ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wage

W EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wage-, *wage*
Possible hiragana form: わげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wage(n) ค่าจ้าง, See also: ค่าแรง, Syn. emolument, pay, salary, wages
wage(vt) เข้าร่วม (ต่อสู้)
wager(n) การพนัน, Syn. bet
wager(vt) พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wagerer(n) ผู้วางเดิมพัน, See also: ผู้ท้าพนัน
wager on(phrv) พนัน, See also: วางเดิมพัน กับ, Syn. bet on, gamble on
wager on(phrv) มั่นใจกับ, See also: ไว้ใจกับ, Syn. depend on
wage-earner(n) คนทำงานรับค่าจ้าง, See also: ผู้ทำงานรับจ้าง, Syn. employee, wage-worker
wage-worker(n) คนทำงานรับค่าจ้าง, See also: ผู้ทำงานรับจ้าง, Syn. employee, wage-earner, salaryman
wage war against(phrv) ต่อสู้กับ, Syn. declare against , declare on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าแรง, ค่าตอบแทน, ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป, ว่าจ้าง, ให้คำมั่น vi. ต่อสู้, ดิ้นรน, Syn. earnings, emolument
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง, สิ่งที่พนัน, การพนันขันต่อ, การวางเดิมพัน vt. พนัน, พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble, bet, stake
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.
brewage(บรู'เอจ) n. เหล้าที่ทำจากข้าวมอลท์
browagen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
cowage(คาว'อิจ) n. หมามุ่ย,
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย, หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
nominal wagesค่าจ้างเป็นเงิน
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์, พระพันปีหลวง, พระราชชนนี
sewage(ซู'อิจฺ) n. สิ่งโสโครก, น้ำเสีย, น้ำเน่า (ที่ไหลผ่านท่อโสโครก) ., Syn. sewerage

English-Thai: Nontri Dictionary
wage(n) ค่าจ้าง, ค่าแรง, ผลแห่งกรรม, เวร
wage(vt) กระทำ, ดำเนิน, ว่าจ้าง
wager(vi, vt) พนันกัน, ท้าพนัน
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์
sewage(n) น้ำเน่า, ของโสโครก, สิ่งสกปรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wage, livingค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage; wagesค่าจ้าง, ค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage; wagesค่าจ้าง, สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering gainสิ่งที่ได้จากการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wageค่าแรงงาน [การบัญชี]
Wageค่าจ้าง [การบัญชี]
Wage incentiveสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage rate varianceผลต่างอัตราค่าแรง [การบัญชี]
Wage scaleลำดับขั้นค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage-price policyนโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา [เศรษฐศาสตร์]
Wagesค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Wages accountบัญชีจ่ายค่าจ้าง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง The Great Dictator (1940)
The gangs took over the highways ready to wage war for a tank ofjuice.แก๊งค์เหล่าร้ายยึดครองทางหลวง... ...พร้อมจะต่อสู้แย่งชิงน้ำมัน The Road Warrior (1981)
That means the wages come to three tenths of one percent of the retail price.นั่นหมายความว่า ค่าแรงเท่ากับ 3/10 ของ 1% ของราคาขายปลีก The Corporation (2003)
They soon find that they cant do any more in that country because the wages are too high now.ไม่นานบรรษัทก็พบว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นในประเทศนั้นไม่ได้แล้ว เพราะค่าจ้างสูงขึ้น The Corporation (2003)
Paid 'em equal wages when no one else was doing that.จ่ายเงินเดือนเท่าคนอื่น ขณะที่ไม่มีที่อื่นทำกัน Crash (2004)
I'll give you a fair wage and a place to stay.ผมจะให้ค่าแรงคุ้มเหนื่อยพร้อมที่อยู่ Tabula Rasa (2004)
You're hiding your wages in a tin can, Annie.คุณเอาเงินค่าแรงเก็บไว้ในกระป๋องนะ แอนนี่ Tabula Rasa (2004)
Making a dollar over minimum wage at 32 years old.หาเงินได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ อายุก็ปาเข้าไป 32 Lonesome Jim (2005)
But the efforts of those involved are not in vain for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims.แต่ความพยายามเหล่านี้ ไม่ได้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์ ...สำหรับการจุดประกายของสงคราม จากเลือดของเหยื่อในเหตุการณ์นี้ V for Vendetta (2005)
Does the Government paid you wages to behave like this?รัฐบาลจ้างคุณมาแสดงพฤติกรรมอย่างนี้เหรอ Sweet Spy (2005)
Please. You think they trust us, the wages I get paid?แหม คุณคิดว่าลูกค้าจะไว้ใจคนขับรถอย่างผมหรอ? The Da Vinci Code (2006)
Sparta wages no war at the time of the Carneia.ชายชาตรีจะสิ้นชีพในศึก 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wageAnd the tokens he received as wages could only be spent at that shop.
wageA skilled mechanic earns decent wages.
wageCan you get along on your wages?
wageDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
wageHe advanced me a week's wages.
