main
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
ชามสลัด[n. exp.] (chām salat) FR: saladier [m] ; légumier [m]
ช่องแช่ผักผลไม้[n. exp.] (chǿng chaēp phak-phonlamāi) EN: salad drawer   
โชว์รูม[n.] (chōrūm) EN: showroom   FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
ช่วงเงินเดือน[n. exp.] (chūang ngoendeūoen) EN: salary span   
แดกแด้[n.] (daēkdaē) EN: chrysalis ; pupa   
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: chrysalis ; silkworm ; worm   FR: chrysalide [f]
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ดี [interj.] (dī) EN: hi !   FR: salut ! ; hello !
ดิน[n.] (din) EN: dirt   FR: saleté [f]
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land   
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop samphat) EN: relative universe; universal set   
เอลซัลวาดอร์[n. prop.] (Ēl Salwādø) EN: El Salvador   FR: Salvador [m] ; El Salvador [m]
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ฟังหูไว้หู[v.] (fanghūwaihū) EN: take a statement with a grain of salt   
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
หินบะซอลต์[n. exp.] (hin basøn) EN: basalt   FR: basalte [m]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
เฮ้ย[interj.] (hoeī) EN: hey ! ; hi !   FR: salut !
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
ห้อง [n.] (hǿng) EN: room ; chamber   FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
ห้องอาบน้ำ [n. exp.] (hǿng āpnām) EN: bathroom   FR: salle de bains [f]
ห้องฉายหนัง[n. exp.] (hǿng chāi nang) EN: projection room   FR: salle de projection [f]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukchoēn) EN: emergency room   FR: salle d'urgence [f]
ห้องขาย [n. exp.] (hǿng khāi) EN: sales room   FR: salle de vente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAL    S AE1 L
SALM    S AA1 M
SALO    S AA1 L OW0
SALZ    S AO1 L Z
SALL    S AO1 L
SALK    S AO1 K
SALA    S AA1 L AH0
SALT    S AO1 L T
SALE    S EY1 L
SALIM    S AA0 L IY0 M
ISALY    AY1 S L IY0
NOSAL    N OW1 Z AH0 L
SALAH    S AE1 L AH0
ISALY    AY1 Z L IY0
SALVO    S AE1 L V OW0
SALIM    S AE1 L IH2 M
SALAZ    S AA1 L AA0 Z
SALTY    S AO1 L T IY0
NASAL    N EY1 Z AH0 L
SALOW    S AE1 L OW0
SALTZ    S AE1 L T S
SALON    S AH0 L AA1 N
SALUS    S AE1 L AH0 S
PSALM    S AA1 M
SALEK    S AA1 L EH0 K
SALES    S EY1 L Z
SALAD    S AE1 L AH0 D
SALAS    S AA1 L AA0 Z
SALEH    S AA1 L EH0 HH
PSALM    S AA1 L M
SALLE    S EY1 L
SALIS    S AA1 L IH2 S
OPSAL    AA1 P S AH0 L
BASAL    B EY1 S AH0 L
SALSA    S AO1 L S AH0
SALAK    S AE1 L AH0 K
SALLS    S AO1 L Z
SAL'S    S AE1 L Z
SALTS    S AO1 L T S
SALCE    S EY1 L S
SALVA    S AA1 L V AH0
SALVE    S AA1 V
SALVI    S AA1 L V IY0
KASAL    K EY1 S AH0 L
SALMI    S AA1 L M IY0
SALLY    S AE1 L IY0
SALAM    S AA0 L AA1 M
SALIN    S AA0 L IY1 N
SALEM    S EY1 L AH0 M
SALAY    S AE1 L EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
SALT    (n) (s o1 l t)
Sale    (n) (s ei1 l)
sale    (n) (s ei1 l)
salt    (v) (s oo1 l t)
Salem    (n) (s ei1 l @ m)
salsa    (n) (s a1 l t s a)
Sally    (n) (s a1 l ii)
basal    (j) (b ei1 s l)
nasal    (n) (n ei1 z l)
psalm    (n) (s aa1 m)
salad    (n) (s a1 l @ d)
sales    (n) (s ei1 l z)
sally    (v) (s a1 l ii)
salon    (n) (s a1 l o n)
salts    (v) (s oo1 l t s)
salty    (j) (s oo1 l t ii)
salve    (v) (s a1 l v)
salvo    (n) (s a1 l v ou)
sisal    (n) (s ai1 s l)
resale    (n) (r ii s ei1 l)
basalt    (n) (b a1 s oo l t)
causal    (j) (k oo1 z l)
desalt    (v) (d ii2 s oo1 l t)
dorsal    (j) (d oo1 s l)
missal    (n) (m i1 s l)
nasals    (n) (n ei1 z l z)
psalms    (n) (s aa1 m z)
salaam    (v) (s @1 l aa1 m)
salads    (n) (s a1 l @ d z)
salami    (n) (s @1 l aa1 m ii)
salary    (n) (s a1 l @ r ii)
saline    (n) (s ei1 l ai n)
saliva    (n) (s @1 l ai1 v @)
sallow    (v) (s a1 l ou)
salmon    (n) (s a1 m @ n)
salons    (n) (s a1 l o n z)
saloon    (n) (s @1 l uu1 n)
salted    (v) (s oo1 l t i d)
salute    (v) (s @1 l uu1 t)
salved    (v) (s a1 l v d)
salver    (n) (s a1 l v @ r)
salves    (v) (s a1 l v z)
salvia    (n) (s a1 l v i@)
