ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refusal

R AH0 F Y UW1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refusal-, *refusal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refusal(n) คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, Syn. denial, rejection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refusal(รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด, Syn. rejection, denial, veto

English-Thai: Nontri Dictionary
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refusalการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refusalการบอกปัด, คำบอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A refusal is not the act of a friend.A refusal is not the act of a friend. The Godfather (1972)
My refusal is a matter of principle.การปฏิเสธของฉันเ- ป็นเรื่องของหลักการ Idemo dalje (1982)
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม Latter Days (2003)
I flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่า การปฎิเสธเป็นความอายมากกว่า Pride & Prejudice (2005)
Despite President Wilson's refusal to enter the conflict, some determined young Americans have volunteered to join the fray anyway.แม้ประธานาธิบดีวิลสัน จะปฏิเสธไม่เข้าร่วม หนุ่มอเมริกันหาญกล้า อาสาเข้าร่วมรบ Flyboys (2006)
your refusal is strong and your tone firm..คำปฏิเสธของคุณรุนแรง และน้ำเสียงคุณแข็งขึ้น... Namastey London (2007)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
With her flat affect, lack of culture and utter refusal to engage, Chelsea couldn't even dazzle the likes of Forrest-fucking-Gump.ที่จะจำหน่ายตัวเอง ในฐานะเอสคอร์ทชั้นสูง ด้วยท่าทีเย็นชา ไร้วัฒนธรรม The Girlfriend Experience (2009)
"Your refusal to condone animal slaughterYour refusal to condone animal slaughter Did You Hear About the Morgans? (2009)
with the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity.with the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity. Episode #1.13 (2009)
Your refusal would be unwise.ถ้าฉลาด... อย่าปฏิเสธ Star Trek (2009)
The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done.อุปสรรคสำคัญตอนนั้น ก็คือเธอปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความจริงที่ได้ทำลงไป Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refusalA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
refusalHe gave a firm refusal.
refusalHe gave a flat refusal.
refusalHe gave a flat refusal to his mother's request.
refusalHe was so adamant in his refusal.
refusalHis answer amounts to a refusal.
refusalHis reply was in effect a refusal.
refusalI had expected an outright refusal, but to my surprise she agreed.
refusalI interpreted her silence as a refusal.
refusalShe gave a flat refusal to my offer.
refusalThese conditions amount to refusal.
refusalWhat she wants to say just adds up to a refusal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปฏิเสธ(n) refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปฏิเสธ[kham patisēt] (n) EN: refusal ; denial

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUSAL R AH0 F Y UW1 Z AH0 L
REFUSAL R IH0 F Y UW1 Z AH0 L
REFUSALS R IH0 F Y UW1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refusal (n) rˈɪfjˈuːzl (r i1 f y uu1 z l)
refusals (n) rˈɪfjˈuːzlz (r i1 f y uu1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versagung {f} einer Baugenehmigungrefusal of a building permission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
居催促[いざいそく, izaisoku] (n,vs) refusal to leave [Add to Longdo]
拒止[きょし, kyoshi] (n,vs) refusal [Add to Longdo]
拒絶[きょぜつ, kyozetsu] (n,vs) refusal; rejection; (P) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) [Add to Longdo]
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children) [Add to Longdo]
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]
謝絶[しゃぜつ, shazetsu] (n,vs) refusal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refusal \Re*fus"al\ (-al), n.
   1. The act of refusing; denial of anything demanded,
    solicited, or offered for acceptance.
    [1913 Webster]
 
       Do they not seek occasion of new quarrels,
       On my refusal, to distress me more?  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The right of taking in preference to others; the choice of
    taking or refusing; option; as, to give one the refusal of
    a farm; to have the refusal of an employment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refusal
   n 1: the act of refusing
   2: a message refusing to accept something that is offered

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top