wageHe has given us indecent wages.
wageHe promised to pay us high wages.
wageHere the wages are paid in proportion to the amount of work done.
wageHe ruled for five years. In the sixth year, another king, who was stronger than he, waged war against him.
wageHis extravagance is out of proportion to his wage.
wageHis weekly wages are $20.
wageI got a big wage raise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง(n) wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai Definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
เปิดศึก(v) wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai Definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
ขันต่อ(v) gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai Definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
สินจ้างรางวัล(n) wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai Definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน
ท้าพนัน(v) bet, See also: wager, stake, Syn. พนัน, Example: เราท้าพนันกันแต่ในระหว่างญาติมิตร
ค่าแรง(n) wage, See also: pay, earnings, stipend, labour cost, wages, Syn. ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลา, Count Unit: บาท
ค่าแรงงาน(n) wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
ค่าจ้าง(n) wage, See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend, Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน, Example: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1, 500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว
อัตราค่าจ้าง(n) wage rate, See also: wage, Syn. อัตราจ้าง, Example: ทบวงมหาวิทยาลัยรับสมัครนักการภารโรง อัตราค่าจ้างเดือนละ 4, 100 บาท จำนวน 2 อัตรา
สินจ้าง(n) wage, See also: emolument, hire, pay, salary, stipend, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นายจ้างค้างสินจ้างคนงานมา 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: ค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราค่าจ้าง[attrā khājāng] (n, exp) EN: wage rate ; wage  FR: niveau des salaires [ m ]
อายัดเงินเดือน[āyat ngoendeūoen] (v, exp) EN: freeze wages  FR: geler les salaires
เดิมพัน[doēmphan] (n) EN: wager ; gambling ; stake ; bet  FR: mise [ f ] ; enjeu [ m ]
เดิมพัน[doēmphan] (v) EN: bet ; stake ; gamble ; wager
จ่ายค่าจ้าง[jāi khā jāng] (v, exp) EN: pay wages
จ่ายเงินเดือน[jāi ngoendeūoen] (v, exp) EN: pay wages ; pay salaries  FR: payer les salaires
กรรมตามสนอง[kam tām sanøng] (xp) EN: you get what you deserve ; the wages of sin
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[kān āyat sap khājāng] (n, exp) EN: garnishment of wages
การขึ้นค่าจ้าง[kān kheun khājāng] (n, exp) EN: wage rise
การเพิ่มค่าจ้าง[kān phoēm khājāng] (n, exp) EN: wage increase  FR: augmentation de salaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WAGE W EY1 JH
WAGER W EY1 JH ER0
WAGES W EY1 JH IH0 Z
WAGED W EY1 JH D
WAGES W EY1 JH AH0 Z
WAGERS W EY1 JH ER0 Z
WAGENER W AE1 G AH0 N ER0
WAGEMAN W EY1 JH M AH0 N
WAGERED W EY1 JH ER0 D
WAGENAAR W AE1 G AH0 N AA0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wage (v) wˈɛɪʤ (w ei1 jh)
waged (v) wˈɛɪʤd (w ei1 jh d)
wager (v) wˈɛɪʤər (w ei1 jh @ r)
wages (v) wˈɛɪʤɪz (w ei1 jh i z)
wagers (v) wˈɛɪʤəz (w ei1 jh @ z)
wagered (v) wˈɛɪʤəd (w ei1 jh @ d)
wagering (v) wˈɛɪʤərɪŋ (w ei1 jh @ r i ng)
wage-claim (n) wˈɛɪʤ-klɛɪm (w ei1 jh - k l ei m)
wage-claims (n) wˈɛɪʤ-klɛɪmz (w ei1 jh - k l ei m z)
wage-earner (n) wˈɛɪʤ-ɜːʳnər (w ei1 jh - @@ n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工资[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay #1,561 [Add to Longdo]
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, / 調] wage adjustment; to raise or lower wages #81,173 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wagen(n) |der, pl. Wagen| รถยนต์, รถเข็นสำหรับคนหรือสิ่งของ
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก, See also: Related: abschleppen
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร
Rennwagen(n) |der, pl. Rennwagen| รถแข่ง เช่น Das ist der schnellste Rennwagen der Welt.