salvos    (n) (s a1 l v ou z)
tarsal    (n) (t aa1 s l)
vassal    (n) (v a1 s @ l)
Salomon    (n) (s a1 l @ m @ n)
Salinas    (n) (s a l ii1 n @ s)
Codsall    (n) (k o1 d s @ l)
Marsala    (n) (m aa1 s aa1 l @)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
食塩[しょくえん, shokuen] Thai: เกลือสำหรับปรุงอาหาร English: table salt
販売[はんばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kochsalz(n) |das| เกลือที่ใช้ทำอาหาร
Schicksal(n) |das, pl. Schicksale| โชคชะตา, โชค, ชะตากรรม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papayasalat (n ) ส้มตำ
Salinda [สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundlegendbasal [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfallentsorgung {f}waste disposal; garbage collection [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Absage {f}; Weigerung {f} | Ablehnungen {pl}refusal; declination | refusals [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Zurückweisung {f}; Rückweisung {f} | Ablehnungen {pl} | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Absalzregler {m}desalting regulator [Add to Longdo]
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Absatzförderung {f}sales promotion [Add to Longdo]
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory [Add to Longdo]
Absatzkrise {f} | Absatzkrisen {pl}sales crisis | sales crises [Add to Longdo]
Absatzlage {f}sales situation [Add to Longdo]
Absatzmöglichkeit {f}sales potential [Add to Longdo]
Absatzplan {m}sales plan; marketing plan [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Einschätzung {f} | Abschätzungen {pl}; Einschätzungen {pl}appraisal | appraisals [Add to Longdo]
Abwasserbeseitigung {f}sewage disposal [Add to Longdo]
Abweisung {f}dismissal [Add to Longdo]
Abweisung {f}; Einstellung {f}dismissal [Add to Longdo]
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance [Add to Longdo]
Alkali {n}; Laugensalz {n} [chem.]alkali [Add to Longdo]
Allgemeinbibliographie {f}general bibliography; universal bibliography [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Allgemeinheit {f} | Allgemeinheiten {pl}universality | universalities [Add to Longdo]
Allzweck...; Mehrzweck...; Universal...multi-purpose; all duty; all-purpose [Add to Longdo]
Allzweckrechner {m}; Universalrechner {m}all-purpose computer [Add to Longdo]
Alternativvorschlag {m}alternative proposal [Add to Longdo]
Altmaterial {n}salvage [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Entlassung {f}dismissal [Add to Longdo]
Anflugglasur {f}; Salzglasur {f}vapour glazing [Add to Longdo]
Anfangsgehalt {n} | Anfangsgehälter {pl}starting salary | starting salaries [Add to Longdo]
Anfangssaldo {m}opening balance [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Angebots-Kick-Off {n}proposal kick-off [Add to Longdo]
Angebotsabgabe {f}proposal submittal [Add to Longdo]
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP [Add to Longdo]
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions [Add to Longdo]
Angebotsbudget {n}proposal budget [Add to Longdo]
Angebotsentwicklung {f}proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsentwurf {m}proposal write-up [Add to Longdo]
Angebotserstellung {f}proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval [Add to Longdo]
Angebotsstrategie {f}proposal strategy [Add to Longdo]
Angebotsverantwortliche {m,f}; Angebotsverantwortlicherproposal manager [Add to Longdo]
Angebotswesen {n}proposal system [Add to Longdo]
Angebotszeitplanung {f}proposal schedule [Add to Longdo]
Anlagenabgang {m}asset disposal [Add to Longdo]
Anhebung {f} (von) | Anhebung der Gehälter um 3%increase; rise (in) | increase of 3% in salaries [Add to Longdo]
Anklage {f}accusal [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting [Add to Longdo]
Anordnung {f}disposal [Add to Longdo]
Anrede {f}salutation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
たんま[, tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[, a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus) [Add to Longdo]
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
