Search result for

wage

(152 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wage-, *wage*
Possible hiragana form: わげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wage[N] ค่าจ้าง, See also: ค่าแรง, Syn. emolument, pay, salary, wages
wage[VT] เข้าร่วม (ต่อสู้)
wager[N] การพนัน, Syn. bet
wager[VT] พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wagerer[N] ผู้วางเดิมพัน, See also: ผู้ท้าพนัน
wager on[PHRV] พนัน, See also: วางเดิมพัน (กับ), Syn. bet on, gamble on
wager on[PHRV] มั่นใจกับ, See also: ไว้ใจกับ, Syn. depend on
wage-earner[N] คนทำงานรับค่าจ้าง, See also: ผู้ทำงานรับจ้าง, Syn. employee, wage-worker
wage-worker[N] คนทำงานรับค่าจ้าง, See also: ผู้ทำงานรับจ้าง, Syn. employee, wage-earner, salaryman
wage war against[PHRV] ต่อสู้กับ, Syn. declare against , declare on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings,emolument
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.
brewage(บรู'เอจ) n. เหล้าที่ทำจากข้าวมอลท์
browagen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
cowage(คาว'อิจ) n. หมามุ่ย,
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
nominal wagesค่าจ้างเป็นเงิน
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
sewage(ซู'อิจฺ) n. สิ่งโสโครก,น้ำเสีย,น้ำเน่า (ที่ไหลผ่านท่อโสโครก) ., Syn. sewerage