das fünfte Rad am Wagen(idiom) เหมือนเป็นส่วนเกิน เป็นคนที่ไม่สำคัญ เช่น Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohn { m } | Löhne { pl }wage | wages [Add to Longdo]
Lohnanpassung { f } | automatische Lohnanpassungwage adjustment | automatic wage adjustment [Add to Longdo]
Lohnbeschränkungen { pl }wage curbs [Add to Longdo]
Lohnerhöhung { f } | Lohnerhöhungen { pl }wage increase | wage increases [Add to Longdo]
Lohnforderung { f } | Lohnforderungen { pl }wage claim | wage claims [Add to Longdo]
Lohnkosten { pl }wage costs; crew labor costs [Add to Longdo]
Lohnobergrenze { f }; höchster Lohnwage ceiling [Add to Longdo]
Lohntarif { m } | Lohntarife { pl }wage rate | wage rates [Add to Longdo]
Lohnzahlung { f }wage payment [Add to Longdo]
Tarifabschluss { m }wage settlement [Add to Longdo]
Tarifgruppe { f }; Lohngruppe { f }wage group [Add to Longdo]
Tarifkündigung { f } | Tarifkündigungen { pl }wage opening | wage openings [Add to Longdo]
Tarifvertrag { m } | Tarifverträge { pl }wage agreement | wage agreements [Add to Longdo]
Verdiener { m }; Verdienerin { f }wage earner [Add to Longdo]
Wagemut { m }daring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage #3,061 [Add to Longdo]
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u, vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P) #3,869 [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]
賃金(P);賃銀[ちんぎん(P);ちんきん(賃金), chingin (P); chinkin ( chingin )] (n, adj-no) (1) wages; (n) (2) (ちんきん only) cash payment of rent; (P) #9,293 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n) (obsc) wage; recompense #9,637 [Add to Longdo]
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n, vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P) #11,280 [Add to Longdo]
給料[きゅうりょう, kyuuryou] (n) salary; wages; (P) #14,587 [Add to Longdo]
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort #15,317 [Add to Longdo]
フォルクスワーゲン[forukusuwa-gen] (n) Volkswagen; VW; (P) #15,699 [Add to Longdo]
仕掛ける(P);仕かける[しかける, shikakeru] (v1, vt) to commence; to lay (mines); to set (traps); to wage (war); to challenge; (P) #16,881 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
[くるま, kuruma] Wagen, -Rad [Add to Longdo]
車両[しゃりょう, sharyou] Wagen, Fahrzeug [Add to Longdo]
車窓[しゃそう, shasou] Wagenfenster [Add to Longdo]
車輪[しゃりん, sharin] Wagenrad [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] Wagenspur, geometrischer_Ort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wage \Wage\, v. t. [imp. & p. p. {Waged}; p. pr. & vb. n.
   {Waging}.] [OE. wagen, OF. wagier, gagier, to pledge,
   promise, F. gager to wager, lay, bet, fr. LL. wadium a
   pledge; of Teutonic origin; cf. Goth. wadi a pledge,
   gawadj[=o]n to pledge, akin to E. wed, G. wette a wager. See
   {Wed}, and cf. {Gage}.]
   [1913 Webster]
   1. To pledge; to hazard on the event of a contest; to stake;
    to bet, to lay; to wager; as, to wage a dollar. --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       My life I never but as a pawn
       To wage against thy enemies.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose one's self to, as a risk; to incur, as a danger;
    to venture; to hazard. "Too weak to wage an instant trial
    with the king." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To wake and wage a danger profitless. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage in, as a contest, as if by previous gage or
    pledge; to carry on, as a war.
    [1913 Webster]
 
       [He pondered] which of all his sons was fit
       To reign and wage immortal war with wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The two are waging war, and the one triumphs by the
       destruction of the other.       --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To adventure, or lay out, for hire or reward; to hire out.
    [Obs.] "Thou . . . must wage thy works for wealth."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To put upon wages; to hire; to employ; to pay wages to.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Abundance of treasure which he had in store,
       wherewith he might wage soldiers.   --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
       I would have them waged for their labor. --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   6. (O. Eng. Law) To give security for the performance of.
    --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {To wage battle} (O. Eng. Law), to give gage, or security,
    for joining in the duellum, or combat. See {Wager of
    battel}, under {Wager}, n. --Burrill.
 
   {To wage one's law} (Law), to give security to make one's
    law. See {Wager of law}, under {Wager}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wage \Wage\, v. i.
   To bind one's self; to engage. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wage \Wage\, n. [OF. wage, gage, guarantee, engagement. See
   {Wage}, v. t. ]
   [1913 Webster]
   1. That which is staked or ventured; that for which one
    incurs risk or danger; prize; gage. [Obs.] "That warlike
    wage." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That for which one labors; meed; reward; stipulated
    payment for service performed; hire; pay; compensation; --
    at present generally used in the plural. See {Wages}. "My
    day's wage." --Sir W. Scott. "At least I earned my wage."
    --Thackeray. "Pay them a wage in advance." --J. Morley.
    "The wages of virtue." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       By Tom Thumb, a fairy page,
       He sent it, and doth him engage,
       By promise of a mighty wage,
       It secretly to carry.         --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Our praises are our wages.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Existing legislation on the subject of wages.
                          --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wage is used adjectively and as the first part of
      compounds which are usually self-explaining; as, wage
      worker, or wage-worker; wage-earner, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Board wages}. See under 1st {Board}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hire; reward; stipend; salary; allowance; pay;
     compensation; remuneration; fruit.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wage
   n 1: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he
      wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all
      their earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings},
      {remuneration}, {salary}]
   v 1: carry on (wars, battles, or campaigns); "Napoleon and
      Hitler waged war against all of Europe" [syn: {engage},
      {wage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top