アフターケア[, afuta-kea] (n) (See アフターサービス) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アフターサービス[, afuta-sa-bisu] (n) (See アフターケア) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
アルカリ塩[アルカリえん, arukari en] (n) alkali salt [Add to Longdo]
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
アルテミア[, arutemia] (n) (See ブラインシュリンプ) brine shrimp (Artemia salina) (lat [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イクラ[, ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus [Add to Longdo]
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr [Add to Longdo]
インセンティブセール[, insenteibuse-ru] (n) incentive sale [Add to Longdo]
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei [Add to Longdo]
エステティックサロン[, esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei [Add to Longdo]
エルサルバドル[, erusarubadoru] (n) El Salvador; (P) [Add to Longdo]
オーストラリアサーモン[, o-sutorariasa-mon] (n) Australian salmon (Arripis trutta) [Add to Longdo]
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
カメラリハーサル[, kamerariha-saru] (n) camera rehearsal [Add to Longdo]
カメリハ[, kameriha] (n) (abbr) camera rehearsal [Add to Longdo]
カラーリバーサルフィルム[, kara-riba-sarufirumu] (n) color reversal film (colour) [Add to Longdo]
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae) [Add to Longdo]
ガーリックソルト[, ga-rikkusoruto] (n) garlic salt [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三文鱼[sān wén yú, ㄙㄢ ㄨㄣˊ ㄩˊ, / ] salmon [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
下颌下腺[xià hé xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] submandibular gland; submaxillary saliva gland [Add to Longdo]
下鼻甲[xià bí jiǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄐㄧㄚˇ, ] inferior nasal conchae [Add to Longdo]
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, ] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal) [Add to Longdo]
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Universal Declaration of Human Rights [Add to Longdo]
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
丹参[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] Salvia miltiorrhiza [Add to Longdo]
代扣[dài kòu, ㄉㄞˋ ㄎㄡˋ, ] to withhold tax (from employee's salary) [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, / ] supply and marketing; distribution; supply and sales [Add to Longdo]
促销[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, / ] promote sales [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, ] salary [Add to Longdo]
俸禄[fèng lù, ㄈㄥˋ ㄌㄨˋ, / 祿] official's salary (in feudal times) [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
倒相[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] phase reversal; phase inversion [Add to Longdo]
倡议[chàng yì, ㄔㄤˋ ㄧˋ, / ] to suggest; a proposal [Add to Longdo]
传阅[chuán yuè, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] to read and pass on; to pass on for perusal [Add to Longdo]
伤寒沙门氏菌[shāng hán shā mén shì jūn, ㄕㄤ ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, / ] salmonella typhimurium [Add to Longdo]
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase [Add to Longdo]
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, / ] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河 [Add to Longdo]
出售[chū shòu, ㄔㄨ ㄕㄡˋ, ] to sell; to offer for sale; to put on the market [Add to Longdo]
前车主[qián chē zhǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ, / ] previous owner (of a car for sale) [Add to Longdo]
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , ] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge [Add to Longdo]
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] proposal; propose [Add to Longdo]
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
加薪[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, ] raise salary [Add to Longdo]
动议[dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion; proposal [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) [Add to Longdo]
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / 調] Coordinated Universal Time (UTC) [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love [Add to Longdo]