English-Thai: Nontri Dictionary
wage(n) ค่าจ้าง,ค่าแรง,ผลแห่งกรรม,เวร
wage(vt) กระทำ,ดำเนิน,ว่าจ้าง
wager(vi,vt) พนันกัน,ท้าพนัน
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์
sewage(n) น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wage, livingค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage; wagesค่าจ้าง, ค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage; wagesค่าจ้าง, สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering gainสิ่งที่ได้จากการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wageค่าแรงงาน [การบัญชี]
Wageค่าจ้าง [การบัญชี]
Wage incentiveสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage rate varianceผลต่างอัตราค่าแรง [การบัญชี]
Wage scaleลำดับขั้นค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage-price policyนโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา [เศรษฐศาสตร์]
Wagesค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Wages accountบัญชีจ่ายค่าจ้าง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา Chuck in Real Life (2008)
The wages for these vagabond members are all accounted by him.ค่าจ้างคนจรจัดพวกนี้ เขาจะเป็นคนจ่ายมันเอง Beethoven Virus (2008)
Care to wager some gold on him? .สนใจพนันทองข้างเขามั้ยล่ะ? Outlander (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
Your $500 wager has been accepted.** ได้รับเงินเดิมพัน 500 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Current wager, $5000.** เงินเดิมพัน 5000 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
- Not a wager. A prize.- หมายถึงรางวัล ไม่ใช่เงินเดิมพัน WarGames: The Dead Code (2008)
Although we haven't actually discussed the level of your wages.ถึงแม้ว่าที่จริงเรา ไม่ได้คุยเรื่องอัตราค่าจ้างของคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Mankind, which destroys environment and wages war, should die.มนุษยชาติที่ทำลายธรรมชาติ ก่อสงคราม สมควรตายทั้งนั้น Death Note: L Change the World (2008)
Find the scent, my compadres, and you too shall have much rewardings from Master for the toil factor you wage.ตามกลิ่นไป สหายทั้งหลาย แล้วพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม จากเจ้านาย เพื่อตอบแทนหยาดเหงื่อของเจ้า Up (2009)
Perhaps we should make a little wager.วางเดิมพันกันเล็กน้อยมั้ย? Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wageThe union bosses are fighting the freeze on wage hikes.
wageWages vary in relation to age of the worker.
wageWage settlements in Japan this year were moderate.
wageCan you get along on your wages?
wageOf course, they are suffering from terrible working conditions such as low wages and arbitrary layoffs, as well as from various forms of discrimination.
wageThe minimum wage has hardly budged as of late.
wageHe advanced me a week's wages.
wageOur employer will not give way to our demands for higher wages.
wageThe miners went on strike for a wage increase.
wageI paid a wage immediately in the place.
wageThe union won a 5% wage increase.
wageThe wages will be paid in proportion to the work done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง[N] wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
เปิดศึก[V] wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
ขันต่อ[V] gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
สินจ้างรางวัล[N] wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน
ท้าพนัน[V] bet, See also: wager, stake, Syn. พนัน, Example: เราท้าพนันกันแต่ในระหว่างญาติมิตร
ค่าแรง[N] wage, See also: pay, earnings, stipend, labour cost, wages, Syn. ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลา, Count unit: บาท
ค่าแรงงาน[N] wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
ค่าจ้าง[N] wage, See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend, Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน, Example: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว
อัตราค่าจ้าง[N] wage rate, See also: wage, Syn. อัตราจ้าง, Example: ทบวงมหาวิทยาลัยรับสมัครนักการภารโรง อัตราค่าจ้างเดือนละ 4,100 บาท จำนวน 2 อัตรา
สินจ้าง[N] wage, See also: emolument, hire, pay, salary, stipend, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นายจ้างค้างสินจ้างคนงานมา 3 เดือนแล้ว, Thai definition: ค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet   FR: mise [f] ; enjeu [m]
เดิมพัน[v.] (doēmphan) EN: bet ; stake ; gamble ; wager   
จ่ายค่าจ้าง[v. exp.] (jāi khā jāng) EN: pay wages   
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoendeūoen) EN: pay wages ; pay salaries   FR: payer les salaires
กรรมตามสนอง[xp] (kam tām sanøng) EN: you get what you deserve ; the wages of sin   
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
การขึ้นค่าจ้าง[n. exp.] (kān kheun khājāng) EN: wage rise   
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm khājāng) EN: wage increase   FR: augmentation de salaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGE    W EY1 JH
WAGER    W EY1 JH ER0
WAGES    W EY1 JH AH0 Z
WAGED    W EY1 JH D
WAGERS    W EY1 JH ER0 Z
WAGENER    W AE1 G AH0 N ER0
WAGEMAN    W EY1 JH M AH0 N
WAGERED    W EY1 JH ER0 D
WAGENAAR    W AE1 G AH0 N AA0 R
WAGERING    W EY1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wage    (v) (w ei1 jh)
waged    (v) (w ei1 jh d)
wager    (v) (w ei1 jh @ r)
wages    (v) (w ei1 jh i z)
wagers    (v) (w ei1 jh @ z)
wagered    (v) (w ei1 jh @ d)
wagering    (v) (w ei1 jh @ r i ng)
wage-claim    (n) - (w ei1 jh - k l ei m)
wage-claims    (n) - (w ei1 jh - k l ei m z)
wage-earner    (n) - (w ei1 jh - @@ n @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wagen(n) |der, pl. Wagen| รถยนต์, รถเข็นสำหรับคนหรือสิ่งของ
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร
Rennwagen(n) |der, pl. Rennwagen| รถแข่ง เช่น Das ist der schnellste Rennwagen der Welt.
das fünfte Rad am Wagen(idiom) เหมือนเป็นส่วนเกิน เป็นคนที่ไม่สำคัญ เช่น Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohn {m} | Löhne {pl}wage | wages [Add to Longdo]
Lohnanpassung {f} | automatische Lohnanpassungwage adjustment | automatic wage adjustment [Add to Longdo]
Lohnbeschränkungen {pl}wage curbs [Add to Longdo]
Lohnerhöhung {f} | Lohnerhöhungen {pl}wage increase | wage increases [Add to Longdo]
Lohnforderung {f} | Lohnforderungen {pl}wage claim | wage claims [Add to Longdo]
Lohnkosten {pl}wage costs; crew labor costs [Add to Longdo]
Lohnobergrenze {f}; höchster Lohnwage ceiling [Add to Longdo]
Lohntarif {m} | Lohntarife {pl}wage rate | wage rates [Add to Longdo]
Lohnzahlung {f}wage payment [Add to Longdo]
Tarifabschluss {m}wage settlement [Add to Longdo]
Tarifgruppe {f}; Lohngruppe {f}wage group [Add to Longdo]
Tarifkündigung {f} | Tarifkündigungen {pl}wage opening | wage openings [Add to Longdo]
Tarifvertrag {m} | Tarifverträge {pl}wage agreement | wage agreements [Add to Longdo]
Verdiener {m}; Verdienerin {f}wage earner [Add to Longdo]
Wagemut {m}daring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェイジ[, ueiji] (n) wage [Add to Longdo]
ウェイジドリフト[, ueijidorifuto] (n) wage drift [Add to Longdo]
ゼロ回答[ゼロかいとう, zero kaitou] (n) nil return; nothing offered (e.g. in wage negotiations) [Add to Longdo]
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.) [Add to Longdo]
フォルクスワーゲン[, forukusuwa-gen] (n) Volkswagen; VW; (P) [Add to Longdo]
曳船;曳き船;引船;引き船;引舟[えいせん(曳船);ひきふね;ひきぶね, eisen ( eisen ); hikifune ; hikibune] (n,vs) tugboat; towing; towage [Add to Longdo]
汚水[おすい, osui] (n) filthy water; sewage; (P) [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
下水処理施設[げすいしょりしせつ, gesuishorishisetsu] (n) sewage treatment facility; sewage treatment works [Add to Longdo]
下水処理場[げすいしょりじょう, gesuishorijou] (n) sewage (treatment) plant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工资[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay [Add to Longdo]
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, / 調] wage adjustment; to raise or lower wages [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
[くるま, kuruma] Wagen, -Rad [Add to Longdo]
車両[しゃりょう, sharyou] Wagen, Fahrzeug [Add to Longdo]
車窓[しゃそう, shasou] Wagenfenster [Add to Longdo]
車輪[しゃりん, sharin] Wagenrad [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] Wagenspur, geometrischer_Ort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wage \Wage\, v. t. [imp. & p. p. {Waged}; p. pr. & vb. n.
   {Waging}.] [OE. wagen, OF. wagier, gagier, to pledge,
   promise, F. gager to wager, lay, bet, fr. LL. wadium a
   pledge; of Teutonic origin; cf. Goth. wadi a pledge,
   gawadj[=o]n to pledge, akin to E. wed, G. wette a wager. See
   {Wed}, and cf. {Gage}.]
   [1913 Webster]
   1. To pledge; to hazard on the event of a contest; to stake;
    to bet, to lay; to wager; as, to wage a dollar. --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       My life I never but as a pawn
       To wage against thy enemies.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose one's self to, as a risk; to incur, as a danger;
    to venture; to hazard. "Too weak to wage an instant trial
    with the king." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To wake and wage a danger profitless. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage in, as a contest, as if by previous gage or
    pledge; to carry on, as a war.
    [1913 Webster]
 
