ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appraisal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appraisal-, *appraisal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appraisal(n) การประเมิน, Syn. appraisement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน, การตีราคา., Syn. appraisement, estimate

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา, การประเมินค่า, การหาค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appraisalการประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appraisal, performanceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraisalการประเมินราคา [การบัญชี]
Appraisal surplusส่วนเกินจากการประเมินราคา [การบัญชี]
Appraisal Wellหลุมประเมินผล, Example: หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Appraisal, Projectประเมินค่าโครงการ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
appraisal(n) the classification of someone or something with respect to its worth, Syn. assessment
appraisal(n) a document appraising the value of something (as for insurance or taxation), Syn. estimate, estimation
appraisal(n) an expert estimation of the quality, quantity, and other characteristics of someone or something

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Appraisal

n. [ See Appraise. Cf. Apprizal. ] A valuation by an authorized person; an appraisement. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going to go down to this hospital to get an appraisal of your worth.ไปรพ.แล้วตีค่าว่า ตัวเองมีค่าเท่าไหร่ Punchline (1988)
We got the jewelry appraised last year.เราเอาเครื่องประดับไปประเมินค่า เมื่อปีที่แล้ว Lost Son (2004)
I'm appraising your land for First National Bank who's actively seeking a foreclosure.ผมมาตีราคาที่ดินคุณให้กับธนาคาร... ...ที่กำลังเร่งรัดจะมายึดที่ดิน The Astronaut Farmer (2006)
I haven't quite gotten them appraised yet, but they've seen many cool things.ยังไม่ได้ตั้งราคา แต่มันเห็นอะไรดีๆ มาเยอะเลย Transformers (2007)
I prefer to call it management appraisal.ฉันเรียกมันว่า การประเมินสถานการณ์ Episode #2.2 (2008)
Photo's from an insurance appraisal.นี่รูปจากการประเมินของบริษัทประกันประกัน Hey! Mr. Pibb! (2009)
I wanted to schedule a time for our appraiser to come out to your loft.ฉันอยากจะนัดเวลา สำหรับลูกค้าที่จะไปดูห้องของคุณ Remains of the J (2009)
He can give me his personal details, I'll make a frank appraisalฉันไม่มี "ซะมี" แล้วพวกเราก็ไม่ "แวะ" The King's Speech (2010)
Five seconds after she gets it, she'll have that piece of glass appraised, and when she finds out my son has given her a... fake, อย่างหร่อนได้เศษแก้วก็บุญถมแล้ว แล้วพอเธอรู้ว่าลูกชายฉันให้... ของปลอม Chromolume No. 7 (2010)
- Will you appraise them? - Soo Lin should go - she's the expert.นายจะประเมินราคามันมั้ย ซูหลินควรจะเป็นคนไป เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญ The Blind Banker (2010)
We confirmed it with an appraiser.เราตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่ามันเป็นของเทียม The Blue Butterfly (2012)
You see, I had that painting appraised when I found out that she'd sunk back in with you, and it turns out that that de Kooning is worth less than the frame it's in.นายหน้าก็คือสาวน้อยวิคกี้ ฮาเปอร์ ที่น่าหลงไหล เมื่อหลายปีก่อน ฉันให้มีการประเมินราคาภาพนั่น เมื่อฉันรู้ว่าเธอเคยอยู่กินกับนาย Justice (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประเมิน[kān pramoēn] (n) EN: assessment ; appraisal  FR: évaluation [ f ]
การประเมินค่า[kān pramoēn khā] (n, exp) EN: appraisal ; valuation
การประเมินความเสียหาย[kān pramoēn khwāmsīahāi] (n, exp) EN: appraisal of damage ; assessment of damage
การประเมินผลการปฏิบัติงาน[kān pramoēnphon kān patibat ngān] (n, exp) EN: performance appraisal
การตั้งราคา[kān tang rākhā] (n, exp) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal
การตีราคา[kān tī rākhā] (n, exp) EN: appraisal  FR: évaluation [ f ]
ประเมินผลการปฏิบัติงาน[pramoēn phon kān patibatngān] (n, exp) EN: assess the performance ; performance appraisal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
appraisal
appraisals

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appraisal
appraisals

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschätzung { f }; Einschätzung { f } | Abschätzungen { pl }; Einschätzungen { pl }appraisal | appraisals [Add to Longdo]
Beurteilungskriterien { pl }appraisal factors [Add to Longdo]
Bewertungsgebühr { f }appraisal fee [Add to Longdo]
Eignungsbeurteilung { f }appraisal of aptitude [Add to Longdo]
Leistungsbewertung { f } | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results [Add to Longdo]
Methode der Ermittlung des jährlichen Abschreibungsaufwandes [ econ. ]appraisal depreciation method [Add to Longdo]
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch { n }appraisal interview [Add to Longdo]
Schätzklausel { f }appraisal clause [Add to Longdo]
Unternehmensbewertung { f }appraisal of business [Add to Longdo]
Vorgesetztenbeurteilung { f }appraisal by subordinates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再検討[さいけんとう, saikentou] (n, vs) re-examination; review; reappraisal; (P) [Add to Longdo]
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n, vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation [Add to Longdo]
値踏み[ねぶみ, nebumi] (n, vs) appraisal; estimation; evaluation; setting prices [Add to Longdo]
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation [Add to Longdo]
評価基準[ひょうかきじゅん, hyoukakijun] (n) valuation basis; appraisal standard [Add to Longdo]
評価損[ひょうかそん, hyoukason] (n) paper loss; appraisal loss; loss resulting from revised valuation [Add to Longdo]
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top