ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salesmanship

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salesmanship-, *salesmanship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salesmanship(n) เทคนิคการขาย, See also: ทักษะการขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
salesmanship(n) เทคนิคการขาย, การค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It must all be in the salesmanship then.มันคงอยู่ในเทคนิคการขายแล้วล่ะ 52 Pickup (2008)
I mean, how much salesmanship do we really need?ฉันหมายถึง เทคนิคการขายเท่าไหร่ ที่เราต้องนำมาใช้จริงๆ Seven Thirty-Seven (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักษะการขาย[thaksa kān khāi] (n, exp) EN: salesmanship  FR: esprit commercial [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
salesmanship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salesmanship

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し売り(P);押売(P);押売り(P)[おしうり, oshiuri] (n) high-pressure salesmanship; (P) [Add to Longdo]
販売術[はんばいじゅつ, hanbaijutsu] (n) art of selling; salesmanship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  salesmanship
      n 1: skill in selling; skill in persuading people to buy; "he
           read a book on salesmanship but it didn't help"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top