       [He pondered] which of all his sons was fit
       To reign and wage immortal war with wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The two are waging war, and the one triumphs by the
       destruction of the other.       --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To adventure, or lay out, for hire or reward; to hire out.
    [Obs.] "Thou . . . must wage thy works for wealth."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To put upon wages; to hire; to employ; to pay wages to.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Abundance of treasure which he had in store,
       wherewith he might wage soldiers.   --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
       I would have them waged for their labor. --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   6. (O. Eng. Law) To give security for the performance of.
    --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {To wage battle} (O. Eng. Law), to give gage, or security,
    for joining in the duellum, or combat. See {Wager of
    battel}, under {Wager}, n. --Burrill.
 
   {To wage one's law} (Law), to give security to make one's
    law. See {Wager of law}, under {Wager}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wage \Wage\, v. i.
   To bind one's self; to engage. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wage \Wage\, n. [OF. wage, gage, guarantee, engagement. See
   {Wage}, v. t. ]
   [1913 Webster]
   1. That which is staked or ventured; that for which one
    incurs risk or danger; prize; gage. [Obs.] "That warlike
    wage." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That for which one labors; meed; reward; stipulated
    payment for service performed; hire; pay; compensation; --
    at present generally used in the plural. See {Wages}. "My
    day's wage." --Sir W. Scott. "At least I earned my wage."
    --Thackeray. "Pay them a wage in advance." --J. Morley.
    "The wages of virtue." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       By Tom Thumb, a fairy page,
       He sent it, and doth him engage,
       By promise of a mighty wage,
       It secretly to carry.         --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Our praises are our wages.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Existing legislation on the subject of wages.
                          --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wage is used adjectively and as the first part of
      compounds which are usually self-explaining; as, wage
      worker, or wage-worker; wage-earner, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Board wages}. See under 1st {Board}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hire; reward; stipend; salary; allowance; pay;
     compensation; remuneration; fruit.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wage
   n 1: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he
      wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all
      their earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings},
      {remuneration}, {salary}]
   v 1: carry on (wars, battles, or campaigns); "Napoleon and
      Hitler waged war against all of Europe" [syn: {engage},
      {wage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top