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc) [Add to Longdo]
口水[kǒu shuǐ, ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, ] saliva [Add to Longdo]
口沫[kǒu mò, ㄎㄡˇ ㄇㄛˋ, ] spittle; saliva [Add to Longdo]
口碑载道[kǒu bēi zài dào, ㄎㄡˇ ㄅㄟ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lit. praise fills the roads (成 语 saw); praise everywhere; universal approbation [Add to Longdo]
咸水[xián shuǐ, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] salt water [Add to Longdo]
咸肉[xián ròu, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄡˋ, ] salt-cured meat [Add to Longdo]
哭墙[kū qiáng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤˊ, / ] the Wailing Wall (Jerusalem) [Add to Longdo]
售后服务[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] after sales service [Add to Longdo]
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] salesperson [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] saliva; spit at [Add to Longdo]
唾沫[tuò mò, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄛˋ, ] spittle; saliva [Add to Longdo]
唾液[tuò yè, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, ] saliva [Add to Longdo]
唾液腺[tuò yè xiàn, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] saliva gland [Add to Longdo]
商议[shāng yì, ㄕㄤ ㄧˋ, / ] to negotiate; discussion; proposal [Add to Longdo]
[rě, ㄖㄜˇ, ] to salute; make one's curtsy [Add to Longdo]
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] (arch.) table for wine goblets (used by the Duke of Zhou hosting his vassals); variant of 徐, surname Xu [Add to Longdo]
基底神经节孙损伤[jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] basal ganglia lesions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit [Add to Longdo]
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales [Add to Longdo]
販売時点[はんばいじてん, hanbaijiten] Point-Of-Sale, POS [Add to Longdo]
販売時点管理[はんばいじてんかんり, hanbaijitenkanri] POS, Point Of Sales [Add to Longdo]
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
吉凶[きっきょう, kikkyou] Glueck_und_Unglueck, Schicksal [Add to Longdo]
[めい, mei] BEFEHL, SCHICKSAL, LEBEN [Add to Longdo]
因縁[いんねん, innen] Kausalitaet, Vorsehung, Schicksal [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]
塗布[とふ, tofu] (Salbe) auftragen [Add to Longdo]
[しお, shio] -Salz [Add to Longdo]
塩入れ[しおいれ, shioire] Salzfaesschen [Add to Longdo]
塩分[えんぶん, enbun] Salzgehalt [Add to Longdo]
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
塩漬[しおづけ, shioduke] in_Salz_eingelegte_Speise [Add to Longdo]
塩酸[えんさん, ensan] Salzsaeure [Add to Longdo]
壮年[そうねん, sounen] bestes_Mannesalter, beste_Lebensjahre [Add to Longdo]
宙返り[ちゅうがえり, chuugaeri] Salto, Ueberschlag [Add to Longdo]
家来[けらい, kerai] Lehnsmann, Vasall, Diener [Add to Longdo]
岩塩[がんえん, gan'en] Steinsalz [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] kolossal, -riesig, Riesen- [Add to Longdo]
憂き目[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]
[ふ, fu] ALLGEMEIN, UNIVERSAL [Add to Longdo]
梅干し[うめぼし, umeboshi] eingesalzene_Pflaume [Add to Longdo]
残高[ざんだか, zandaka] Saldo, Restbetrag, Bilanz [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] -suess, ungenuegend_gesalzen, (zu) nachsichtig, oberflaechlich_optimistisch [Add to Longdo]
盛衰[せいすい, seisui] Aufstieg_und_Fall, Schicksal [Add to Longdo]
[しょう, shou] SALPETER [Add to Longdo]
硝石[しょうせき, shouseki] Salpeter [Add to Longdo]
硝酸[しょうさん, shousan] Salpetersaeure [Add to Longdo]
[ふち, fuchi] VERWANDTSCHAFT;, HEIRAT;, BEZIEHUNG,VERHAELTNIS,VERBINDUNG;, Schicksal;, Veranda [Add to Longdo]
美容院[びよういん, biyouin] Frisiersalon, Schoenheitssalon [Add to Longdo]
身上[しんじょう, shinjou] Vorzug, Staerke, Schicksal, -Los [Add to Longdo]
辛苦[しんく, shinku] -Muehe, Muehsal, -Sorge [Add to Longdo]
辛酸[しんさん, shinsan] Muehsal, Bitternis, _Not [Add to Longdo]
[うん, un] Schicksal, Glueck, Transport [Add to Longdo]
運命[うんめい, unmei] Schicksal [Add to Longdo]
郎党[ろうどう, roudou] Anhaenger, Vasallen [Add to Longdo]
食塩[しょくえん, shokuen] Tafelsalz [Add to Longdo]
鼻音[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top